8. Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim

20778

Tebrikler - 8. Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıda Şekil 1’ de Dünya’nın dönme ekseni, Güneş etrafında dolandığı dolanma düzlemi ve Ekvator gösterilmiştir.

Şekil 2’deki gibi Dünya’nın eksen eğikliği bulunmasaydı,

I. Güneş ışınları Ekvator’a her zaman dik gelirdi.

II. Bir bölgeye Güneş ışınları hep aynı açıyla gelirdi.

III. Mevsimlerin oluşumu devam ederdi.

ifadelerinden hangileri doğru olurdu?

A
Yalnız I.
B
Yalnız III.
C
I ve II.
D
II ve III.
Soru 2

Güney Yarım Küre'de yaşanan mevsimler ve tarihleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
21 Mart sonbahar başlangıcıdır.
B
23 Eylül ilkbahar başlangıcıdır.
C
21 Aralık kış başlangıcıdır.
D
21 Haziran kış başlangıcıdır.
Soru 3
21 Aralık'ta güneş ışınlarının öğle vakti Güney  Yarım Küre'de dik olarak geldiği enlem aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Oğlak dönencesi
B
Güney kutup dairesi
C
Yengeç dönencesi
D
Kuzey kutup dairesi
Soru 4

I. Yıllık sıcaklık farklarının meydana gelmesi

II. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısının değişmesi

III. Aynı anda farklı yarım kürelerde, farklı mevsimler yaşanması

Yukarıdaki ifadelerden hangileri Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasından kaynaklanır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
l, ll ve lll
Soru 5

Doğalgaz, kömür, petrol gibi yakıtların aşırı miktarda tüketilmesi çevrede olumsuz etkiye yol açmış ve küresel ısınmaya neden olmuştur.

Buna göre;

I. Yeşil alanların azalması

II. Üreticilerin yapmış olduğu fotosentez olayının artması

III, Havaya salınan CQ miktarının artması

Verilerinden hangileri küresel ısınmaya neden olur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II, III
Soru 6
 • Yağışlar
 • Rüzgarlar
 • Sıcaklık değişimleri
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi yeryüzü şekillerinin oluşumu ve değişiminde etkilidir ?
A
1
B
2
C
3
D
Hiçbiri
Soru 7
 1. Geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olayları
 2. Küresel ısınmanın etkileri
 3. Bir bölgedeki kuraklığın yıllara bağlı değişimi
 4. Haftalık hava durumu tahmini
Yukarıdakilerden hangisi bir iklim bilimcinin ( klimatolog ) öncelikli çalışma konularından biri değildir ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 8
Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi meteoroloji ile ilgili değildir ?
A
Hava olaylarını inceler
B
Hava tahminleri yapar
C
Günün belli saatlerinde gözlemler yapar
D
Deprem ve volkan patlaması gibi olayları araştırır
Soru 9
 1. Sıcaklık
 2. Nem
 3. Rüzgar
yukarıdakilerden hangisi yada hangileri hava olaylarını belirlemede etkilidir ?
A
1
B
1, 2 ve 3
C
2 ve 3
D
1 ve 2
Soru 10

Dünya'nın Güneş etrafında dolandığı yörünge kusursuza yakın bir çemberdir. Bu sebeple Güneş'ten Dünya'ya gelen ışık ışınları miktarı yıl boyunca neredeyse aynıdır. Ancak Dünya Güneş'in etrafında 23" 27 dakikalık bir eğiklikle dolanır. Bu eğiklik bazı olayları etkiler.

Dünya Güneş etrafında eğik bir açı ile dönmeseydi;

I. Aynı bölgede yıl boyunca aynı mevsim yaşanırdı.

II. Aynı bölgede gece - gündüz süreleri yıl boyunca eşit olur.

III. Kuraklık gözlemlenirdi.

gibi olaylardan hangisi ya da hangileri gerçekleşirdi?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I , II ve III
Soru 11
 1. Yüksek basınç alanı ⇒ basınç değeri çevresine göre fazla olan yerdir.
 2. Rüzgar ⇒ Yatay yönde meydana gelen hava hareketidir.
 3. Nem Havadaki su buharıdır.
Yukarıda verilen kavramlar ve tanımlarından hangisi yada hangileri doğrudur ?
A
1
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 12

Hava durumu meteoroloji bilim dalının çalışması ile tahmin edilir.

Bu çalışmalar bazı meslek grupları tarafından dikkate alınır.

Aşağıda verilen meslek gruplarından hangisinin hava durumu hakkında bilgi sahibi olmasına gerek yoktur?

A
Çiftçi
B
Hemşire
C
Gemi Kaptanı
D
Pilot
Soru 13
 1. Buzulların erimesiyle oluşan küçük göllerin, büyüyerek dağ yamaçlarından sarkması ve vadileri doldurması sonucu oluşan yeryüzü şekillerine Vadi buzulu denir.
 2. Rüzgar tarafından taşınan ve küçük kumların bir arada bulunduğu kum yığınlarına kumul denir.
 3. Rüzgarın etkisiyle aşınan kayaların şapka görüntüsünü alması sonucu oluşan yeryüzü şekline mantar kaya denir.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur ?
A
1
B
2 ve 3
C
3
D
1, 2 ve 3
Soru 14
 • Gündüz - gece oluşumu
 • Günlük sıcaklık farkı
Bu olayların gerçekleşme nedeni aşağıdakilerden hangisinde en iyi belirtilmiştir ?
A
Dünya' nın eksen eğikliği
B
Dünya' nın Güneş etrafında dolanması
C
Dünya' nın kendi ekseni etrafında dönmesi
D
Dünya' nın Güneş etrafında saat yönünün tersine olacak şekilde dönmesi
Soru 15
 1. Fosil yakıtların yakılması
 2. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması
 3. Temiz enerji kaynaklarının tercih edilmesi
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri küresel ısınmanın sebeplerindendir ?
A
1
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 16

20 Temmuz tarihinde işaretli bölgeler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
A bölgesinin temmuz ayı sıcaklık ortalaması diğer bölgelere göre en yüksektir.
B
C ve D bölgelerine bu tarihte Güneş ışınları dik açıyla gelir.
C
B bölgesi Kuzey kutbuna yakın olduğu için 20 Temmuz’da kar yağışı görülür.
D
C bölgesinin temmuz sıcaklık ortalaması B bölgesinden yüksektir.
Soru 17

Aşağıda Dünya görüntüsü üzerinde Yengeç ve Oğlak dönenceleri ile Ekvator gösterilmiştir.

Güneş ışınlarının öğle saatlerinde Oğlak dönencesine dik geldiği zaman diliminde işaretli A şehri için aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur?

A
Yaz mevsimi başlamıştır.
B
Gündüz süreleri kısalmaya başlar.
C
İlkbahar aylarına giriş yapar.
D
Gece süreleri kısalmaya başlar.
Soru 18

Aşağıdaki görsellerde Güneş ışınlarının farklı yönlerde Dünya’ya geliş şekilleri gösterilmiştir.

Verilen görsellerin hangilerinde Türkiye’de gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur?

A
1. ve 2.
B
1. ve 4.
C
2. ve 3.
D
3. ve 4.
Soru 19

21 Haziran’da yılın en uzun gecesi yaşanan bir yer için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Dönencelerden Oğlak dönencesine daha yakın bir konumdadır.
B
Bu bölgede 21 Haziran’da yaz, 21 Aralık’ta kış mevsimi başlar.
C
Bu bölgede yıl içerisinde aylara göre ortalama sıcaklık farkı azdır.
D
21 Haziran’da yaz mevsiminde olduğu için bu bölge Kuzey yarım kürededir.
Soru 20
Aşağıdaki tabloda Adana iline ait 2 farklı tarihte Güneş’in doğuş ve batış saatleri verilmiştir.
TARİH 17.11.2019 04.12.2019
Güneş’in Doğuşu 07:11 07:28
Güneş’in Batışı 17:35 17:28
Bu tablodaki bilgilerle ilgili, I. Saat farkları Dünya’nın eksen eğikliğinin sonucudur. II. Bu iki tarih arasında gündüz uzunluğu kısalmıştır. III. 17 Kasım’da gece-gündüz süre farkı 4 Aralık’tan fazladır. ifadelerinden hangileri doğru olur?
A
Yalnız I.
B
I. ve II.
C
II. ve III.
D
I. II. ve III.
Soru 21

Aşağıdaki görselde Dünya üzerinde A ve B bölgeleri işaretlenmiştir.

İşaretlenen bölgelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A
21 Aralık tarihinde B bölgesinde kış, A bölgesinde yaz mevsimi görülür.
B
21 Haziran tarihinde A bölgesinde gündüz uzunluğu B bölgesine göre fazladır.
C
23 Eylül tarihinde B bölgesinde gece süresi A bölgesine göre daha fazladır.
D
21 Mart tarihinde A bölgesinde gündüz süresi B bölgesine göre daha fazladır.
Soru 22

Bir cismin gölge boyu öğle vakti, mevsim başlangıç tarihlerinde ölçülerek yukarıdaki grafik oluşturulmuştur.

Grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Cisim Güney yarım kürede ise III.tarih 21 Mart olabilir.
B
Cisim Kuzey yarım kürede ise IV. Tarih 21 Aralık olablilir.
C
Cisim Kuzey yarım kürede ise II. Tarih 21 Aralık olablilir.
D
Cisim Güney yarım kürede ise I. Tarih 23 Eylül olablilir.
Soru 23

Fen Bilgisi öğretmeni aşağıdaki şekille ilgili ‘’Güneş ışınları, Kuzey yarım kürede bulunan Yengeç dönencesi üzerindeki noktalara öğle vakti dik açı ile düşer. Güney yarım küreye ise eğik açılar ile düşer.’’ açıklamasını yapmıştır.

K,L,M ve N şehirlerinin sıcaklıklarını aşağıdaki gibi yazmıştır.

K: 33 °C L : 21 °C M: 12 °C N : 22 °C

Dönenceler üzerinde bulunan K, L, M ve N şehirlerinin sıcaklık farklılıklarının sebebi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
K ile L arasındaki farklılık Dünya’nın günlük hareketindendir.
B
M ile N arasındaki farklılık Ekvator’a uzaklıklarından dolayıdır.
C
K ile N arasındaki farklılık Güneş ışınlarının düşme açısı arasındaki farktan dolayıdır.
D
L ile M arasındaki farklılık Dünya’nın eksen eğikliğinden kaynaklanır.
Soru 24

Dünya’nın 23°27’ lık eksen eğikliği bulunmaktadır.

Bu eksen eğikliği,

I. Yıl içerisinde farklı mevsimlerin görülmesi.

II. Cisimlerin gölge boylarının farklı tarihlerde aynı saat içinde değişim göstermesi.

III. Aynı bölgede gece ve gündüz sürelerinin değişmesi.

IV. Yerel saat farklarının oluşması.

sonuçlarından hangilerine neden olur?

A
I ve IV.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 25

Aşağıda kurgulanan oyun 1. kareden başlamaktadır. Kutudaki bilgi doğru ise 2 kare ilerlenir, yanlışsa 1 kare geri gelinir. Örneğin 1. karede bilgi doğru ise 3. kareye gidilir. 3. karedeki bilgi yanlışsa 2. kareye dönülür.

Buna göre 1. kareden başlamak ilk hamle ise oyun başladıktan sonra 4. hamlede hangi kareye gelinir?

A
3. kare
B
4. kare
C
5. kare
D
6. kare
Soru 26

İstanbul’da bir yaz günü Sema sabah havanın çok güneşli olduğunu, balkonda kahvaltı yapmak istediğini söylüyor. Bu sırada gazete okuyan babası ise Dünya’nın başka yerlerine kar yağmakta olduğu haberini okuyor. Bunu duyan Sema babasına kar yağan bölgenin bulunduğu yarım küreyi söylüyor.

O günün tarihi ve Sema’nın söylediği yarım küre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güney Yarım Küre 21 Temmuz
B
Güney Yarım Küre 20 Ocak
C
Kuzey Yarım Küre 20 Aralık
D
Kuzey Yarım Küre 21 Haziran
Soru 27

Aşağıdaki görselde Dünya’nın kendi etrafında dönerken izlediği dönme ekseni ve açısı görülmektedir.

Dönme ekseni ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Dünya Güneş etrafında dolanırken bulunduğu her konumda devam eder.
B
Dönme ekseni açısı 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde değişir.
C
Bir bölgede yıl boyunca gece ve gündüz sürelerinin değişmesine sebep olur.
D
Sadece gece ve gündüz süreleri üzerinde etkisi vardır.
Soru 28

Aşağıda Dünya’nın konumu ve Güneş ışınlarının gelme yönü gösterilmiştir.

Bu görsele göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Kuzey yarım küre, Güney yarım küreye göre daha çok ısınır.
B
A bölgesinde yaz mevsimi, B bölgesinde kış mevsimi başlar.
C
Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşitlenir.
D
Güneş ışınları Oğlak dönencesine öğle saatlerinde dik açı ile gelir.
Soru 29

I. 21 Haziran 21 Aralık

II. 21 Mart 23 Eylül

III. 21 Mart 21 Aralık

B ve C noktalarında ağaç gölgelerinin boyunun öğle saatinde eşit olabileceği tarihler yukarıdakilerden hangileridir?

A
Yalnız I .
B
Yalnız II .
C
I. ve II.
D
II. ve III.
Soru 30

Dik veya dike yakın açılar ile düşen Güneş ışınları, yüzeyde toplu hâlde oldukları için daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Eğik açılar ile düşen Güneş ışınları ise yüzeyde dağınık hâlde oldukları için daha az ısı enerjisi oluşturur.

Buna göre 21 Mart tarihinde öğle saatlerinde Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eksen eğikliği
B
Dünya’nın yıllık hareketi
C
Dünya‘nın şekli
D
Dünya’nın günlük hareketi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön
20778
Yorum Listesi

soruları hazırlayanların ellerine sağlık çok güzel olmuş

abdullah 2020-12-08 13:09:11

bilgiyi pekiştiriyor güzel olmuş emeğinize sağlık

Birisişte 2020-12-27 19:35:08

gerçekten harika bir site az önce buradaki ilk testimi başarıyla tamamladım şiddetle tavsiye ederim☺🤩

zeynep 2021-01-02 17:57:28

bu testler gercekten harika ful cekiyorum

omer ege 2021-01-04 20:00:56

bu testler gercekten harika ben cok begendim ful cekiyorum

omer ege 2021-01-04 20:02:32

gerçekten çok iyi bir testti yani bilgimizi pekiştirdi.böylece konuyu iyi bir şekilde anlamamızı sağladı. şimdi yeni nesil sorularını iyi bir şekilde çözebilirim diye düşünüyorum herkes bence çözmeli:)

zeynoo 2021-01-06 19:16:36

emeğinize sağlık testler harika

cerennnn 2021-01-10 20:27:23

çok iyi yapmışsınız elinize saglık.

mustafa 2021-01-15 22:21:23

testler çokkkkk güzel

no neame 2021-01-16 16:30:14

Müthiş hazırlanmış en iyi test gördüğüm

Zeynep Alak 2021-01-22 18:51:44

çok güzel olmuş yapanın ellerine sağlık

Müq test 2021-01-22 23:28:03

test çok güzel 12 doğru 3yanlış

pınar hebeş 2021-01-23 16:40:18

Keşke biraz daha özgün olsaydınız 😀👍🏿

Abbas Yanbasan 2021-01-26 15:09:47

Sorular çok basitti bence biraz daha zor olsa iyi olurdu ama bilgi pekiştirmek için iyi. Ellerinize sağlık.

Kağan 2021-01-26 16:43:25

Hepsi doğru.

Kağan 2021-01-26 16:43:57

1 yanlış (lütfen siz de belirtin)

Annnonnnim 2021-01-27 19:39:56

Ya ben bu uygulamayı çok sevdim “muq” yani
Beni en iyi seçti ya

Kuzey ✳️ yıldızı 2021-01-28 17:49:40

Gerçektende güzel bir test TESTLERİBUL.COM ekibine teşekkür ederim kaynağım olmadığı zaman hemen burya geliyorum t

İbrahim TAŞKESENLİGİL 2021-01-31 13:30:46

çok iyi elinize emeğinize sağlık

şevval sarıboğa 2021-02-01 22:17:52

cok guzel bır testti

lgs2021 2021-02-02 18:06:37

aynn hepinize katılıyorum

emine gül kavuncu 2021-02-02 22:51:52

denemek için yaptım sonuç;
Tebrikler – 8. Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor 0 en yüksek skor 15.

Hakkınızdaki düşüncemiz Mükemmel

emine gül kavuncu 2021-02-06 15:44:56

Ellerinize sağlık cok güzel olmus

Zulkarneyn67 2021-02-08 19:26:19

Harika olmuş elinize sağlık hocam 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Melisa Ilıcalı 2021-02-11 16:45:47

bencede öyle çok güzel ir site

kadir 2021-02-27 20:41:10

Güzel testler var gercekten

Dilan Üstün 2021-02-28 14:38:26

test süper olmuş 15 te 15 yaptım ellerinize sağlık

Süleyman TAŞDEMİR 2021-03-02 15:55:23

12 doğru yaptım muhteşem diyo ya ama yine de güzel bence sadece full yapanlara muhteşem demeli

Hatice Kübra Eryılmaz 2021-03-02 18:24:27

test çooooooooooook güzel

LGS 2021-03-10 14:56:52

Güzel ve ikinci şansı vemesi çok güzell✓

İşsiz 2021-03-28 15:16:22
Son Yorumlar