8. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed’ in Örnekliği – 5 ( Yeni )

3533

Tebrikler - 8. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed’ in Örnekliği - 5 (Yeni) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hz. Peygamber , 35 yaşına geldiğinde yaşan yağmurlardan dolayı tahrip olan Kâbe'nin tamirinde Haceru'l-Esved'in yerine konulmasında yaptığı hakemlik görevi ile Kureyş toplumunu büyük bir kavgadan ve tehlikeden kurtarmış ve Hz. Peygamber'in hakemliği bütün Kureyş'i sevindirmiştir.

Yukarıda verilmiş olan parçaya dayanarak Kureyş'lilerin sevinmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz ?

A
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) güvenilirliğinden endişe etmediklerinden
B
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) toplumun nezdinde güvenilir olduğundan
C
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Kuryşlileri koruyup kolladığından
D
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) adil bir insan olduğuna inandıklarından
Soru 2

Hz. Muhammed (s.a.v.) bir konuda eğer Allah'tan bir emir yok ise mutlaka başkalarına konuyu açar ve onların bu konuda ne düşündüğünü anlar ve bir karar verilmesi gerekirse bu şekilde sonuca ulaşırdı.

Yukarıda verilmiş olan örnekle Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi yönüne değinilmiştir?

A
Hoş görüsüne
B
Danışarak iş yaptığına
C
Merhametine
D
Bilgiye önem verişine
Soru 3

Peygamber efendimiz (s.a.v) Mekke döneminde eğitim ve öğretim görevini yaptığı yer aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Suffe
B
Sufa
C
Darü'l Nedve
D
Dar'ül Erkam
Soru 4

Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güvene .......... denir.

Yukarıdaki cümlenin tamamlanması için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?

A
sabır
B
cesaret
C
merhamet
D
hoşgörü
Soru 5

Peygamber'imiz, Peygamberlik görevi boyunca başına gelen olumsuz olaylarda bile sabretmeyi bilmiş, müşriklerin kendisine ve Müslümanlara yaptıkları işkencelere " Allah'ım! Onlar bilmiyorlar, Sen benim kavmime hidayet nasip et! diyerek sabırla karşılık vermiştir.

Yukarıdaki parçada Peygamber'imizin hangi iki davranışı ön plana çıkmıştır ?

A
Sabır - Cesaret
B
Cesaret - Çalışkanlık
C
Merhamet - Sabır
D
Hoşgörü - Zamanı iyi değerlendirme
Soru 6

Hz. Muhammed (s.a.v) dil, ırk farketmeksizin herkese eşit şekilde yaklaşırdı.

Buna göre Peygamber efendimizin (s.a.v) hangi özelliği üzerinde durulmaktadır ?

A
Merhametli olduğu
B
İnsanlara önem verdiği
C
Çalışkan bir kişi olduğu
D
Bilgiye değer verdiği
Soru 7

Güçlü kimse, güreşte rakibini yenen değil öfkelendiği zaman kendine hakim olabilen kimsedir.

Bu hadiste öfke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır ?

A
İlişkileri olumsuz etkilediği
B
İnsanın doğasında olduğu
C
Kontrol altına alınması gerektiği
D
Sağlığa zarar verdiği
Soru 8

" Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğünde sıkıntıya düşmez. "

Yukarıda verilen hadiste Peygamber efendimiz (s.a.v) neye vurgu yapmak istemiştir ?

A
İstişare etmek
B
Dürüst olmak
C
Yardımlaşmak
D
Hoş görülü olmak
Soru 9

Kureyş suresinde aşağıdaki konulardan hangisi yer alır ?

A
Allah'a (c.c.) kulluk etmek
B
Herkese karşı adil olmak
C
Kul hakkına riayet etmek
D
Hakkı ve sabri tavsiye etmek
Soru 10

Peygamber efendimiz (s.a.v) peygamberlik görevini üstlendikten sonra Mekkeliler tarafından kötü söylemlerde bulunulmuştur. Doğruluğu ve dürüstlüğüne zarar verememişlerdir.

Bunca asılsız yakıştırmalara rağmen aşağıdakilerden hangisini söylemediler ?

A
Kahin
B
Sihirbaz
C
Yalancı
D
Büyücü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
3533
Yorum Listesi

Çok güzel sorular

Havva ergul 2021-02-07 01:35:54