7. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri

877

Tebrikler - 7. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
" Bu zor durumun üstesinde el ele vererek gelebiliriz. "

Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Tutum değiştirmek
B
Birlikte hareket etmek
C
Planlı davranmak
D
Sabırlı olmak
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır ?
A
Yarışmayı kazanınca çileden çıktı, çok mutluydu.
B
Son gönlerde çenesi düşmüş, susmak nedir bilmiyordu.
C
Elinden tutan olmayınca batıp gitti.
D
Yazılıdan yüksek not alınca öğretmenin gözüne girdi.
Soru 3
Aşağıdaki deyimlerden hangisi sevinen birini ifade etmektedir ?
A
başının çaresine bakıyor
B
ümidini kesiyor.
C
yüzünden kan damlıyor
D
yüzünde güller açıyor
Soru 4
" Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. " atasözüne en yakın anlam aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Kahve ikram etmekle herkesin gönlünü alabilirsiniz.
B
Dostluklarımızı bir fincan kahveyle pekiştirmesini bilmeliyiz.
C
Yapılan iyilikler, aradan uzun yıllar geçse de unutulmaz.
D
İnsanlar birbirlerine iyilikte bulunmalıdır.
Soru 5
Bir şeyin gerçek değeri, ancak ona çok gerekseme duyulduğu zaman iyi anlaşılır. Bu açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Abanın kadri yağmurda bilinir.
B
Balık baştan kokar.
C
Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz.
D
Çabalama ile çarık yırtılır
Soru 6
" Her şey karışmış karman çorman, düzensiz grup ve yerler. "

Açıklamaya uygun deyim aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Oturduğu dalı kesmek.
B
Nal toplamak.
C
Ulu orta konuşmak.
D
Ne baş belli ne ayak.
Soru 7
Yoksulun şansı hemen hemen hiç gülmez. Onun eline geçen imkânlar da öyle çok değildir. İmkânları sınırlıdır; bunun için, hangi işe el atarsa atsın, zengin gibi kazanamaz. Umduğundan fazla kazandığı görülmemiştir. Açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
B
Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.
C
Fırsat her vakit ele geçmez.
D
El elden üstündür.
Soru 8
'' Yaka silkmek '' deyiminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Düşünmeden cümleler kurmak.
B
Tüm varlığını tüketmek.
C
Sıkılmak artık o kişiden bıkmaktır.
D
Herkesin hırsını ondan aldığı kişidir.
Soru 9
" Elinden iş gelmez sandığımız kişi kendisinden umulmayan önemli işler yapabilir. "

Bu açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Ummadığın taş baş yarar.
B
Çivi çıkar ama yeri kalır.
C
Gülü seven dikenine katlanır.
D
Terzi kendi söküğünü dikemez.
Soru 10
" Yaş kesen baş keser. " Atasözünü en iyi açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Ağaç kesenin başı kesilir.
B
Ağaç yaşken eğilir.
C
Ormanı sev; yeşili koru.
D
Yaş ağacı kesmek bir insanı öldürmek gibidir.
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi deyim değildir ?
A
Yemek pişirmek
B
Yol vermek
C
El uzatmak
D
Karşı gelmek
Soru 12
" Dilini yutmak " deyiminin anlamı hangi seçenekte verilmiştir ?
A
Ne söyleyeceğini bilememek.
B
Sevinç, korku gibi sebeplerle konuşamamak.
C
Suçluluktan dolayı konuşmamak.
D
Konuşma yeteneğini kaybetmek.
Soru 13
Bir işe sonradan gelen, orada daha önce çalışandan daha başarısız ve geçimsiz olabilir. Dolayısıyla beğenmediğimiz o eskiyi bize aratır ve " keşke o gitmeseydi, o çok iyiydi " dedirttiği olur.

Açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Gâvurun ekmeğini yiyen, gâvurun kılıcını çalar.
B
Gelene git denilmez.
C
Gelen gideni aratır.
D
Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.
Soru 14
Aşağıdaki atasözleri anlamca "Üzüm üzüme baka baka kararır. " atasözüne yakın anlamdadır ?
A
Kör ile yatan şaşı kalkar.
B
Kör ölür, badem gözlü olur.
C
Öfkeyle kalkan zararla oturur.
D
Keskin sirke küpüne zarar.
Soru 15
Aşağıdaki atasözlerinin hangisi " Bir konu ile ilgili alakasız bir söz söyleyen " kişiler için söylenir ?
A
Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
B
Dam üstünde saksağan, vur kazmayı beline.
C
Deveye sormuşlar: " Boynun niye eğri ? Nerem doğru ki demiş. "
D
Kurda sormuşlar: " Ensen neden kalın ? Kendi işimi kendim yaparım demiş. "
Soru 16

Karşımda birden köpeği görünce ödüm patladı.

Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Sabırlı olmak
B
Tam zamanında gelmek
C
Planlı davranmak
D
Aşırı korkmak
Soru 17

Aşağıdaki deyimlerden hangisi '' söz verdiği bir şeyden vazgeçmek '' için kullanılır ?

A
Zıvanadan çıkmak
B
Yan çizmek
C
Ucu ucuna getirmek
D
Yabana atmak
Soru 18

Her canlı gibi insan da beslenmek zorundadır. Bedeni için gerekli olan gıdaları ancak bu şekilde alır. İyi beslenmeyen, yeterli gıdaları almayan bir vücut sağlıklı, dinç ve dayanıklı olamaz; bu kimselerin güçsüz kalıp hasta olmaları da kaçınılmazdır. O hâlde insan sağlığını korumak istiyorsa, iyi beslenmeye önem vermelidir.

Yukarıdaki açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Çivi çiviyi söker.
B
Can boğazdan gelir.
C
Can canın yoldaşıdır.
D
Can çıkmayınca huy çıkmaz.
Soru 19
 1. kara
 2. duyulur
 3. tez
 4. haber

Yukarıdaki sözcüklerle bir atasözü oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır ?

A
II - IV - III - I
B
III - IV - I - II
C
I - IV - III - II
D
IV - I - III - II
Soru 20
 1. Yüzünde güller açıyor.
 2. Etekleri zil açıyor.
 3. İçine ateş düştü.
 4. Fırıldak gibi dönüyor.

Yukarıdaki deyimlerden hangileri sevinen, mutlu olan birini ifade etmektedir ?

A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I ve IV
Soru 21

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde '' bir kişinin hassas olduğu mevzulara değinmek '' anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır ?

A
Can kulağı ile dinlemek
B
Damarına basmak
C
Çamur atmak
D
Açık kapı bırakmak
Soru 22

Kendi başına buyruk, kimseden izin almaksızın dilediği gibi davranan iki kişi, aynı iş üzerinde görevlendirilip çalıştırılamaz. Her an aralarında anlaşmazlığın çıkması, bunun da kavgaya dönüşmesi kaçınılmazdır.

Yukarıdaki açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

A
İki at bir kazığa bağlanmaz.
B
İyi dost kara günde belli olur.
C
Güneş girmeyen eve doktor girer.
D
Her koyun kendi bacağından asılır.
Soru 23

'' Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. '' atasözünün açıklaması aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Yetenekli, büyük kişiler küçük çevrelerde yetişse bile barınıp kalamaz.
B
Anlamsız, yersiz, boş sözlerle bir iş yapılamaz.
C
Kötü niyetli kimseler ortalıktaki karışıklıklardan yararlanma yoluna giderler.
D
Büyük çıkarlar beklenen yer için küçük fedakârlıklar yapılmalı, kimi sıkıntılara girilmeli ve bundan kaçınılmamalıdır.
Soru 24

'' Çok korkmak, telâşa sürüklenmek. '' anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Para dökmek
B
Paniğe kapılmak
C
Rahat yüzü görmemek
D
Para yedirmek
Soru 25

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi '' lafa tutmak '' deyimine aittir ?

A
Dokunaklı sözlerle sataşmak, uzaktan işittirmek.
B
Bir şeyi dedikodu konusu yapmak.
C
Birini konuşarak, gereksiz meseleler anlatarak işinden alıkoymak.
D
Söyleyecek sözü bol olan, her söze karışan, herkese söz yetiştiren, çok konuşan.
Soru 26
 • Yetenekli, büyük kişiler küçük çevrelerde yetişse bile barınıp kalamaz.
 • Yalnız konuşarak, yaparım ederim diyerek bir yere varılmaz ve hiçbir iş gerçekleştirilemez.
 • Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün. Birine kötülük yapan ondan kötülük, iyilik yapan da iyilik görür.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir ?

A
Ne ekersen onu biçersin.
B
Lâfla peynir gemisi yürümez.
C
Küçük suda büyük balık olmaz.
D
Öfkeyle kalkan zararla oturur.
Soru 27

'' Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. '' atasözünün açıklaması aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Bir şeyi yapmak için kuşkusuz bilgi, beceri ve araç oldukça önemlidir.
B
Bir iş, durum ya da olayın nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağı şimdiki gidişinden anlaşılıp belli olur.
C
Bir iş ne kadar büyükse çözüm bekleyen sorunları da o kadar büyük olur.
D
Öteden beri süre gelen durum, kurulu düzen, halk arasında yaşayan gelenek ve görenekler kolay kolay değişmez.
Soru 28

Çok sık, düşünce ya da konu değiştirmek.

Yukarıda anlamı verilen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Dalına basmak
B
Daldan dala konmak
C
Dallanıp budaklanmak
D
Dara düşmek
Soru 29

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde deyimle açıklaması anlamca uyuşmamaktadır ?

A
Nara atmak ( Yüksek bir sesle haykırmak, kabadayıca bağırmak. )
B
cUcu ucuna ( Ancak yetişecek kadar )
C
Eli ayağı tutmak ( İş yapabilecek güçte olmak, bedenî gücü var olmak. )
D
Dil uzatmak ( Bir meseleyi belirtmek, ortaya atmak, anlatmak, açıklamak. )
Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir ?

A
Bugünün işini yarına bırakma.
B
Dikensiz gül olmaz.
C
Başa gelen çekilir.
D
Elimde avucumda bir şey kalmadı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön
877
Yorum Listesi
Son Yorumlar