8. Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor – 4

2191

Tebrikler - 8. Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor - 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mustafa Kemal'in, babasının isteğiyle başladığı okulun adı nedir ?
A
Mahalle Mektebi
B
Şemsi Efendi Mektebi
C
Selanik Askeri Rüştiyesi
D
Selanik Mülkiye Rüştiyesi
Soru 2
Mustafa Kemal ilk görev yeri olan Şam'da 5. Orduya hangi rütbe ile atandı ? 
A
Binbaşı
B
Kurmay yüzbaşı
C
General
D
Albay
Soru 3
Osmanlı topraklarında yaşayan Türk, Ermeni, Arnavutluk, Bulgar, ve Arap topluluklarının tek bir çatı altında toplanması düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Osmanlıcılık
B
İslamcılık
C
Batıcılık
D
Türkçülük
Soru 4
Atatürk Balkan Savaşlarının sona ermesinden sonra bu şehre ataşemiliter olarak atandı. Bu şehirde düzenlenen kostümlü bir baloya yeniçeri kıyafetiyle katıldı. Bu şehrin adı hangisidir ?
A
Sofya
B
İstanbul
C
Manastır
D
Selanik
Soru 5
Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’ nde aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirirken istifa etmiştir?
A
Başkomutanlık
B
Yıldırım Orduları Komutanlığı
C
Kurmay Subaylık
D
Dokuzuncu Ordu Müfettişliği
Soru 6
Atatürk’ün yazdığı eserler arasında en önemlilerinden biride Nutuk’tur. Nutuk’un Türk tarihinin önemli eserleri arasında sayılmasındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Edebi nitelik taşıması
B
İlginç olaylara yer vermesi.
C
Kurtuluş Savaşını bütün ayrıntılarıyla belgelere dayalı olarak anlatması
D
Birçok bilimsel soruna açıklık getirmesi
Soru 7
Atatürk’e: “ Ordu ve para yok ” dediklerinde O: “ Kurulur ve bulunur ” yanıtını vermiştir. Bu olay, Ataürk’ün hangi kişisel özelliğini yansıtmaktadır?
A
Ümitsizliğe yer vermemesi
B
Alçak gönüllülüğünü
C
Yöneticiliğini
D
İleri görüşlülüğünü
Soru 8
Aşağıdakilerden hangi düşünce adamının katkısıyla Türkçülük akımı güç kazanmıştır ?
A
Ziya Gökalp
B
İsmet İnönü
C
Kazım Karabekir
D
Tevfik Fikret
Soru 9
 1. İslamcılık
 2. Batıcılık
 3. Türkçülük
 4. Osmanlıcılık
Yukarıdaki fikir akımlarından hangisi Atatürk' ün milliyetçilik ilkesinin oluşmasında etkili olmuştur ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 10
 1. Bitlis
 2. Urfa
 3. Bağdat
 4. Konya
Mustafa Kemal yukarıda verilen yerlerden hangisinin Ruslara karşı savunulmasında başarılı olmuştur ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal 19. Tümen Komutanlığı görevinde bulunmuştur ?
A
Çanakkale
B
Kafkasya
C
Trablusgarp
D
Suriye
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal' in düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan şehirlerden birisi değildir ?
A
Selanik
B
Samsun
C
Manastır
D
İstanbul
Soru 13
Mustafa Kemal Atatürk hayatı boyunca hiçbir zaman gurura kapılmamış ancak Türklüğü ile gurur duymuştur. Bu yönüyle Mustafa Kemal aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle karşımıza çıkmaktadır?
A
İnkılapçılığıyla
B
Kendine olan güveni
C
Çok cepheliliğiyle
D
Milliyetçiliği
Soru 14
 1. Hareket Ordusu'nda kurmay başkanlık görevi üstlenmesi
 2. Trablusgarp Savaşı'nda Derne Komutanlığı yapması
 3. Erzurum Kongresi'nden sonra kurulan Temsil Heyetine başkan seçilmesi
 4. Çanakkale Savaşlarında 19. Tümen Komutanlığı yapması
Yukarıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili değildir ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 15
Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda ordu komutanından savaş alanındaki tüm kuvvetlerin kendi emirine verilmesini istemesi - Sakarya Savaşı’nda TBMM’den Başkomutanlıkla birlikte Meclisin yetkilerini de istemesi Onun aşağıdaki hangi yönünü ön plana çıkarır?
A
İleri görüşlülüğünü
B
Çok cepheliliğini
C
Kendine olan güvenini
D
Ümitsizliğe yer vermemesini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön
2191
Yorum Listesi

çok kolaydi (: 15/15, zor testlerinizide bekleriz!

kime ne 2021-01-31 10:05:41

Ben 11 Doğru 4 yanlışla bitirdim

Berat DEMİR 2021-04-04 17:52:07
Son Yorumlar