8. Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor – 3

4870

Tebrikler - 8. Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor - 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi'nde sınıf temsilcisi anlamına gelen sınıf çavuşu seçilmiştir. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A
Rüştiyenin eğitiminin çok zorlayıcı olduğunu
B
Selanik'te, Selanik Askeri Rüştiyesi'nden başka okul olmadığını
C
Mustafa Kemal'in sorumluluk sahibi ve çalışkan olduğunu
D
Okulda sadece askeri eğitim verildiğini
Soru 2
Mustafa Kemal hangi şehirde Fransızca öğrenmek için Frerler Okuluna gitmiştir ?
A
Selanik
B
Manastır
C
Sofya
D
Şam
Soru 3
Selanik, Rumeli'de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege Denizi'ne açılan şehir, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik; Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul'a demir yolu ile bağlanmıştı. Bu özellikler Selanik'te aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağlamış olamaz?
A
Sosyal hayatın
B
Eğitim ve kültür düzeyinin
C
Ekonomik faaliyetlerin
D
Merkezi otoritenin
Soru 4
Aşağıda Atatürk' ün kişisel özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir ?
A
İleri görüşlüdür.
B
Yeniliklere açıktır.
C
Çok cephelidir.
D
Savaş yanlısıdır.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk' ün inkılapçılık özelliği ile ilgili değildir ?
A
Çağa uygun yenilikler yapmak
B
Batı'daki yenilikleri taklit etmek
C
Eskimiş olan kurumları kaldırmak
D
Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak
Soru 6
Atatürk’ün askeri dehasının ve yeteneklerinin ortaya çıktığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trablusgarp Savaşı
B
Sakarya Meydan Savaşı
C
Çanakkale Savaşı
D
I. Balkan Savaşı
Soru 7
Mustafa Kemal’in söylemiş olduğu “ Yurt toprağı sana her şey feda olsun ” sözü onun;
  1. Çağdaşlık
  2. Akılcılık
  3. Vatanseverlik
gibi özelliklerinden hangisini vurgular?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 3
C
1 ve 2
D
2 ve 3
Soru 8
Atatürk’ün yaşamı süresince oluşturduğu en büyük ve önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Türkiye Cumhuriyeti kurması
B
Cumhuriyet Halk fırkasını Kurması
C
Kurtuluş Savaşını kazanması
D
Çanakkale Zaferini kazanması
Soru 9
Selanik'te Türklerin yanında Rumlar, Sırplar, Bulgarlar, Ermeniler ve Yahudiler yıllardır birlikte yaşamışlardır. Selanik' te bir çok milletin bir arada yaşaması Mustafa Kemal' i hangi alanda etkilemiştir ? 
A
Sanat
B
Ekonomi
C
Kültürel
D
Diplomasi
Soru 10
Atatürk’ün Anıtkabir’in müze bölümünde sergilenen şahsi kütüphanesinde 3500 den fazla kitap bulunması, onun kişiliğinde hangi özelliğe işaret eden bir delil sayılabilir?
A
Araştırmacı bir kişiliği olduğuna
B
İyi bir komutan olduğuna
C
Mezarının Anıtkabir’de bulunduğuna
D
Tarih bilimine önem verdiğine
Soru 11
Mustafa Kemal’in çocukluğunun geçtiği dönemin şartları ve Mustafa Kemal’in idealist fikirleri dikkate alındığında, bu dönemin toplumsal ve kültürel yapısının hangi özelliği onun meslek seçimini en çok etkilemiş olabilir?
A
Mustafa Kemal’in annesinin onun asker olmasını istemesi
B
O yıllarda ticaret yapmanın zor olması
C
Askerlik mesleği yapanların rahat bir yaşam sürmeleri
D
Çöküş dönemindeki Osmanlı Devleti'nin ancak askeri yollar ile kurtarılabileceği düşüncesi
Soru 12
Osmanlı Devleti'nin çöküşünü engellemek amacıyla ortaya atılan düşünce akımlarından hangileri Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda etkili olmuştur?
A
Osmanlıcılık - Ademi Merkeziyetçilik
B
Türkçülük - Batıcılık
C
Batıcılık - Osmanlıcılık
D
Türkçülük - İslamcılık
Soru 13
Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türkiye’nin kuruluşunu belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Medeni Bilgiler
B
Kumandan ile Hasbıha
C
Nutuk
D
Geometri Kitabı
Soru 14
Atatürk’e göre “ Dili, dini ne olursa olsun kendini Türk sayan herkes Türk’tür. ” Atatürk’ün bu prensibi aşağıdaki özelliklerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A
Milliyetçi olma
B
Laik düşünceye sahip olma
C
Hoşgörülü olma
D
İleri görüşlü olma
Soru 15
Atatürk'ün; askerlik, siyaset, eğitim, sanat, edebiyat, tarih, dil, felsefe, matematik, hukuk ve daha birçok alanda hem düşünmesi hem de eserler vermesi onun hangi yönünü ifade eder?
A
İdealistliğini
B
Hakikati arama gücünü
C
Çok yönlülüğünü
D
Vatanseverliğini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön
4870
Yorum Listesi

Teşekkürler elinize sağlık XD

Foxy the Pirate FOX 2021-02-12 18:40:03