5. Sınıf Din Kültürü Allah İnancı

3728

Tebrikler - 5. Sınıf Din Kültürü Allah İnancı adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Allah' ın her şeye gücünün yettiğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Kudret
B
İlim
C
Vahdaniyet
D
Tekvin
Soru 2
Evrendeki düzen ve uyum, evreni yaratanın birliğine işaret eder. Allah' ın bir olması demek aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Tekvin
B
Vahdaniyet
C
Basar
D
Semi
Soru 3
Allah' ın yarattıklarına benzememesine ne denir ?
A
Kudret
B
Tekvin
C
Vahdaniyet
D
Muhalefetün Lilhavadis
Soru 4
" Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, kesinlikle bozulup gitmişti? " (Enbiyâ, 21/22)

Yukarıdaki ayet Allah' ın hangi sıfatı ile ilgilidir ?

A
İlim
B
Basar - Semi
C
Vahdaniyet
D
Kudret
Soru 5
Mustafa Öğretmen, öğrencilerine '' Hiçbir şey Allah' a benzemez. '' sözünden ne anladıklarını sorar ?

Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplardan hangisi doğrudur ?

A
Allah'ın yarattığı her şey özeldir.
B
Allah, yaratılmışların hiçbirisine hiçbir yönden benzemez.
C
Allah her şeyden daha büyüktür.
D
Allah' ın her şeyi yaratmaya gücü yeter.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi İhlas suresinde değinilen konulardan biri değildir ?
A
Doğmamış ve doğrulmamış olması
B
Her şeyin Allah'a muhtaç olması, O' nun hiçbir şeye muhtaç olmaması
C
Allah'ın bir ve tek olması
D
Yarattığı her şeyden daha güzel olması
Soru 7
  1. Allah' a inanmak, ergenlik çağına gelmiş ve akıllı her insanın sorumluluğudur.
  2. Allah' a inanmak iman esaslarının ilkidir.
  3. Allah' a inanmak insanın yaratılışı gereğidir.
  4. Allah' a inanmak insanların bütün günahlarının affına sebep olur.
Yukarıda verilenlerden hangisi İslam inancına göre yanlıştır ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 8
'' Allah önce mahlûkatı yaratır, ölümden sonra onu tekrar diriltir. Sonunda Ona döneceksiniz." (Rûm Sûresi: 11. âyet.)

Yukarıdaki ayet Allah' ın hangi sıfatı ile ilgilidir ?

A
Basar
B
Tekvin
C
Vahdaniyet
D
Kudret
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi tevhit inancı ile ilgilidir ?
A
Yüce Allah' ın varlığı ve birliği
B
Yüce Allah' ın adaleti
C
Yüce Allah' ın merhameti
D
Yüce Allah' ın görünmez olması
Soru 10
Her işten önce önlem alıp o iş için gereken çalışmayı yaptıktan sonra gerisini Allah' a bırakarak O' na güvenmek ne demektir ?
A
Tevekkül
B
Yükümlülük
C
Tedbir
D
Samimiyet
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisini akılla gerçekleştirmek mümkün değildir ?
A
Çevremizde olup bitenler hakkında düşünürüz.
B
İyi veya kötüyü anlarız.
C
Yararlı ile zararlı olanı ayırt ederiz.
D
Duygularımızın yönlendirmesiyle hareket ederiz.
Soru 12
  1. Samimiyet
  2. Yüce Allah' ın her şeyi biliyor olması
  3. Batıl inançlardan uzak durmak
  4. Yüce Allah' a gönülden bağlılık
Yukarıdakilerden hangisi '' ihlâs '' kelimesinin anlamlarından birisi değildir ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 13
Kul huvallâhu ehad. Allâhu' s Samed. ......................

Verilen İhlâs suresi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur ?

A
Ve lem yekün lehû
B
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
C
Lem yelid ve lem yûled.
D
küfüven ehad.
Soru 14
İhlas suresinin dördüncü ayeti olan '' Ve lem yekün lehû küfüven ehad '' ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Her şey O'na muhtaçtır.
B
De ki : O, Allah' tır, bir tektir.
C
Doğmamış ve doğurmamıştır.
D
Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir.
Soru 15
Yer, gök, gezegenler, ay, güneş, yıldızlar da canlı - cansız bütün yaratılanların oluşturduğu varlıklar âlemine ne denir ?
A
Dünya
B
Evren
C
Uzay
D
Galaksi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi İhlâs suresine ait özelliklerden değildir?
A
En kısa surelerden biridir.
B
Kur'an-ı Kerim'in inen ilk suresidir.
C
Tevhidi anlatan bir suredir
D
Kur'an-ı Kerim'in 112. suresidir.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın sıfatlarından biri değildir?
A
Şefkat
B
Basar
C
Kudret
D
Semi
Soru 18
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Allah’tan başka ilah yoktur.
B
Evrende var olan her şey Allah'ın var olduğunu ve bir olduğunu kanıtlar.
C
Allah vardır ve birdir.
D
Allah’ın varlığını düşünerek bulamayız.
Soru 19
Akılla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Kendimizi ve çevremizi anlamamızı sağlar.
B
Anlamamızı ve düşünmemizi sağlar.
C
Sorunları çözmemizi sağlar.
D
Bütün canlıların ortak özelliğidir.
Soru 20
İslam dininde aşağıdaki şartlardan hangilerini taşıyan insanlar, Allah'a inanmakla sorumludur?
A
Akıllı ve sağlığı yerinde olanlar.
B
Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olanlar.
C
Ergenlik çağına ulaşmış ve sağlığı yerinde olanlar.
D
Akıllı ve zengin olanlar.
Soru 21
"O; geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler."(Enbiya suresi, 33. ayet)

Yukarıda yer alan ayet mealinde vurgulanan konu, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konuşma
B
İbadet
C
Evrenin düzeni
D
Çalışmanın
Soru 22
İhlas suresinde yer alan ”Allâhüssamed" ayetinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir.
B
De ki: O, Allah'tır, bir tektir.
C
Her şey O'na muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.
D
O, doğurmamış ve doğmamıştır.
Soru 23
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır’ atasözü bize neyi anlatır?
A
Hayvanları sevmeyi
B
Çok çalışmayı
C
Dua etmeyi
D
Güzel söz söylemeyi
Soru 24
Allah'ın varlığına, birliğine, eşi ve benzeri bulunmadığına inanmak aşağıdaki sıfatlardan hangisiyle ilgilidir?
A
Basar
B
Kudret
C
Tevhit
D
Sami
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi İhlas suresinde değinilen konulardan biri değildir?
A
Allah'ın bir ve tek olması
B
Doğmamış ve doğrulmamış olması
C
Yarattığı her şeyden daha güzel olması
D
Her şeyin Allah'a muhtaç olması, O' nun hiçbir şeye muhtaç olmaması
Soru 26
Allah her şeyi........ ” cümlesi hangisi ile tamamlanabilir?
A
Hepsi
B
İşitir
C
Görür
D
Bilir
Soru 27
"Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed...... Ve lem yekun lehû küfüven ehad."

İhlas suresinde boş bırakılan yer aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doldurulursa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?

A
Lem yelid ve lem yûled
B
Ve lem yûled
C
Fesalli lirabbike venhar
D
Lem yelid ve yekûn
Soru 28
Bursluluk sınavına hazırlanan Ayşe sınav zamanına kadar derslerine çalışır, bilmediği konuları öğrenir ve konuları pekiştirmek için testler çözer. Sınavdan önceki akşam da “Allah’ım ben elimden geleni yapmaya çalıştım. İnşallah senin izninle bu sınavı kazanacağım. Sınavda başarım için benden yardımını esirgeme.” diye dua eder.

Ayşe'nin bu durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklar?

A
İyi niyet
B
Dua
C
Tevekkül
D
Şükür
Soru 29
Kur’an-ı Kerim’in son sayfasında yer alan İhlas Suresi yüce Allah’ın hangi sıfatını açıklamaktadır?
A
Tekvin
B
Kelâm
C
Vahdaniyet
D
Semi
Soru 30
“O ki birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsiniz. Gözünü gökyüzüne çevir de bir bak bir uygunsuzluk görebiliyor musun? (Mülk Suresi 4)

Yukarıda verilen ayete göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum en doğrusudur?

A
Leyla: Allah her yerde, her zaman bizimle beraberdir.
B
Buse: Allah çok büyüktür ve her şeye gücü yeter.
C
Ela: Allah’a verdiği nimetlerden dolayı şükretmemiz gerekir.
D
Ali: Allah evreni kusursuz bir düzende yaratmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön
3728
Yorum Listesi

Çok güzel test

Kral memo 2021-04-02 12:59:12

Sorular Çok Zor Değil,Gerçekten Mükemmel Bir Test Sitesi…
Teşekkürler testleribul.com!

Eylül 2021-12-23 21:22:30

100 aldım

Celaluyuyor 2022-03-13 15:01:39

Mükemmel olmuş 99 aldım

Gs 2022-03-13 15:06:28