8. Sınıf Din Kültürü Konuları

1593

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan müfredata göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, müfredat içerisinde yer alan ortaöğretim öğrencilerinin almak zorunda oldukları bir derstir. Din kültürü dersi, dikkat ve önem gösterilmesi gereken derslerden birisidir. Ortaokul sonunda liseye geçiş sınavlarında sorulan sorular içerisinde, Din Kültürü dersine ait sorular da bulunur. Milyonlarca öğrenci, ortaöğretim sonunda liseye geçişlerde yapılan sınavlarda başarılı olabilmeleri için sınavda, müfredata yer alan dersler ve bu derslere ait konuları öğrenmeleri gerekir. Nitelikli liselere yerleşebilmek için 8. sınıf sonunda yapılan LGS sınavlarında fazladan yapılan 1 doğru cevap, sıralamaları önemli derecede değiştirir. Din kültürü dersi ile ilgili de sınavda soru sorulduğundan 8. sınıf Din Kültürü konuları ve bu konular ile ilgili bolca test çözmek başarıya ulaşmak için en önemli adımdır.

 

8.Sınıfta 1. Dönem ve 2. Dönem Sorumlu Olunan Konular

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan müfredatta, Din Kültürü dersine ait konular; 1. dönem ve 2. Dönem olmak üzere belirlenmiştir. Aşağıda, dönem bazında 8. sınıf Din Kültürü konuları detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

1. Dönem

  • Kader ve kaza inancı
  • Zekât ve sadaka
  • Din ve hayat

2. Dönem

  • Din ve hayat
  • Hz Muhammed’in örnekliği
  • Kur’an-ı Kerim ve özellikleri

Verilmiş olan bu konularda, kendi içerisinde farklı alt konulara ayrılmıştır. Ana başlıklar halinde verilen bu konulardan, 8.sınıf sonunda liseye geçiş sınavlarında öğrencilere sorular yöneltilir. Sınavlarda, diğer dersler ile birlikte Din Kültürü dersinden yöneltilen sorular ile öğrenci seçimi yapılarak sınavda başarılı olanlar sıralamaya göre liselere yerleştirilirler. Nitelikli bir liseye yerleşebilmek için konular detaylıca öğrenilmeli ve bolca soru çözülerek öğrenilen bilgiler pekiştirilmelidir.

 

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Kazanımları

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni oluşturan insanların çoğunluğu, Müslümandır. Bu açıdan toplumsal değerleri, ahlak ilkeleri öğretebilmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında ve özel okullarda öğrencilere öğretilmek üzere farklı konular içeren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredata konulmuştur. Her ders gibi Din Kültürü dersinde de öğrencilere, 8.sınıf sonunda girecekleri sınavlarda farklı sorular yöneltilir. Öğrenciler, sınav ile birlikte Din Kültürü testi içeriğinde; insani ilişkilerin önemi, Müslümanlığın kuralları, ahlaki ilkeler gibi birçok önemli konuda bilgi sahibi olarak öğrenilen bilgiler paralelinde toplumsal değerlere sahip çıkmaları ve davranışlarının olumlu yönde gelişmesi açısından bu dersin önemi büyüktür. 8. sınıf Din Kültürü konuları her biri farklı değerleri ve bilgileri içerdiğinden dikkat ve önem göstererek bu derse çalışılması halinde öğrencinin, kişisel ve ruhsal anlamda olumlu yönde etkileneceği açıktır.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Başarılı Olabilmenin Temel İlkeleri

Tesadüfler ile başarı kazanılmaz. Her bir başarı; gayret, azim, emek ve çaba gerektirir. Bununla beraber planlı ve programlı çalışma, bilgilerin sistematik olarak öğrenilmesi, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi ve konu bazında bolca test çözmek, başarıya ulaşmanın temel ilkeleridir. Eğitimde ve öğretimde en önemli husus, öğretmenler tarafından öğretilecek bilgilerin eğitim metodolojisi açısından farklı yöntem ve teknikler kullanılarak bilginin kalıcılığını sağlamak ile bunun yanında öğrencinin de gerekli çabayı ve emeği göstererek planlı ve programlı çalışmayla öğretmenlerin anlattıkları bilgilere odaklanmalıdır. Okulda öğrenilen bilgiler ile birlikte farklı kaynaklardan konular tekrar edilmeli ve soru çözülmelidir. Bu şartlar gerçekleştirildiği takdirde, başarıya ulaşmak kaçınılmaz olacaktır. Öğrencinin derse aktif bir şekilde katılması, öğretmen ile etkileşimi, anlatılan bilgilere duyarlı olarak katılım sağlaması, konu bazında ve genel olarak başarıyı elde etmenin temel unsurlarıdır.

Yorum Listesi
Benzer Yazılar