8. Sınıf Din Kültürü Kader İnancı

19082

Tebrikler - 8. Sınıf Din Kültürü Kader İnancı adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
" Rahmanın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak ! Hiçbir çatlak (düzensizlik) görüyor musun ? "

Yukarıda verilen ayette aşağıdaki durumlardan hangilerine rastlanır ?

A
Dağınıklık
B
Planlılık
C
Düzensizlik
D
Aksaklık
Soru 2
" Kim doğru yola giderse, sırf kendi iyiliği için gider; kim de sapıklık ederse, ancak kendi aleyhine eder; Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez! Biz bir peygamber göndermedikçe azap da etmeyiz. " ayeti neyi vurgulamaktadır ?
A
İnsanları tercih özgürlüğünün bulunduğu
B
Her şeyin Allah tarafından geldiği
C
Allah'ın tek ve eşi benzeri olmadığı olduğu
D
Söz ve davranış seçiminde kaderinde yazılanı yaşadığı
Soru 3
 1. Yaratılış
 2. Sünnetullah
 3. Kader
 4. Külli irade
Yukarıdaki kavramlardan hangisi Allah' ın sonsuz ve sınırsız iradesini ifade eden bir kavramdır ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 4
Hiçbir şeyin gereksiz ve amaçsız yaratılmadığına dair ayet aşağıdakilerden hangisidir ?
A
" Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “ Rabbimiz ! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. "
B
" O'dur ki her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı. "
C
" Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, değişmiş cıvık balçıktan yarattık... "
D
" Biz insanı en güzel biçimde yarattık. "
Soru 5
İnsanın herhangi bir işte başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan tedbirlerin hepsini aldıktan sonra, sonucunun kendisi açısından iyi ve hayırlı olması için Allah' a güvenmesine ne ad verilir ?
A
Emek
B
Çaba
C
Tevekkül
D
Kader
Soru 6
 • Yaşam süresinin bitişidir.
 • Canlıların yaşam süresidir.
 • İnsanın gayreti ve çabasıdır.
Yukarıda verilen tanımlarla kavramlar eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır ?
A
Ecel
B
Rızık
C
Emek
D
Ömür
Soru 7
 1. İnsanlar barış ve huzur içinde yaşamak için toplumsal yasalara uymak zorundadır.
 2. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.
 3. Kur'an-ı Kerim'de toplum ahlakı hakkında birçok konuya değinilmiştir.
 4. Allah evreni yoktan var etmiştir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur ?
A
1, 2, 3 ve 4
B
2, 3 ve 4
C
1, 2 ve 4
D
2 ve 3
Soru 8
İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı zaman dilimine ne ad verilir ?
A
Tevekkül
B
Ömür
C
Ecel
D
Kader
Soru 9
Allah' ın irade ve takdir ettiği şeyleri, yeri ve zamanı gelince yaratmasına ne ad verilir ?
A
Kaza
B
Kader
C
Kıyamet
D
Ecel
Soru 10
Allah'ın her şeyi belli ölçü ve düzene göre yaratmasına ....... denir.

Toplumsal olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisini ortaya koyan kurallara ve prensiplere Kur'an-ı Kerim'de ..... denir.

Yukarıda verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

A
Kader - Fiziksel Yasalar
B
Fiziksel Yasalar - Sunnetullah
C
Kaza - Allah'ın Kuralları
D
Kader - Sünnettulah
Soru 11
İnsanın yaptığı tüm davranışlardan sorumlu olmasının nedenleri akıl sahibi ve ............ olmasıdır.

Yukarıda verilen noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

A
Özgür
B
İrade Sahibi
C
Allah'a olan sorumluluk duygusu
D
Fiziksel olarak diğer canlılardan daha iyi yaratılması
Soru 12
Dünya'nın sonun gelmesi ve yeni bir hayatın başlaması bunun zamanın yalnızca Allah'ın bildiği olay aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Kıyamet
B
Ahiret
C
Cennet
D
Cehennem
Soru 13
İnsana verilen sınırlı iradeye ne ad verilir ?
A
Sorumluluk
B
Ömür
C
Cüzî irade
D
Tevekkül
Soru 14
Ayete'l-Kürsi Allah' ın yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini anlatmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ayete'l-Kürsi' de yer almaz ?

A
Allah' ın izni olmadan huzurunda kimse şefaat edemez.
B
Allah' ın kudreti sonsuzdur.
C
Allah, ana babaya iyiliği emreder.
D
Allah' ı ne uyuklama tutar ne de uyku.
Soru 15
Toplumda sıklıkla kullanılan alın yazısı, kara talih, baht, kısmetsiz gibi kelimeler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir ?
A
Tevekkül
B
İman
C
Kader
D
Ecel
Soru 16

Aşağıda verilen varlıkların hangisinde akıl, irade ve özgürlük gibi kavramlar bir arada bulunmaktadır ?

A
İnsan
B
Hayvan
C
Bitki
D
Gezegen
Soru 17

Yüce Allah (c.c) her şeyi belli ölçü ve uyum içerisinde yapması ve düzenin buna göre işlemesine ne denilmektedir ?

A
Kader
B
Kaza
C
Sunnetullah
D
Kıyamet
Soru 18
 1. Servet sahibi bir kişi olmak
 2. Olaylar yaşanmadan önce tedbir almak
 3. Hayvanları sulak arazilerde otlatmak
 4. Hayvanlardan daha iyi verim almak için beslemek

Yukarıda verilenlerden hangileri kader olarak değerlendirilebilir ?

A
I, III ve IV
B
I, II ve IV
C
II ve III
D
I, II, III ve IV
Soru 19

Nasip, kısmet ve baht gibi kavramlar aşağıda verilenlerden hangisi ile ilişkilendirilebilir ?

A
Ahiret
B
Kader
C
Kaza
D
İbadet
Soru 20

Gideceği yerde kötü bir durum olduğunu fark eden bir kişi gitmekte olduğu yerden vazgeçmiş ve başka bir tarafa yönelmiştir.

Buna göre metinden hareketle aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılabilir ?

A
Ahirette sorgulanmaktan çok korkmuştur.
B
Allah'ın belirlediği kaderinden kaçmıştır.
C
Bulunduğu yeri beğenmemiştir.
D
Bir kaderden başka bir kadere kaçmıştır.
Soru 21
İnsanın kaderi, Yüce Allah'ın belirlediği kurallar çerçevesinde gelişmektedir. Buna bağlı olmak üzere insanın eylemleri zorunlu ve seçime bağlı olmak üzere iki kısıma ayrılmaktadır. Yukarıda verilen metine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ? 
A
Konuşma
B
Cinsiyet
C
Beslenme
D
Gıybet etme
Soru 22
Bir iş veya durum karşısında önüne gelen seçenekleri iyi ve kötü olarak değerlendirip kendine uygun olanı seçmesine ne ad verilmektedir ?
A
Duyular
B
Hisler
C
İrade
D
Yetenek
Soru 23
Aşağıda verilen kavramlardan hangisi kader anlamında kullanılan kelimeler arasında yer almamaktadır ?
A
Sorumluluk
B
Kısmet
C
Nasip
D
Baht
Soru 24
Akıl irade sahibi bir kişi aşağıda verilen durumlardan hangisini yapma hakkı bulunmamaktadır ?
A
Kendisine dikkatli ve ölçülü davranılmasını beklemek
B
Yaşadığı bölgeyi ve olayları inceleyerek yeni sonuçlar elde etmek
C
Yaptığı işlerdeki sorumluluğu başkalarında aramak
D
Kur'an-ı Kerim'de belirtilen kötü davranış ve tutumlardan uzak durma
Soru 25
Aşağıda verilenlerden hangisi insanın iradesine ve seçimine dayalı olan eylemler arasında yer almamaktadır ?
A
Hangi meslek ile uğraşacağı
B
Ne zaman ve kim ile evlenecek oluşu
C
Nerede ve ne zaman vefat edeceği
D
Kiminle ne şekilde ve nasıl konuşacağı
Soru 26
 1. Hangi lisede okuyacağımız
 2. Saç rengimizin hangi renk olacağı
 3. Yarın kimler ile hangi konular üzerinde duracağımız
 4. Hangi aileye mensup bir kişi olacağımız
Yukarıda verilen eylemlerden hangileri insanların seçimine dayalı değildir ?
A
II ve III
B
I ve IV
C
I ve III
D
II ve IV
Soru 27
Her canlının mutlaka öleceği bir gün gelecektir fakat hayatta kaldığı yaşam süresine ne ad verilmektedir ? 
A
Ömür
B
Ölüm
C
Rızık
D
Ecel
Soru 28
Aşağıda verilenlerden hangisi canlının ölüm anın gelmesine ve hayatının son bulmasına denilmektedir ? 
A
Mizan
B
Ecel
C
Ahiret
D
Haşir
Soru 29
Kıyamet hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur ? 
A
Sadece belirli canlılar hayatta kalacaktır.
B
Tekrar var olacak bir yaşamın başlamasına neden olur.
C
Kıyametin olacağı dönemi sadece Yüce Allah (c.c) bilmektedir.
D
Kıyamet gününü yaşayacak herkesin günahları af olacaktır.
Soru 30
 1. Güneş’in doğudan doğup batıdan batması
 2. Kuraklık olan bölgelerde şehirlere göçlerin yaşanması
 3. İnsanda dolaşım, sindirim, boşaltım gibi sistemlerin olması
Yukarıda numaralanmış örnekler için hangisi söylenemez?
A
1. örnekle ilgili evrensel yasa, Allah’ın evrende yarattığı düzenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur
B
2. örnekteki yasalar da 1 ve 3. örnekteki yasalar gibi kesin ve tartışılmazdır
C
3. örnek deney ve gözleme dayanır.
D
3. örnek biyolojik yasalarla ilgilidir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön
19082
Yorum Listesi

test kader inancı konusunu özetlemiş resmen. çok güzel

Musa 2020-09-02 10:33:57

Çok güzel 1 test

Filda 🤗🤗 2020-10-24 14:40:09

çok teşekkürler

İrem aslan 2020-11-11 17:03:54

Fen lisesi kazaninca buraya yazacağım herkws duysun ister kuzenler ister arkadaslar herkes duysun sampiyon geri geldi.🤲GEBZE YÜCEL BORU FEN LİSESİ ÖĞRRNCİSİ OLUCAM

CANSU ALTAY 2020-11-11 20:46:38

  Umarız en güzel şekilde sınavda başarılı olursunuz. Bu uzun yolda başarılar dileriz.

  TestleriBul 2020-11-11 23:04:56

Test çok güzel yardımcı olabilir bir test teşekkürler

Sena 2020-11-11 20:52:00

20 soruluk test
gelsin

sa 2020-11-12 11:59:53

  En kısa sürede 20 soruluk testler hazırlanarak sitemize eklenecektir.

  TestleriBul 2020-11-12 13:30:38

evet test gerçekten güzel olmuş ancak hep aynı sorular bıktık abi yaa

lgs 2020-11-24 21:33:52

  Çok yakında yeni testler eklenecek. Merak etmeyin

  TestleriBul 2020-11-30 18:43:42

ama test gerçekten faydalı emğinize sağlık

lgs 2020-11-24 21:35:15

allah herkesi korusun sübhanallah kardeşler ha pek güzel omuş

ben fero 2020-12-25 22:24:19

Sorular çok güzeldi emeğinize sağlık

Şule okur 2020-12-26 14:02:41

0 yanlış ile testi bitirdim teşekkür ederim çok iyiydi

hazal arslan 2020-12-28 17:22:52

Bu testi çözdüm full çektim çok güzel soruları var 💯💯

İrem Kepenc 2021-01-05 20:38:06

Güzeldi 45 saniyede falan bitirdim kolay bir sınavdı full çektim

UnknownPerson 2021-01-10 15:11:13

test çok güzeldi bayıldım

tuba 2021-01-17 19:15:19

Çok güzel 15te 15 yaptım

Ammar yasir uyar 2021-01-23 12:10:26

“*çok güzel*”

LGS ci 2021-01-29 16:53:39

Başlarken yorumlere baktım bir sınav ne kadar iyi olabilir dedim çözdüktense bende çok beğendim

Adam 2021-01-30 23:34:07

Duysun herkez bu 5 ayın sonunda o sınavdan 450 bin altında puan almıycam

Şeyma Akkuş 2021-01-31 20:24:22

Gerçekten çok iyi 0 yanlışım çıktı çok hoşuma gitti teşekürler:)

Nisa 2021-02-03 07:46:01

Benim gibi bu testi 30 saniyede çözene helal ama 15 te 15 yapacaksınız saygılar

AHMET İRI 2021-02-03 14:44:12

Muhteşem ötesi bir test sitesi konu anlatımı pdf ler de yapsanız daha da popüler olursunuz.

Koko 2021-02-03 15:14:19

test çok güzeldi elinize emeğinize sağlık

Yuşa 2021-02-07 14:23:09

Sonuncu soruya kadar full du ama sonuncu bozdu yinede güzeldi

Emine 2021-02-09 01:29:40

çok güzel bir test full çektim hızlı okuma ve gayretle 30 saniyede biter bittide hepinize başarılar inşaallah fen lisesi kazanırız

FURKAN EFE MTLU 2021-02-09 23:40:44

Test çok güzel

Hüseyin 2021-02-24 18:30:39

Çok güzel hazirlanms elinize salik

Fevzi Ali cebe 2021-03-01 16:07:38
Son Yorumlar