8. Sınıf Din Kültürü Zekât ve Sadaka

21979

Tebrikler - 8. Sınıf Din Kültürü Zekât ve Sadaka adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 1. Toplumsal yardımlaşmayı sağlamak
 2. Allah' ın rızasını kazanmak
 3. Toplumda ekonomik dengenin kurulmasını sağlamak
 4. İnsanlara ne kadar zengin olduğunu gösterme
Zekât vermeyi düşünen biri yukarıdakilerden hangisini amaçlamaz ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 2
'' Zekat İslam' ın köprüsüdür. '' diye buyuran Peygamber Efendimiz aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmak istemiştir ?
A
Zekat vermeyenlerin hayatlarını verimsiz geçireceğine
B
Zekatın İslam'ın bir emri olduğuna
C
Zenginle yoksul arasında bir gönül bağı kurduğuna
D
Zekat verenlerin nimetlerle dolu bir cennete kavuşacağına
Soru 3
İslam dininde emredilen veya tavsiye edilen zekat, sadaka, kurban, fitre gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Çalışkanlık ve mutluluk
B
Doğruluk ve adalet
C
Yardımlaşma ve dayanışma
D
Sabır ve bereket
Soru 4
 1. Zekât, Allah'ın insanlara verdiği malları ona şükür amaçlı yapılan bir ibadettir.
 2. Zekât maldan harici manevi anlamda yapılabilmektedir.
 3. Zekât aile bireylerinde durumu kötü olan birine yapılabilir.
 4. Bir malın artma özelliği olması ve zekât verilecek duruma gelmesine nisap miktarı denilmektedir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlış bir ifade içermektedir  ?
A
2 ve 3
B
Yalnız 3
C
1 ve 4
D
3 ve 4
Soru 5
Zengin bir Müslümanın zekatını verebileceği kişi aşağıdakilerden hangisidir ? 
A
Annesi
B
Dedesi
C
Komşusu
D
Büyük anne
Soru 6
" Zekat vermek İslamiyet'in yardımlaşma açısından en önemli ibadetleri arasındadır. "

Aşağıdakilerden hangisi zekat kelimesinin kelime anlamları arasında bulunmamaktadır ? 

A
Temizlenmek
B
Toplumda önemli bir şahıs olma
C
Bol bereket ve kazanç
D
Malda artma
Soru 7
Aşağıda zekat hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir ?
A
Hicretten iki yıl sonra gelmiştir.
B
Ergenlik çağına gelmiş dinen sorumlu kişilere Medine'de bildirilmiştir.
C
Malın şekli farketmeksizin zekat malın 40/1'i ve yılda tek sefer verilmektedir.
D
Zekat farz olan bir ibadetler arasındadır.
Soru 8
" Dinimizde yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemi oldukça fazladır ve bazı ibadetlerimizi buna bağlı olarak yerine getirmekteyiz. "

Yukarıdaki bilgi dahilinde aşağıda verilen ibadetlerimizden hangisi verilen bilgiyi destekler nitelikte değildir ?

A
Zekat vermek
B
Sadaka vermek
C
Fitre vermek
D
Oruç tutmak
Soru 9
" Kim helal kazancından bir hurma miktarı sadaka verirse ki Allah sadece helal olanı kabul eder. Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için, sizden birinizin tayını yetiştirdiği gibi dağ gibi olana kadar bereketlendirir. " hadisinde dinimizde yardımın önemi vurgulanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A
Yapılan yardımı sadece Allah ile yardımı yapan kişi arasında olması daha hoş görülmektedir.
B
Helal veya haram olsun yapılan yardımın önemi oldukça büyüktür.
C
Yapılan yardımın helal kazançla yapılması gerekir.
D
Yardımın büyüklüğünden ziyade yardımın helal olması dinimizde daha ön plandadır.
Soru 10
Osmanlı döneminde zengin kişiler cami önlerinde yer alan ........... paralarını veya yardımlarını koyarlardı. Fakir kişiler ise yapılan yardımdan ihtiyaçları kadar olanını alıp ihtiyaçlarından fazla olanı ise diğer durumu kötü olan kişilere bırakırlardı.

Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir ?

A
Sadaka Taşı
B
Sadaka Kuyusu
C
Sadaka Çukuru
D
Sadaka Avlusu
Soru 11
 1. Fitre vermek dinimizde vacip olan ibadetlerimiz arasındadır.
 2. Fıtır sadakasını sadece halkın arasındaki zenginler vermelidir.
 3. Öldükten sonra hala sevap kazanmayı sağlayan yardımlar sadaka-i cariye olarak adlandırılır.
 4. Yılın her döneminde yerine getirilebilecek ibadetlerimizdendir.
Yukarıda fıtır sadakası ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır ?
A
2 ve 4
B
1 ve 3
C
Yalnız 2
D
3 ve 4
Soru 12
Aşağıdaki verilenlerden hangisi zekat olarak verilebilir ? 
A
Oturulan ev
B
Altın, gümüş, nakit para
C
Evde kullanılan eşyalar
D
Giyilen elbiseler
Soru 13
İslamiyet toplumda yardımlaşma ve dayanışmaya önem veren bir dindir. Toplumumuzda buna bağlı gelişerek fakirlere, kimsesizlere ve ihtiyacı olanlara beslenmeler için yapılan aş evlerine ne denilmektedir ?
A
Darüşşifalar
B
İmarethaneler
C
Darülacezeler
D
Darulirfanlar
Soru 14
 1. Paylaşmak
 2. İyilik
 3. Bencillik
 4. Dayanışma
Zekât verecek kişide yukarıdaki duygulardan hangisi bulunmaz ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 15
Durumu iyi ve Müslüman bir kişi olan Fatih ramazan ayının sona ereceği için bir miktar sadaka vermesi gerekmektedir. Fatih'in vereceği sadakaya dinimizde ne denilmektedir ?
A
Zekat
B
Fıtır Sadakası
C
Fidye
D
Sadaka-i Cariye
Soru 16

Zekat ibadeti dinimizde önemi azımsanmayacak kadar fazla olan ibadetlerimiz arasındadır.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi zekat ibadetinin anlamları arasında yer almamaktadır ?

A
Güzel olmak
B
Temizlenmek
C
Bolluk ve bereket
D
Artış
Soru 17

Zengin bir Müslüman kişinin zekatını verebileceği kişiler birden fazla olabilmektedir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisine zekat verilebilir ?

A
Bekar Kişiler
B
Soylu Kişiler
C
Evli Kişiler
D
Özgürlüğünü Yitirmiş Müslüman Kişiler
Soru 18

Zekat zengin Müslüman kişiler mallarından bir bölümlerini Allah rızası için fakir ve yoksul kişilere vermesine denir.

Buna göre kırkta bir oranında verilmesi gerekmeyen mal aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Koyun veya Keçi
B
Toprak Ürünleri
C
Altın
D
Nakit Para
Soru 19

Zekat vermek zengin ve aklı başında olan her Müslüman farz olan bir ibadettir.

Zekat ibadetinin yerine getirmenin hangi dönem olduğu aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Her gün yapılan bir ibadettir.
B
Her hafta yapılan bir ibadettir.
C
Her ay yapılan bir ibadettir.
D
Her yıl yapılan bir ibadettir.
Soru 20

Zekat oranları hakkında aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur ?

A
Büyük baş hayvanlarda 1 / 40
B
Toprak mahsullerinde 1 / 30
C
Nakit Parada 1 / 40
D
Her beş deve başına bir sığır veya manda
Soru 21

Fıtır sadakasını zekattan ayıran özellik aşağıda verilenlerden hangisidir ?

A
Kimlerin vereceği
B
Ne kadar verileceği
C
Kimlere verileceği
D
Hangi amaç uğruna verileceği
Soru 22

Zekat sahip olduğumuz mal karşılığında verilen bir mal, filtre ise sağlıklı bir şekilde ....... ulaşmanın şükrü adına verilmektedir.

Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?

A
Ramazan Ayına
B
Yeni Bir Yıla
C
Ramazan Bayramına
D
Kurban Bayramına
Soru 23

Sadakanın bir diğer çeşidi ise öldükten sonra dahi sevabını almaya devam ettiğimiz sadakadır.

Yukarıda verilen metinde yola çıkarak sevabı bitmeyen sadaka aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Fıtr Sadakası
B
Filtre
C
Adak Kurbanı
D
Sadaka-i Cariye
Soru 24

Aşağıda verilenlerden hangisi sadaka çeşidi değildir ?

A
İnsanları barıştırmak
B
Çeşme yaptırmak
C
Fidye vermek
D
Filtre vermek
Soru 25

Müslüman bir kişinin kendi isteğiyle ve yeri zamanı belli olmadan yaptığı yardım ve iyiliklere ne denilmektedir ?

A
Sadaka
B
Öşür
C
Zekat
D
Fitre
Soru 26

Ülkemizde Kızılay, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kurumların bulunması aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir ?

A
Güzel sanatlara
B
Milli eğitime
C
Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma
D
Sivil toplumun gelişimine
Soru 27

Maun suresinin anlamı öngörüldüğünde aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlış olmaz ?

A
İbadetleri gösteriş için yapmak
B
Yalancı şahitlik yapmak
C
Yardımlaşmaya engel olmak
D
Hesap gününü önemsememek
Soru 28

Zekat veren bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz ?

A
Paylaşmak
B
Cömertlik
C
Cimrilik
D
İyilik
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi zekatın kelime anlamlarından biri değildir ?

A
Arınma
B
Artma
C
Sabır
D
Bereket
Soru 30

Aşağıdakilerden hangisinin zekatı verilmesine gerek yoktur ?

A
Altın
B
Küçükbaş hayvan sürüsü
C
Mobilya
D
Birikmiş para
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön
21979
Yorum Listesi

site gayet iyii :))
herkese tavsiye ederim
tarih :
24.12.2020 sevgiler

2021 LGS YE GİRECEK ŞANSSIZ ÇOCUK 2020-12-24 20:43:40

bence test güzeldi sadece biraz daha zor olabilirdi o kadar .D

ekin bekr 2021-01-05 14:18:34

Umarım herkes istediğini başarır güzel bir lise kazanır bunu okuduğunuzda amin derseniz olma olasısı daha çok artar❤️🤗

Şevin erbey 2021-01-08 18:28:44

güzel bir site allah bütün lgs sınavına girecek öğrencilere kolaylık isan etsin inşaallah

yusuf 2021-01-10 16:56:56

15 soruyu 5 dk çözdüm ve 1 yanlışım çıktı sorular gayet kolaydı keşke biraz daha zor yapsanız

Tuba 2021-02-14 09:40:58

Sorular kolaydı ama güzeldi
Sizin aldığınız skor 15 en yüksek skor 15. 👀👀👀

KİM DAHYUN TWİCE 2021-02-28 20:58:29

htrft

reyhan 2021-03-07 18:36:30

Çok iyi👍👍

Hilal Nur Yıldız 2021-03-22 20:47:54

çok güzel bir test

baki 2021-04-01 18:19:49

Testteki sorular çok güzel beğendim ❤❤

Gülşen karadağ 2021-11-16 12:00:07

ilk soruyu yanlış yapanda yani ayıp oluyo

Pleasecallme_nobody 2021-12-02 21:56:44

çok güzel test 30 da 29 yaptım

Mete_gkc instegram takip gt 2022-02-12 18:24:38