6. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum

6558

Tebrikler - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 1. Çocukluk
 2. Ablalık
 3. Arkadaşlık
 4. Dedelik
Yukarıdakilerden hangisi aile içinde alabileceğimiz bir rol değildir ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi rol kavramını karşılamaz ?
A
Düşüncelerimiz
B
Üzerimize düşen görev
C
Toplum içindeki yerimiz
D
Grup içindeki sorumluluklarımız
Soru 3
Birey aşağıdaki rollerden hangisini kendi çabalarıyla elde etmiştir ?
A
Çocukluk
B
Öğrencilik
C
Gençlik
D
Öğretmenlik
Soru 4
Altıncı sınıf öğrencisi olan Mehmet Ali, bu yaşına gelinceye kadar farklı roller üstlenmiştir.

Buna göre Mehmet Ali' nin aşağıdaki rollerden hangisini en son üstlendiği söylenebilir ?

A
Kardeş olması
B
Arkadaş olması
C
Ortaokul öğrencisi olması
D
Torun olması
Soru 5
Aynı amaç için bir araya gelen ve faaliyet gösteren insan topluluğuna ne ad verilir ?
A
Rol
B
Grup
C
Görüş
D
Olgu
Soru 6
Bireyin üyesi bulunduğu grubun etkinlikleri sırasında üstlendiği ve kendisinden beklenen görevler, davranışlara ne ad verilir ?
A
Rol
B
Grup
C
Bilgi
D
Düşünce
Soru 7
Bireylerin üyesi olduğu grup içinde doğal olarak elde ettiği yetkiye ne ad verilir ?
A
Sosyal
B
Özgürlük
C
Rol
D
Hak
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu' nun amaçlarından biri değildir ?
A
Türk dili üzerine araştırmalar yapmak
B
Türkçeyi yabancı kelimelerle beraber kullanmak
C
Türkçenin zenginliğini ortaya koymak
D
Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgili çözüm yolları bulmak
Soru 9
Arda önceleri basketbol takımında yedek oyuncuyken as kadroya alındı bir süre sonra ise takım kaptanlığı ona verilmişti.

Buna göre Arda ile ilgili olarak;

 1. Sorumluluğu artmıştır.
 2. Rol çatışması yaşamıştır.
 3. Yeni bir rol üstlenmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur ?
A
1 ve 2
B
Yalnız 3
C
1 ve 3
D
Yalnız 2
Soru 10
Türk tarihinin ve kültürünün en eski uygarlıklardan biri olduğunun ispatlanması, Türklerin dünya medeniyetine katkılarının belirlenmesi, bunun hem yeni nesillere, hem de dünyaya duyurulması için Atatürk tarafından 1931 yılında kurulan kurumun adı nedir ?
A
Türk Dil Kurumu
B
Türk Tarih Kurumu
C
Türk Eğitim Sendikası
D
Türk Gelenekleri Kurumu
Soru 11
İnsanların birbirlerinin duygu ve düşüncelerini anlamasına, böylece milli birliğin oluşmasına neden olan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Edebiyat
B
Tarih
C
Dil
D
Türkü
Soru 12
 1. Dil birliği
 2. Ortak tarih
 3. Teknolojik gelişmeler
 4. Manevi değerler
Yukarıdakilerden hangisi milli birliğimizi güçlendiren unsurlardan olduğu söylenemez ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler alanındaki çalışmalarından biri değildir ?
A
Türk Dil Kurumu’ nu kurması
B
Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi
C
Tarih Kurumu’ nu kurması
D
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi’ ni kurması
Soru 14
İnsan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, birbirleriyle olan ilişkilerini, sosyal ve ekonomik durumlarını, yer ve zaman göstererek, sebep sonuç ilişkileri içerisinde, belgelere dayalı olarak, objektif bir biçimde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tarih
B
Coğrafya
C
Felsefe
D
Psikoloji
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin amaçları arasında yer almaz?
A
Nesiller arasında bağlantılar kurmak
B
Milletlerin geleceğe güvenle bakmasını sağlamak
C
Geçmiş ile olan bağları koparmak
D
Milletlerin hayatında devamlılık düşüncesini oluşturmak
Soru 16
Tuna, Akar ailesinin ortanca çocuğudur. Tuna, 6 yaşına geldiğinde ilkokul 1. sınıfa başlamıştır. Birçok sınıf arkadaşı olmuş ve sınıf başkanı seçilmiştir. Aynı zamanda sınıf futbol takımının kalecisi olmuştur.

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak “roller” için hangi ifade söylenebilir?

A
Bütün rollerimizde başarılı olmamız gerekir.
B
Rollerimizin hepsini doğuştan kazanırız.
C
Roller zaman içinde değişebilir.
D
Çevremizdeki bütün rolleri almamız gerekir.
Soru 17
Zaman içinde sosyal roller değişebilir. Ancak bazı roller doğuştandır ve bu roller değiştirilemez.

Aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olunan roller arasında yer alır?

A
Torun
B
Arkadaş
C
D
Komşu
Soru 18
Toplumsal birliktelik bir toplumu ayakta tutan, o toplumu sürekli kılan en önemli unsurdur. Toplumsal birliktelik için de bazı önemli öğeler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi birlik öğeleri arasında gösterilemez?

A
Tarih
B
Dil
C
Irk
D
Kültür
Soru 19

Siz birbirinizden ayrılırsanız, hepinizi ok gibi birer birer kırıp parçalarlar: Oysa birlik olursanız, hiçbir kuvvet sizi kıramaz…

Oğuz Kağan

Oğuz Kağan bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır?
A
Savaşçılık
B
Milli Birlik ve beraberlik
C
Tek kişinin yönetimi
D
Demokrasi
Soru 20
Türkler, tarih boyunca örf adet ve geleneklerine bağlı kalmışlar, birçok devlet kurmuşlar ve kesintisiz bir tarihe sahip olmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin bu özelliğini destekleyici bir unsurdur?

A
Verimli topraklarda devlet kurmaları
B
Sosyal, kültürel ve tarihi bağları
C
Zengin bir ekonomiye sahip olmaları
D
Gelişmiş teknolojiye sahip olmaları
Soru 21

Orta Asya Türk devletlerinde,

• Nevruz,

• Şölen,

• Düğün törenleri düzenlenirdi. Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra;

• Ramazan Bayramı,

• Kurban bayramı gibi bayramlar kutlamaya başlamıştır.

Geçmişten günümüze Türklerin kutladığı bayramlar ve şölenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Birlikte hareket etme anlayışını güçlendirmiştir.
B
Toplumsal kaynaşmayı arttırmıştır.
C
Kültürel etkinliklerin yaşatılması sağlanmıştır.
D
Toplumsal hoşgörü ve anlayışı azaltmıştır.
Soru 22

Aybüke: Kadınlar ve erkekler aynı haklara sahiptir.

Sadık: Kadınlar çalışma hayatında başarısız olur.

Nisa: Kadınların belli alanlarda çalışmasına izin verilmelidir.

Mustafa: Kadınlarda erkekler kadar başarılı olabilir.

Yapılan konuşmalara göre hangi çocuklar ön yargısız davranmaktadır?

A
Mustafa-Aybüke
B
Sadık-Nisa
C
Aybüke-Nisa
D
Sadık-Mustafa
Soru 23

I. Din ve mezhep ayrımı

II. Irk ve millet ayrımı yapılmaması

III. Farklı dil, din ve milletlere hoş görüyle davranılması

IV. Fiziksel ayrım yapılması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri altı asır ayakta kalan Osmanlı Devleti’nin hakim olduğu topraklarda insanların huzur ve güven içerisinde bir arada yaşamalarını sağlayan unsurlar içerisinde gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I,II ve III
Soru 24
Hangisi önyargılardan ve kalıp yargılardan kurtulmak için yapılması gereken en önemli davranıştır?
A
Okulda ve evde kurallara uymak
B
Arkadaşlarımızla iyi geçinmek
C
Farklılıklara karşı saygılı ve hoşgörülü olmak
D
Büyüklerimize saygılı davranmak
Soru 25

Önyargı: Bir eylem henüz sonuçlanmadan, o eylemin nasıl sonuçlanacağı hakkında fikir yürütmektir.

I. Ben zaten onun suçlu olduğunu baştan biliyordum.

II. Bu çocuğun bir baltaya sap olamayacağı baştan belliydi.

III. Ödevini bitirmeden oyun oynayamazsın.

Buna göre hangileri ön yargı cümlesidir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
Yalnız III
D
I ve II
Soru 26

Bir bilgeye sormuşlar:

- “Efendim, dünyada en çok kimi seversiniz?

- “Terzimi severim,” diye cevap vermiş. Soruyu soranlar şaşırmışlar:

- “Aman üstad, dünyada sevecek o kadar çok kimse varken terzi de kim oluyor? O da nereden çıktı? Neden terzi?”

Bilge, bu soruya da şöyle cevap vermiş:

- “Dostlarım, evet ben terzimi severim. Çünkü ona her gittiğimde, benim ölçümü yeniden alır. Ama ötekiler öyle değildir. Bir kez benim hakkımda karar verirler, ölünceye kadar da, beni hep aynı gözle görürler.”

Bilgenin kimlere karşı özellikle tepkili olduğu söylenebilir?

A
Büyüklenenlere
B
Peşin hükümlülere
C
Terzilere
D
Empati kuramayanlara
Soru 27

1999 yılında Marmara Bölgesi’nde yaşanan deprem sonrasında insanların:

I. Arama kurtarma çalışmalarına katılmaları,

II. Kızılay’a yardım yapılması,

III. Depremzedelerin eşyalarına izinsiz el konulması,

IV. Sağlık ekiplerinin gönüllü olarak bölgeye gitmesi

davranışların hangileri sosyal yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yer alır?

A
I, II, IV
B
II, III
C
Yalnız III
D
I, II, III, IV
Soru 28
“Türk Milletinin en belirgin özellikleri arasında yardımlaşmaya ve dayanışmaya çok önem vermesi gelmektedir” diyen bir kişi hangi davranışta bulunursa kendisiyle çelişir?
A
Bağış kampanyalarına önyargılı yaklaşması
B
Sivil toplum kuruluşlarına üye olması
C
Komşularıyla iyi ilişkiler kurması
D
İhtiyaç sahibi insanlara yardımda bulunması
Soru 29

• Toplum içerisinde birlik ve beraberliği sağlamak, dayanışmayı yaygınlaştırmak manevi olarak insanı zenginleştirir.

• Yapabileceğimiz küçük desteklerle insanlarla dayanışma içerisinde olabiliriz.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi insanı manevi açıdan zenginleştirir?
A
İhtiyacı olan komşuya yemek götürmek
B
İyi bir meslek sahibi olmak
C
Arkadaşlarıyla iyi geçinmek
D
Okulda spor takımlarına katılmak
Soru 30
Dünya ülkelerini etkileyebilecek sorunlar karşısında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Ülkeler kendilerine ait doğal ve tarihi güzellikleri tanıtmalıdır.
B
Uluslararası spor karşılaşmaları, kültür sanat faaliyetleri düzenlenmelidir
C
Kazanç elde etmek amacıyla çeşitli ülkeler birbirleriyle ticaret yapmalıdırlar.
D
Dünya’nın geleceği adına ülkeler bir araya gelip çözümler üretmelidirler.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön
6558
Yorum Listesi

Bence Çok Güzel Test Testten %100 Aldım Sınavım 23 Kasımda başlıyor Herkeze bol şans inlşallah sınavdan 100 alırım Site baya güzel <3

Hüseyin Erdoğan 2020-11-14 16:10:19

Gerçekten çok güzel bir site. Testten %96 aldım inş sınavdanda aynısını alırım. Son soruyu yapamadım.

eren önder 2020-12-01 21:15:16

vallaha bu site gibisini daha önce görmedim çoooook güzel bi site helal olsun

screen kid 2021-01-18 21:01:12

Valla mis gibi sorular

Efsanevi 2021-02-04 11:18:22

valla çok güzel sınavımdan 34 aldım burda full çektim

EMRENUSRETALLL 2021-03-04 10:23:45

Çok iyi bi site herkese tavsiye ederim

Sınav.kids 2021-03-28 14:29:10

Bence Çok Güzel Test Testten %100 Aldım Sınavım 23 Kasımda başlıyor Herkeze bol şans inlşallah sınavdan 100 alırım Site baya güzel <3 😀

hiranur aşkar 2021-09-18 20:18:08

tebriklerrrr yaaa sınavımdan 43 alan ben burda 100 aldımm bu neeee yaaaaaaa :o:o:o ıyyyyy 🙁 :(:(

hira 2021-09-18 20:22:02

Çok iyi brom

Enes Çiçen 2021-09-21 20:02:30

100 aldım inşallah herkez yüz alır bu siteye bayıldım süre yok ayrıca soru sayısı çok iyi ben daha sınava girmedim inşallah sınavdan da aynısını alırım hepinize başarılar diliyorum👍💚

Bilinmeyen 2021-10-19 10:42:07
Son Yorumlar
 • Mehmet Ali
  31 soruda 1 yanlış güzel test
 • zeki kapsül
  güzeldi ama abartılıkcak bir yanı yok daha iyisini görmüştüm
 • Ercan
  Çok guzel
 • abidin(birgül)
  2sindende ful çektim hakkınndaki düşüncem mükemmel bir site kesinlikle test çözebbilirsiniz