7. Sınıf Fen Bilimleri Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme

1402

Tebrikler - 7. Sınıf Fen Bilimleri Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hangisi doğal hayatı korumak için yapılması gerekenlerden değildir?
A
İnsanları bilinçlendirmek
B
Milli parklar oluşturmak
C
Orman kaldırıp yerine binalar kurmak
D
Ağaçlandırma çalışmaları yapmak
Soru 2
 1. Timsah
 2. Yılan 
 3. Kelebek
 4. Arı
Yukarıdakilerden hangileri dünyaya geldiğinde ana canlıya benzemez ?
A
1 ve 2
B
3 ve 4
C
1 ve 4
D
2 ve 3
Soru 3

Patatesin gövdesinden yeni patateslerin oluşması

Çileğin gövdesinden yeni çilek bitkisinin oluşması

Menekşenin yaprağından yeni menekşe oluşması

Yukarıda örnekleri verilen üreme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tomurcuklanarak üreme
B
Bölünerek üreme
C
Yenilenerek üreme
D
Vejetatif üreme
Soru 4

Eşeysiz üreme ile oluşan yeni canlının büyüklüğü ana canlıdan farklıdır.

Hidra ve bira mayası tomurcuklanarak çoğalır.

Kertenkelenin kopan kuyruğunu onarması rejenerasyone (yenilenme) ile üreme olayıdır.

Sıcak ve nemli ortamdaki kuru soğan- dan yeşil yapraklar çıkarak yeni bitki oluşturması vejetatif üremedir.

Elif öğretmen eşeysiz üreme ile ilgili bazı ifadeleri tahtaya yazmıştır. Öğrencilerden bu ifadelerin doğru olanları için (√), yanlış olanları için (X) işareti koymalarını istemiştir.

Buna göre,hangi öğrencinin işaretlemesi doğrudur?

Soru 5

Yukarıda bazı canlılar ve bu canlıların göstermiş oldukları eşeysiz üreme çeşitleri verilmiştir.

Buna göre canlıların eşeysiz üreme çeşitleri ile eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
3 - b
B
4 - a
C
2 - d
D
1 - c
Soru 6

Tek bir atadan meydana gelen üreme şeklidir. Merve

Bu üremede erkek ve dişi üreme hücreleri birleşir. Efe

Eşeysiz üreme ile oluşan yeni canlı, ana canlı ile aynı kalıtsal özelliklere sahiptir. Selin

Eşeysiz üreme olayı ile ilgili olarak bazı öğrencilerin yorumları yukarıda verilmiştir.

Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorum doğrudur?

A
Merve ve Selin
B
Efe ve Selin
C
Merve, Efe ve Selin
D
Merve ve Efe
Soru 7
Hangisi biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yapılması gerekenlerden değildir?
A
İnsanların bilinçlendirilmesi.
B
Kimyasal atıkların sulara karışmasını önlemek.
C
Sanayi atıkları deniz sularına karıştırılmalı.
D
Doğal tarım ilaçlarının kullanılması.
Soru 8
Çiçeklerdeki dişi organda bulunan yapılar aşağıdakilerden hangisinde verilmemiştir ?
A
Tohum taslağı
B
Dişicik borusu
C
Başçık
D
Yumurtalık
Soru 9

Tabloda bazı canlıların eşeysiz üreme çeşitleri verilmiştir.

Canlı Üreme çeşidi
Amip Bölünerek
Bira mayası Bölünerek
Çilek Vejetatif
Toprak solucanı Yenilenerek

Buna göre, hangi canlının üreme çeşidinde hata yapılmıştır?

A
Bira mayası
B
Toprak solucanı
C
Amip
D
Çilek
Soru 10

Yanda amip hücresinin çoğalması gösterilmiştir.

Buna göre amip için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A
Amip üreme hücresi üretmemiştir.
B
Belirli büyüklüğe ve olgunluğa ulaştıktan sonra bölünmüştür.
C
Oluşan iki birey birbiriyle kalıtsal olarak farklı özelliklere sahiptirler.
D
Amip eşeysiz olarak çoğalmıştır.
Soru 11
 1. Polen
 2. Yumurta
 3. Sperm
Yukarıdakilerden hangileri mayoz bölünme sonucu oluşur ?
A
1 ve 2
B
1, 2 ve 3
C
Yalnız 3
D
2 ve 3
Soru 12

Bazı canlılarda gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir.

1.Deniz yıldızının kopan parçasından yeni bir canlının oluşması

2.Kertenkelenin kopan kuyruğunu tamamlaması

3.Durgun su birikintisinde terliksi hayvanların bölünerek çoğalması

4.Patatesin gövdesinden yeni patateslerin oluşması

Buna göre, olayların hangisinde eşeysiz üreme gerçekleşmemiştir?

A
3
B
2
C
4
D
1
Soru 13

Aşağıda bazı olaylar verilmiştir.

Deniz yıldızının kopan parçasından yeni bir canlının oluşması

Kertenkelenin kopan kuyruğunu onarması

Civcivin tavuk haline gelmesi

Bakterilerin uygun ortamda çoğalması

Buna göre, verilen olaylardan kaç tanesi eşeysiz üreme sonucu gerçekleşmiştir?

A
3
B
2
C
4
D
1
Soru 14
Aşağıda bazı canlılar ve habitatları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?
A
Kanguru - Avustralya
B
Deve - Orman
C
Penguen - Kutuplar
D
Hamsi balığı - Karadeniz
Soru 15

Yukarıda bazı canlılarda görülen olayların resimleri verilmiştir.

Buna göre bu canlılarda görülen olaylardan hangisi yanlış verilmiştir?

A
IV → Bölünerek üreme
B
III → Tomurcuklanma ile üreme
C
II → Yenilenme ile üreme
D
I → Yenilenme
Soru 16
 1. Hidra
 2. Amip
 3. Bakteri
 4. Denizyıldızı
Yukarıdakilerden hangileri bölünerek çoğalır ?
A
1 ve 4
B
Hepsi
C
1 ve 2
D
2 ve 3
Soru 17

Aşağıda bazı eşeysiz üreme örnekleri verilmiştir.

Asmanın dalından yeni bitkilerin oluşması

Planaryadan kopan vücut parçalarının kendini tamamlayarak yeni bireyler oluşturması

Hidrada oluşan çıkıntının gelişerek ana canlıdan ayrılması ve yeni canlıyı oluşturması

Buna göre verilenler arasında aşağıdaki eşeysiz üreme çeşitlerinden hangisi yoktur?

A
Tomurcuklanarak üreme
B
Yenilenerek üreme
C
Vejetatif üreme
D
Bölünerek üreme
Soru 18

Bölünerek ve rejenerasyonla üreyen canlı türlerinden bazıları aşağıdaki tabloya yanlış yerleştirilmiştir.

Bölünerek üreme Rejenerasyonla üreme
1. Bakteri 4. Deniz yıldızı
2. Amip 5. Toprak solucanı
3. Toprak solucanı 6. Öglena

Buna göre hangi iki canlının yerleri değiştirilirse tablodaki yanlışlık düzeltilmiş olur?

A
3 ile 5
B
3 ile 6
C
2 ile 4
D
1 ile 5
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi doğurarak ürer ?
A
Kurbağa
B
Timsah
C
Balina
D
Yılan
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi tomurcuklanarak ürer ?
A
Maya mantarı
B
Amip
C
Denizyıldızı
D
Sülük
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengeyi bozmaz?
A
Toprağın ekilmesi
B
Yırtıcı kuş sayısının azalması
C
Bilinçsiz avlanma
D
İklimin değişmesi
Soru 22

Gözyaşı bitkisi yaprağının kenarlarında zamanla küçük bitkicikler gelişir. Bu bitkicikler toprağa düşer ve kökleri ile toprağa tutunarak yeni gözyaşı bitkileri oluşur.

Buna göre,

I.Bitki eşeysiz olarak üremiştir.

II.Yaprağından yeni bitkilerin oluşması vejetatif üremedir.

III.Deniz yıldızında da aynı üreme şekli gerçekleşir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi embriyonun gelişimini olumlu etkiler ?
A
Röntgen filmi çektirmek
B
Sık sık ilaç kullanmak
C
Dengeli ve sağlıklı beslenmek
D
Alkol ve sigara tüketmek
Soru 24
 1. Gül
 2. Denizyıldızı
 3. Amip 
 4. Hidra 
Yukarıdakilerden hangisi yenilenerek çoğalır ?
A
IV
B
II
C
I
D
III
Soru 25

Bazı canlılar eşeyli üreme ile çoğalırken, bazıları eşeysiz üreme ile çoğalır.

Buna göre resimleri gösterilen canlılardan hangileri eşeysiz üreme ile çoğalabilir?

A
1 ve 3
B
2 ve 4
C
3 ve 4
D
1 ve 2
Soru 26

Selma fen bilimleri dersi için kavram haritası hazırlamıştır.

Buna göre Selma 1 ve 2 numaralı yerlere aşağıdaki hangi örnekleri yazarsa kavram haritasını doğru hazırlamış olur?

A
1 Soğan 2 Deniz yıldızı
B
1 Menekşe 2 Kertenkele
C
1 Bakteri 2 Toprak solucanı
D
1 Amip 2 Öglena
Soru 27
Aşağıdaki canlılardan hangisi tomurcuklanarak üreyemez ?
A
Hidra
B
Paramesyum
C
Sünger
D
Denizanası
Soru 28
Aşağıda verilen faktörlerden hangisi, besin zincirinin işleyişini olumlu etkiler?
A
Toprağın kirlenmesi
B
Yağmurun yağması
C
Çevreye sanayi tesislerinin kurulması
D
Doğal afetlerin oluşması
Soru 29

Aşağıdaki tabloda eşeysiz üreme ile ilgili canlılara örnekler verilmiştir.

Birinci satırdaki boyama şekli dikkate alındığında, ikinci satırdaki boyama şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır?

A
B
B
A
C
D
D
C
Soru 30
Biyolojik zenginliğin korunması için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır ?
A
Bilinçsiz avlanma yapılmalı
B
Tatlı su kaynakları tasarruflu kullanılmalı
C
Nesli tükenmekte olan hayvanları koruma altına almalı
D
Fosil yakıt kullanımı azaltılmalı
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üremeye örnek olarak gösterilemez?
A
Yaraların zamanla iyileşmesi
B
Bakterinin bölünerek çoğalması
C
Kavak dalından yeni bir kavak bitkisinin oluşması
D
Deniz anasının tomurcuklanması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
31 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31Son
Geri dön
1402
Yorum Listesi

canlılarda üreme ve gelişme konusunda nokta atışı bilgiler içeren kaliteli test

Haydar 2020-08-21 21:16:51

Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme testi olarak gerçekten harika bir test

KPOP_FAN_BTS 2021-03-05 20:39:50

GÜZEL 1 YANLIŞ

HAVVA ARSLAN 2021-04-17 15:55:36
Son Yorumlar
 • İrem ilhan
  Süresi çok uzun ama güzel bir de ćok basit
 • gewer gewer
  Çok güzel her zaman bundan çalışıyorum
 • Bay D
  Buradan çalışmanızı öneririm, testler iyi. Bu siteyi cidden sevdim. Zaten kim kaliteli...
 • abuziddin kıllı bacak
  çok zor deyil ama siz yapabilirsiniz ben yaptım zor deyil.