7. Sınıf Din Kültürü Allah'ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v)

1381

Tebrikler - 7. Sınıf Din Kültürü Allah'ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hz. Peygamberimiz Mekke' de kaç yıl peygamberlik yapmıştır ?
A
53
B
40
C
25
D
13
Soru 2
 1. İslam
 2. Ahit
 3. Kur'an
 4. Kulluk
Hz. Âdem' den Hz. Muhammed' e kadar Allah' tan gelen dinlerin ortak adı yukarıdakilerden hangisidir ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 3
Hz. Peygamberimizin dürüst ve güvenilir olmasından dolayı ona verilen isim nedir ?
A
El-Sabır
B
El-Zaman
C
El-Emin
D
El-Dava
Soru 4
Hz. Muhammed, ilk olarak tebliğ görevine nerede başlamıştır ?
A
Medine
B
Mekke
C
Cidde
D
Riyad
Soru 5
Hz. Muhammed' in tebliğ ettiği en büyük mucizesi nedir ?
A
Zebur
B
Tevrat
C
Kur'an-ı Kerim
D
İncil
Soru 6
Peygamberlerin, Allah' ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmelerine ne denir ?
A
Sünnet
B
Tebliğ
C
Tevhit
D
Farz
Soru 7
Hz. Peygamberimiz haksızlıklara karşı mücadele etmek için hangi topluluğa katılmış ve Kâbe hakemliği yapmıştır ?
A
Erdemliler Topluluğu
B
Sorumlular Topluluğu
C
Güvenilirler Topluluğu
D
İyiler Topluluğu
Soru 8
Hz. Peygamberimizin Kur'an' ı açıklamak için yaptığı davranışlarına ve sözlerine ne denmektedir ?
A
Tebliğ
B
Vacip
C
Farz
D
Sünnet
Soru 9
Hz. Muhammed kaç yaşında peygamberlikle görevlendirilmiştir ?
A
32
B
36
C
40
D
44
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed' in insanlar içinden seçilmesinin bir sonucu değildir ?
A
İnsanlara olağanüstü nitelikte olaylar göstermeleri
B
İnsanlara dini uygulamalı olarak göstermeleri
C
Toplumsal sorunlara çözüm getirebilmeleri
D
İnsanlara davranışlarıyla örnek olabilmeleri
Soru 11
Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. ( Sebe' suresi  28. Ayet )

Yukarıdaki ayet Peygamberimizin hangi özelliğine işaret etmektedir ?

A
İnsani özellikler taşımasına
B
Güvenilir olmasına
C
Evrensel peygamber olduğuna
D
Son peygamber olmasına
Soru 12
" Ey inananlar! And olsun ki sizin için Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlara ve Allah’ı çok anan kimselere Rasûlullah (Allah’ın Elçisi) en güzel örnektir. " ( Ahzâb Suresi 21. Ayet )

Yukarıdaki ayet Hz. Peygamberimizin hangi özelliğine işaret etmektedir ?

A
Adaletli olmasına
B
Örnek bir yüce ahlaka sahip olmasına
C
Vahiy almasına
D
Evrensel peygamber olduğyna
Soru 13
"Muhammed, içinizden herhangi bir adamın babası değildir. O, Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir." ( Ahzâb, 33/40 )

Bu ayette Peygamberimizin hangi özelliği vurgulanmaktadır ?

A
Öksüz ve yetim olmasından
B
İnsanlara rehber olması
C
Son peygamber olması
D
Çok merhametli olması
Soru 14
Hz. Peygamberimiz, kendisine düşmanca davranan pek çok insana nasıl davranmıştır ?
A
Kızarak ve kin tutarak
B
Affedici ve hoşgörülü
C
Kötü
D
Ön yargılı ve sorumsuz
Soru 15
Hz. Muhammed nerede Dünyaya geldi ?
A
Mekke
B
Medine
C
Cidde
D
Riyad
Soru 16
Hz. Muhammed (sav) de diğer insanlar gibi bir hayat yaşamıştır. Sonuç da o bir melek değil insandır.

Hz. Muhammed’in (sav) insani yönüyle alakalı olarak aşağıdakilerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?

A
Hz. Muhammed (sav) de bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir.
B
Bizim gibi bedenî ihtiyaçları olmuş; acıkınca yemek yemiş, susayınca su içmiştir.
C
Dostlarıyla seviyeli bir şekilde şakalaşmış, yeri gelmiş gülmüş, yeri gelmiş gözyaşı dökmüştür
D
Üstün güçlere sahiptir. İstediği zaman istediği mucizeyi gerçekleştirmiştir.
Soru 17
Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim. Uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur. (Buharî, Nikâh, 90.)

Hadiste geçen ruhbanlık ne demektir?

A
Tamamen ahiret için yaşayıp dünyayı ihmal eden
B
Hem dünyaya hem ahirete önem veren
C
Sadece farz olan ibadetleri yapan
D
Çok çalışmayıp tembellik eden
Soru 18
İçlerinden birine, ‘İnsanları uyar ve inananlara, Rabb’i katında kendileri için yüksek makamlar olduğunu müjdele!’ diye vahyetmemiz, insanlara tuhaf mı geldi? İnkârcılar, ‘Bu, apaçık bir büyücüdür.’ dediler. (Yûnus suresi, 2. Ayet)

Ayete göre inkarcıların hayret edip itiraz ettikleri konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Peygamberin Arap kavminden gelmesi
B
Peygamberlik görevinin bir kişiye verilmesi
C
Peygamberin kadın olmaması
D
Peygamberin insanlar içinden seçilmesi
Soru 19
İslam kültüründe Hz. Muhammed’in (sav) resminin ya da heykelinin yapılması hoş karşılanmaz.

İslam kültüründe aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’i (sav) temsil etmektedir?

A
Gül
B
Kalem
C
Papatya
D
Tespih
Soru 20
De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, ‘İlahınız ancak bir tek ilahtır.’ diye vahyolunuyor. Kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabb’ine kullukta kimseyi ortak koşmasın. (Kehf suresi, 110. ayet.)

Ayete göre Hz. Muhammed’in diğer insanlardan tek farkı nedir?

A
Allah’tan (c.c.) vahiy alması
B
Çocuk sahibi olması
C
Çok metanetli olması
D
Devlet başkanı olması
Soru 21

Hz. Peygamber (s.a.v.) pek çok sosyal olayda aktif rol almıştır. Örneğin haksızlıklara karşı mücadele etmek için kurulan “………… ……….”na katılmıştır.

Hz. Muhammed’i (sav) anlatan parçada boş yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?
A
Zenginler Birliği
B
Mekkeliler Birliği
C
Erdemliler Topluluğu
D
Güçlüler Topluluğu
Soru 22

Hz. Muhammed (sav) hangi şehirde doğmuş, büyümüş ve peygamber olmuştur?

Öğretmenin Hz. Muhammed (sav) ile ilgili sorduğu sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bağdat
B
Medine
C
Şam
D
Mekke
Soru 23

Hz. Muhammed’e (sav) dürüst ve güvenilir olduğu için verilen isim kaç numarada doğru verilmiştir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 24

I. Mekke

II. Medine

III. Kudüs

IV. Şam

Hz. Muhammed’in (sav) hicret ettiği ve hayatının son on yılını yaşadığı şehir yukarıdakilerden hangisidir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 25
Hz. Muhammed (sav) daha peygamberlikle görevlendirilmeden önce Mekkeliler tarafından aralarındaki sorunu çözmesi için “Kabe Hakemi” olarak seçilmiştir.

Mekkelilerin bu seçimi Hz. Muhammed’in hangi özelliğinden kaynaklanıyor olabilir?

A
Sabırlı olması
B
Merhametli olması
C
Adil olması
D
Güler yüzlü olması
Soru 26
(I) Hz. Muhammed (sav) annesi vefat ettikten sonra dedesi tarafından büyütülmüştür. (II) Dedesi de vefat ettikten sonra ona amcası sahip çıkmış ve büyütmüştür. (III) Otuz beş yaşında peygamberlikle vazifelendirilmiştir. (IV) Vefat edene kadar görevini ihlasla ve kararlılıkla yerine getirmiştir.

Hz. Muhammed’in (sav) hayatı ile ilgili parçada kaç numaralı bilgide hata yapılmıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 27
Ben bundan önce de aranızda, bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? (Yûnus suresi, 16. ayet.)

Ayet Hz. Muhammed’in (sav) hangi yönüne vurgu yapmaktadır?

A
Peygamberlik tarafına
B
İnsani yönüne
C
Devlet başkanlığına
D
Aile reisi olmasına
Soru 28
Hz. Adem (a.s) ile Hz. Muhammed (s.a.v) dönemleri arasında Yüce Allah (c.c) tarafından bildirilen dinlerin ortak adı aşağıdakilerden hangisidir ?
A
İslam
B
İnanç
C
Mushaf
D
İlahi
Soru 29
Aşağıda verilen durumlardan hangisi Peygamber Efendimiz'in gönderilme zamanına işaret edilen bir özellikler arasındadır ?
A
Bütün insanlığa örnek davranışlar sergilemesi
B
Peygamber olarak insani özellikler göstermesi
C
Gönderilen son peygamber olması
D
İnsanlara birer uyarıcı olarak gönderilmesi
Soru 30
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış bir ifade içermektedir ?
A
Tebliğ ettiği en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir.
B
Peygamberimize dürüst ve güvenilir olmasından dolayı ona el-emin denilirdi.
C
Mekke şehrinde doğmuştur ve ilk vahyi orada almıştır.
D
Peygamber efendimiz ilk olarak Medine şehrinde tebliğ görevine başlamıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön
1381
Yorum Listesi
Son Yorumlar
 • Mehmet Ali
  31 soruda 1 yanlış güzel test
 • zeki kapsül
  güzeldi ama abartılıkcak bir yanı yok daha iyisini görmüştüm
 • Ercan
  Çok guzel
 • abidin(birgül)
  2sindende ful çektim hakkınndaki düşüncem mükemmel bir site kesinlikle test çözebbilirsiniz