5. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum

871

Tebrikler - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hasan bey ve oğlu Yamaç,televizyonda Galatasaray - Fenerbahçe futbol maçını izlediler. Evin annesi maça ilgi duymadığı için internetten dizi izledi.

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır ?  

A
Olayların heyecanlı vakit geçirilmesini sağladığı.
B
Olayların birden fazla sonuçlar doğurduğu
C
Olayların birçok nedeninin olduğu
D
Olayların kişileri farklı şekilde etkilediği
Soru 2
Sedat, ailesinde 3 kardeşi arasından ortanca çocuktur. Bu sene okulda basketbol takımına seçilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Sedat' ın üyesi olduğu gruplarda üstlendiği rollerden biri olmaz ?

A
Kaleci
B
Kaptan
C
Kardeş
D
Ağabey
Soru 3
Yaşadığı toplum içerisinde kendine göre özellikleri olan kişiye ne ad verilir?
A
Birey
B
Öğrenci
C
Aile
D
Çocuk
Soru 4
Ayşe haftasonu ailesiyle pikniğe giderken yol kenarlarına bırakılan çöplerin kokusunu aldı. Piknik alanına yaklaştıkça koku artıyordu ve çok rahatsız edici bir hal almıştı. Bu durum karşısında çok üzüldü. Aklına sosyal bilgiler dersinde öğretmeninin anlattıkları geldi. Belediyeye bu konu ile ilgili bir dilekçe yazdı.

Buna göre sosyal bilgiler dersinin Ayşe' ye katkısı aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Türk tarihini öğrenmeye başlamıştır.
B
Yardımlaşma duygusu gelişmiştir.
C
İnsanlara karşı sevgi ve saygısı artmıştır.
D
Toplumun sorunlarına karşı duyarlı hale gelmiştir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğun doğru tanımıdır?
A
Ortak bir amaç için çalışanların oluşturduğu toplumsal yapı
B
Uzun süreli kanunlarla belirlenmiş nitelikleri olan grup
C
Bir kişinin üzerine aldığı gerekleri yerine getirmesi
D
Bir kişinin grup içinde sahip olduğu görev
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içerisinde bulunduğu gruplardan değildir?
A
Meslek grubu
B
Sınıf grubu
C
Arkadaş grubu
D
Oyun grubu
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?
A
İzcilik kulübü oluşturmak
B
Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak
C
Ders çalışmak
D
Basketbol oynamak
Soru 8
Temel hak ve özgürlüklerim __________ tarafından anayasayla güvence altına alınmıştır.

Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

A
çocuk hakları
B
devlet
C
eğitim
D
sorumluluklar
Soru 9
Bir toplumun duygu, düşünce ve yaşayışını yansıtan maddi ve manevi değerlerin tümüne kültür denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden olamaz?
A
Camiler, medreseler, saraylar
B
Halk oyunları
C
Örf, adet, gelenekler
D
Yeryüzü şekilleri
Soru 10
20 Kasım günü tüm dünyada __________Günü olarak kutlanır.

Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

A
Çocuk Bayramı
B
Çocuk Hakları
C
Unesco
D
Kadınlar
Soru 11
İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?
A
Meclisi
B
Okulu
C
Devlet
D
Aile
Soru 12
Rümeysa, 5 sınıfta okuyan bir öğrencidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Rümeysa' nın sorumluluklarından biridir ?

A
Yemek yapması
B
Ütü yapması
C
Odasını temiz ve düzenli tutması
D
Ailesinin geçimine katkıda bulunmak için bir işte çalışması
Soru 13
Yaptığı davranışların hesabını kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı vermelidir?
A
Devlete
B
Amirlerine
C
Kendine
D
Topluma
Soru 14
Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Devletin koyduğu kurallara uymamak.
B
Dilediğimiz her şeyi yapmak.
C
Başkalarına zarar vererek, dilediğini yapmak.
D
Başkalarına zarar vermeden dilediğini yapmak.
Soru 15
Sedat 11 yaşındadır ve babası ona kâğıt mendil sattırmaktadır. Okula bu nedenle gidemeyen Sedat, soğuk havalarda çalıştırıldığı için zaman zaman üşüyüp hasta olmaktadır. Babası, onu hastaneye bile götürmemektedir.

Yukarıdaki paragrafa göre Sedat' ın,

 1. Eğitim
 2. Korunma
 3. Katılım
haklarından hangilerinin ihlal edildiği söylenebilir ?
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 16
“Sanayileşmenin gelişmesi ile birlikte şehir merkezlerindeki iş imkanı artmıştır. Bu nedenle köyde yaşayan insanlar çalışmak için sanayisi gelişmiş şehirlere göç etmişlerdir. Toplumun farklı kesimlerinin bir arada yaşaması, köyden göç eden bazı insanların kültürel değerlerinin değişmesine neden olmuştur”

Aşağıdakilerden hangisinde köyden kente göçün sonunda kültürel değişime uğrama etkisi görülmez?

A
Bayram namazı sonrasında akrabalarla bayramlaşmak.
B
Düğünlerin salonlarda yapılması.
C
Aile bireylerinin ayrı ayrı tabaklarda yemek yemesi.
D
İhtiyaçların alışveriş merkezlerinden karşılanması.
Soru 17
İçinde yaşadığımız Ege Bölgesi’nin fiziki bir haritasını inceleyen bir öğrencinin aşağıda isimleri verilen yeryüzü şekillerinden hangisini görmesi mümkün değildir?
A
Marmara Gölü
B
Aydın Dağları
C
Konya Ovası
D
İzmir Körfezi
Soru 18
''Kıyılarım oldukça girintili çıkıntılıdır. Bu sebeple bölgemde burun, körfez, koy gibi yeryüzü şekillerine oldukça sık rastlanır.”

Yukarıda bahsedilen coğrafi bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marmara Bölgesi
B
Ege Bölgesi
C
Akdeniz Bölgesi
D
Karadeniz Bölgesi
Soru 19

Türkiye ‘de

I. Bitki örtüsü çeşitliliğinin olması

II. Hem yaz hem kış turizmi yapılabilmesi

III. Farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi

Yukarıda verilenlerin nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Türkiye ‘nin zengin yer altı kaynaklarına sahip olması
B
Türkiye’nin üç kıta arasında köprü konumunda olması
C
Türkiye ‘nin Kuzey Yarımküre’ de yer alması
D
Türkiye ‘de farklı iklim tiplerinin görülmesi
Soru 20

• Belirli bir yerde ve kısa süre içinde etkili olan hava koşullarıdır.

• Bir yerde uzun süre gözlemlenen sıcaklık, yağış gibi meteorolojik olayların ortalamasına denir.

• Akdeniz Bölgesi’nde yetişen kısa ağaççıklara verilen addır.

• Yeryüzünde görülen iklim tiplerini, iklimlerin özelliklerini ve insan yaşamına etkilerini inceleyen bilim dalına verilen isimdir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımı verilen kavramlar arasında gösterilemez?

A
İklim
B
Maki
C
Bozkır
D
Klimatoloji(İklim Bilimi)
Soru 21
Bir bölgede nüfusun dağılışı üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmaktadır. Doğal faktörler; oluşumunda insan etkisi olmayan doğada kendiliğinden oluşan faktörlerdir. Beşeri faktörler ise oluşumunda insan etkisi olan faktörlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışında etkili olan doğal faktörlerden değildir?

A
Su kaynakları
B
Tarım
C
İklim
D
Bitki örtüsü
Soru 22
Yaz aylarında Aydın’ın Kuşadası ilçesinin nüfusu 1 milyonu aşmaktadır.

Bu artışın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turizm
B
Sanayi
C
Ticaret
D
Tarım
Soru 23
Ayşe’nin yaşadığı yerde çok sık yağmur yağmaktadır.

Buna göre Ayşe’nin yaşadığı bölge ve Ayşe’nin karşılaşma olasılığı yüksek doğal afet hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A
Bölge: Karaadeniz Doğal Afet: Erozyon
B
Bölge: Marmara Doğal Afet: Erozyon
C
Bölge: İç Anadolu Doğal Afet: Deprem
D
Bölge: Karadeniz Doğal Afet: Heyelan
Soru 24
Deprem en sarsıcı doğal afettir. Depremi önceden bilmek bilimsel açıdan imkânsızdır. Ancak can ve mal kaybını azaltmak bizim elimizdedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bahsedilen uygulamalardan değildir?

A
Depreme dayanıklı evler yapmak
B
Halkı deprem konusunda bilinçlendirmek
C
Toplu yerleşim yerlerini zemine sağlam yere yapmak
D
Verimli toprak arazilerini yerleşim yeri olarak seçmek
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bireye kazandırdıklarından biri değildir?
A
Tarihimizi ve ülkemizle birlikte dünyadaki kültürleri tanıma fırsatı sağlar.
B
Dilimizi etkili ve güzel kullanmayı sağlar.
C
Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanımayı sağlar.
D
Yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazandırır.
Soru 26
Tanık olduğumuz olayların birden çok nedeni ve sonucunun olmasına ................... denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
neden-sonuç ilkesi
B
etkin vatandaş
C
çok boyutluluk
D
sosyal vatandaş
Soru 27
Daha çok resmi niteliği olan, devletin denetim ve kontrolüne açık olan büyük gruplara............... denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
kurum
B
grup
C
sorumluluk
D
rol
Soru 28
Gruplar ve kurumlar insanların ortak bir amaç için bir araya gelmeleriyle oluşurlar. İnsanların birlikte yaşamaları ve ihtiyaçları bazı grupların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir?

A
Halk Oyunları Kulübü
B
Müzik Korosu
C
Resim Kulubü
D
Atatürk Ortaokulu
Soru 29
Bir iş grup ya da kurumda bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen göreve .............. denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
sorumluluk
B
grup
C
hak
D
rol
Soru 30
Aşağıdaki grup ve kurumlardan hangisinin rolleri yanlış eşleştirilmiştir?
A
Aile- Baba
B
Spor Kulübü- Koro Şefi
C
Okul- Müdür
D
Tiyatro Kulübü-Oyuncu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön
871
Yorum Listesi

Aşırı sevdim artık çok iyi derslerine calisabilcem kesinlikle tavsiye ediyorum ❤️

Kübra Akyüz 2021-04-21 23:09:48
Son Yorumlar
 • İrem ilhan
  Süresi çok uzun ama güzel bir de ćok basit
 • gewer gewer
  Çok güzel her zaman bundan çalışıyorum
 • Bay D
  Buradan çalışmanızı öneririm, testler iyi. Bu siteyi cidden sevdim. Zaten kim kaliteli...
 • abuziddin kıllı bacak
  çok zor deyil ama siz yapabilirsiniz ben yaptım zor deyil.