8. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları

1729

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu, kurucu lideri olan Atatürk hakkında ve Atatürk’ün yapmış olduğu inkılaplar hakkında bilgilerin öğretildiği bir ders olan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, gayet önemli ve çalışılırken önem gösterilmesi gereken derslerdendir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan müfredatta, 8 sınıf öğrencilerinin öğrenmek zorunda oldukları derslerden birisi de inkılap tarihidir.

8. sınıf sonunda liseye geçiş sınavlarında, inkılap tarihi dersinden birçok soru öğrencilere yönetilerek sınav değerlendirilir. Bu açıdan 8. sınıf inkılap tarihi konuları detaylı bir şekilde öğrenildikten sonra konuyu pekiştirmek amacıyla bolca soru çözülmelidir. Bu derste Atatürk döneminde yapılan inkılaplar, dış politika ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamalarının detayları öğrenilerek sınavlarda başarılı olmak mümkündür.

 

Dönem Bazında İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinin Konuları

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde tarihsel dönem içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş aşamaları, bağımsızlık mücadelesi, yapılan savaşlar, siyasi alanda yapılan değişiklikler, Atatürk dönemi, dış politika gibi birçok önemli konu yer alır. 1. Dönem ve 2. Dönem olmak üzere derste işlenen konular aşağıda belirtilmiştir.

1. Dönem İnkılap Tarihi Dersi Konuları

  • Bir kahraman doğuyor
  • Milli uyanış
  • Milli bir destan

2.Dönem İnkılap Tarihi Dersi Konuları

  • Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye
  • Demokratikleşme çabaları
  • Atatürk dönemi Türk dış politikası
  • Atatürk’ün ölümü ve sonrası

Ana başlıklar halinde verilen bu konular, içerik bakımından birçok alt başlıktan oluşur. 8.sınıf inkılap tarihi konuları dikkat ve önem gerektirdiğinden, bu derse çalışırken sistematik ve program dâhilinde tarihsel sürecin irdelenerek öğrenilmesi gerekir.

 

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Başarılı Olmak İçin Derse Nasıl Çalışılmalıdır?

Türkiye’de eğitim sistemi birçok önemli değişiklikler le birlikte gerek mevzuat açısından gerekse de eğitim politikaları bakımından sürekli kendisinin güncelleyen dinamik bir alandır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen, ortaöğretim öğrencilerinin almak zorunda oldukları zorunlu derslerden birisi olan inkılap tarihi dersinde başarılı olabilmek için bazı hususlara dikkat etmekte yarar vardır. Özellikle öğrencilerin derste başarılı olabilmeleri; sınıfta ders öğretmeninin anlattığı konulara gerekli hassasiyetin gösterilmesine bağlıdır.

Bununla birlikte önemli noktalar not edilmelidir. Daha sonra derste anlatılan konuları, sistematik ve program dâhilinde günlük yapılacak tekrarlar ile birlikte pekiştirilmelidir. Öğrenilen bilgilerin kalıcı hale getirilmesi için konu ile ilgili farklı kaynaklardan olmak üzere bolca test sorusu çözülmelidir. Başarıya ulaşabilmenin temel ilkeleri; dersin dikkatli dinlenilmesi, önemli noktaların not edilmesi, düzenli tekrarlar yapılması ve soru çözülmesi olarak ifade edilebilir. 8. Sınıf inkılap tarihi konuları içerik bakımından önemli olduğundan liseye geçiş sınavlarında bu dersten pek çok soru sorulur.

 

LGS’ de İnkılap Tarihinden Kaç Soru Çıkıyor?

8.sınıf dönem sonunda yapılan LGS sınavında, müfredatta yer alan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile birlikte diğer derslerden birçok soru sorulur. İki oturum halinde gerçekleştirilen LGS sınavında, farklı alanlardan derlenen sorular öğrencilere yöneltilir. Öğrenciler, başarı sıralamalarına göre liselere yerleştirilirler. Başarı düzeyi yüksek olan öğrenciler, Fen Lisesi gibi nitelikli liselere giriş hakkı elde ederler. Sınavda yapılan fazla 1 doğru cevap, o öğrencinin sıralamasını önemli derecede üst seviyelere taşır.

Bu bakımdan sınavda başarılı olabilmek için doğru cevap sayısı artırılmalıdır 8. sınıf inkılap tarihi konuları ile ilgili sorulan sorulara doğru cevap verebilmek için dersin detaylı bir şekilde öğrenilmesi gerekir. LGS sınavının ilk oturumunda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden olmak üzere toplamda 50 soru yöneltilir. İnkılap Tarihi dersinden ise 10 soru sorulmaktadır. 2.oturumunda ise 40 soru yer alır.

Yorum Listesi

cidden çok güzelllllll

emine gül kavuncu 2021-02-03 11:22:05
Benzer Yazılar