6. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam

947

Tebrikler - 6. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sevgi kelimesinde hayat veren bir sır var

Sevgisiz olan her şeyde mutlaka bir kusur var.

Şairin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez ?

A
Sevgi, insanı hayata bağlayan bir güzelliktir.
B
Sevgisiz olanlara sevgi vermeliyiz.
C
Yaşamın sırrı sevgi sözcüğünde saklıdır.
D
Her şeyi ayakta tutan sevgidir.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde " bıkmak " anlamı vardır ?
A
Onun çalmadığı kapı kalmadı.
B
Onun yaptıkları canıma yetti artık.
C
Eve gelen giden belli değil.
D
Sonunda kapısına kilit vurdu.
Soru 3
 1. Kişisel çıkar, her dili konuşur, her kılığa girer.
 2. İnsanlar çıkar sağlayamadıkları için cimri­den nefret ederler.
 3. Çıkar sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayak altına alırsan yükseltir.
 4. Çıkar, gözü en tatlı şekilde kör eden bir araçtır.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir tanım cümlesidir ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 4
 1. Kesin sonuçlara
 2. Denemede yazar
 3. Değildir
 4. Varmak zorunda
Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarının an­lamlı ve kurallı bir cümle oluşturabilmesi için nasıl sıralanması gerekir ?
A
2 - 4 - 1 - 3
B
1 - 2 - 3 - 4
C
2 - 3 - 4 - 1
D
2 - 1 - 4 - 3
Soru 5
" Yutmadan evvel çiğnemek ne ise, konuşmadan evvel düşünüp taşınmak da odur. "

Sözü ile asıl anlatılmak istenen nedir ?

A
İnsanın bin düşünüp bir söylemesi
B
İnsanın lokmasını iyi çiğnemesi
C
İnsanın sözünü açık ve etkili söylemesi
D
İnsanın tatlı bir dil kullanması
Soru 6
" Gerçek dost, düşebileceği yerde dostunu kolla­yandır; her işinde ona baş sallayan değil. "

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümley­le aynı doğrultudadır ?

A
Dost her zaman arkadaşının yanında olandır.
B
Dost, dostunu her zaman kollayandır.
C
Gerçek dost her şeye evet diyendir.
D
Dost, hata yapmayı engelleyendir.
Soru 7
 1. Üzümünü ye bağını sorma.
 2. Kurdun merhameti kuzuyu ağızda taşımaktır.
 3. Her şeye heves eden, sinek gibi balda kalır.
 4. Buldun bir börek, sahibi nene gerek.
 5. Soğan yiyen ağzının kokusundan belli olur.
Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi aynı anlamda kullanılmıştır ?
A
1 ve 2
B
3 ve 4
C
4 ve 5
D
1 ve 4
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştır­ma söz konusu değildir ?
A
Çocuğun eğitiminde annenin rolü, babanın-kinden daha büyüktür.
B
Dedem, torunları içinde en çok beni severdi.
C
Güzel sanatlar toplumsal değişimi yansıtır.
D
Hastalıklarda yetersiz beslenme kadar, çevre kirliliğinin de etkisi vardır.
Soru 9
 1. Çağrı'yı ne Tekin ne Mustafa aramış.
 2. Çağrı'yı hem Tekin hem Mustafa aramış.
 3. Mustafa'da Tekin de Çağrı'yı aramamış.
 4. Çağrı da Tekin ve Mustafayı aramış.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır ?
A
1 ve 2
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 10
 1. Yolu
 2. Başarıya
 3. Mücadeleden geçer
 4. Ulaşmanın
Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olmalıdır ?
A
1 - 2 - 4 - 3
B
2 - 4 - 1 - 3
C
3 - 2 - 4 - 1
D
2 - 1 - 3 - 4
Soru 11
" Okuduğum en güzel öyküyü Ömer Seyfettin adlı bir yazar kaleme almıştı. "

Bu cümleye göre hangisi söylenir ?

A
Öznel bir karşılaştırma yapılmıştır.
B
Sebep-sonuç ilişkisi söz konusudur.
C
Anlamca çelişen iki yargıdan oluşmaktadır.
D
Bir eylem, yapılma amacıyla birlikte verilmiştir.
Soru 12
" En verimli okuma devri on beşle yirmi yaş ara­sında olan devirdir; çünkü o zaman okunan şey­ler sadece bir zihinsel gereksinimi tatmin etmez; bütün kişiliği besler. "

Yukarıdaki cümleden çıkarılamayacak yargı aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Belli bir devrede okunan şeyler düşünsel ihti­yacı da tatmin eder.
B
On beşle yirmi yaş arasında okunanlar daha etkili olur.
C
Belli bir dönemde okunan şeyler şahsiyetin oluşmasında etkindir.
D
Ne okunacaksa on beşle yirmi yaş arasında okunmalıdır.
Soru 13
" Timsahın ağzını düşünen kıymetli inciye kavu­şamaz. "

Cümlesiyle anlamca en az ilgili olan cümle aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Değerli bir şeyi elde edebilmek için bazı zor­lukları göze almak gerekir.
B
Bazı şeyler risk edilmedikçe başarıya ulaşıla­maz.
C
Zorlukları göze almayanlar, zahmete girmek istemeyenler, amaçlarına kavuşamazlar.
D
Zahmete girmeden başarılı olabilmek, herke­sin başarabileceği bir şeydir.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde " varsayım " anlamı vardır ?
A
Bir gece ansızın gelebilirim.
B
Farzedelim ki, buraya hiç gelmedin.
C
Ben seni sevebilme ihtimâlini sevdim.
D
Belki bu kitabı sana veririm.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde '' beklenti '' anlamı vardır ?
A
Çiftliğin bu bölgesine sakın girmeyin.
B
Dün iş yerinden beni siz mi aradınız ?
C
Okul takımına beni de seçseler ne iyi olur.
D
Okul gezisine biz de katıldık.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön
947
Yorum Listesi

Testi Çok Beğendim Tavsiye Ederim

Hüseyin 2020-12-25 19:55:36

Sizin aldığınız skor 15 en yüksek skor 15.Yineeeeee

mehmet erdoğan 2021-03-05 19:03:36
Son Yorumlar