8. Sınıf Türkçe Konuları

1754

Ana dilimiz olan Türkçeyi daha iyi anlayabilmek için okullarda zorunlu olarak belirli saatlerde Türkçe dersi bulunur. Türkçe dersi kişilerin sosyal hayatında kendini de daha iyi ifade edebilmesi ve okul hayatı boyunca başarılı olması için özen gösterilmesi gereken bir derstir. Türkçe dersinde işlenecek dersler, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında belirlenmiştir. Hazırlanan müfredata uygun şekilde konular işlenir. Türkçe öğretmenleri tarafından anlatılan Türkçe dersi, 1. Dönem ve 2. Dönem olarak iki kısıma ayrılmıştır.

8. sınıf Türkçe dersinin 1. Dönem konuları şunlardır:

 • Fiilimsiler
 • Sözcükte anlam
 • Deyimler ve atasözleri
 • Söz gruplarında anlam
 • Söz sanatları, yazım kuralları
 • Cümlenin öğeleri
 • Noktalama işaretleri
 • Cümlede anlam
 • Metin türleri
 • Cümle türleri

2. Dönem Türkçe dersi konuları şunlardır:

 • Parçada anlam
 • Fiilde çatı
 • Cümlede anlam
 • Yazım kuralları
 • Noktalama işaretleri
 • Anlatım bozuklukları
 • Görsel okuma

8. sınıf Türkçe konuları somut ve soyut nesnelerin zihinde oluşturduğu çağrışımları dil ve düşünce arasındaki ilişkileri inceler.

8.Türkçe Dersi Nasıl Çalışılır ?

Türkçe dersi eğitim ve öğretim hayatı boyunca özen gösterilmesi ve dikkatli bir şekilde çalışılması gereken bir derstir. Türkçe dersinde başarılı olan öğrencilerin diğer dersleri anlaması ve başarılı olmasa daha kolaydır. Emek ve çaba gösterilmesi gereken derslerden birisi olan bu dersi çalışırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta düzenli ve sürekli çalışmaktır. Öğretmen derste iyi bir şekilde dinlenilmeli ve konu ile ilgili küçük küçük notlar alınmalıdır. Okulda işlenen dersler evde tekrar edilip, konuyla ilgili bol bol soru çözerek pekiştirilmesi gerekir. Konuyu unutmamak için belirli aralıklarda sık sık tekrar yapılmalıdır. Anlaşılmayan bir konu olduğunda tekrar çalışılmalı ve öğretmenden destek alınmalıdır.

Dil bilgisi konuları çalışılırken sistemli ve düzenli bir şekilde çalışmaya özen gösterilmelidir. Dil bilgisi konuları yalnızca kurallardan ibaret değildir. Bu belgeler iyi bir şekilde öğrenilmeli ve konu üzerinde bol bol soru çözümü yapılmalıdır. Alan bilgisi konuları soruları hızlı şekilde okumayı ve okuduğunu anlamaya yardımcı olacaktır. Anlam bilgisi sözcükte anlam cümlede anlam paragrafta anlam gibi konularda başarılı olabilmek için dünya klasikleri, roman, deneme gibi yazıların okunması faydalı olacaktır. 8. sınıf Türkçe konuları ile ilgili çalışılırken öncelikle konu iyice anlaşılıp daha sonra test çözümünü geçilmelidir.

 

8. Sınıf Türkçe Dersi Konularının Önemi

8. sınıf öğrenciler ve aileleri için zor bir sürecin son basamağıdır. 8. sınıf sonunda öğrenciler lise giriş sınavlarına girerler. Bu sınavda başarılı olabilmek ve iyi bir liseye yerleşmek çok önemlidir. Bu nedenle tüm eğitim süresi boyunca ve 8. sınıfta Türkçe ders konularına özen gösterilmesi gerekir. Lise sınavlarında Türkçe ve matematik dersinde diğer derslere oranla daha fazla soru sayısı bulunur. Sınavlarda başarılı olabilmek için Türkçe dersindeki net sayısının yüksek olması gerekir. Ayrıca ana dilimiz olan ve toplumları biri arada tutan en önemli unsurlardan birisi de dildir. Toplumu oluşturan bireyler dillerini ne kadar güzel kullanırsa o kadar güzel bir gelişme gösterir. Bu nedenle birçok konunun temelini oluşturan 8. sınıf Türkçe konularına özenin ve önemin gösterilmesi gerekir.

 

8. Sınıf Türkçe Testleri

8.sınıf Türkçe testleri ile ilgili farklı kaynaklarda çok fazla test çözülmelidir. Kaynak seçiminde kaliteli de özenle hazırlanmış yayınlar tarafından hazırlanan kitaplar ve testler tercih edilmelidir. Testlerin son müfredata uygun şekilde hazırlanmış olması gerekir. Öğrencilerin sınavda zaman kazanabilmesi ve doğru bir şekilde soruları cevap verebilmesi için tüm soru şekillerine hakim olmalıdır. İnternet sitesi üzerinden veya birçok yayına ait kitaplardan faydalanılabilir. Öğrencilerin sınav suresini iyi değerlendirebilmesi için belirli aralıklarda denemelere girmesi de gerekir.

Yorum Listesi
Benzer Yazılar