8. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Uyanış : Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar – 2

3550

Tebrikler - 8. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Uyanış : Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İlk TBMM hangi tarihte açılmıştır ?
A
12 Mart 1920
B
16 Mart 1920
C
23 Nisan 1920
D
29 Ekim 1923
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyet değildir?
A
Kürt teali
B
Teali İslam
C
Mavri Mira
D
Kilikyalılar
Soru 3
 1. Mustafa Kemal Atatürk
 2. İsmet İnönü
 3. Kazım Karabekir
 4. Ali Rıza Paşa
Yukarıdakilerden hangi kişi Amasya Görüşmelerine Temsil Heyeti adına katılmıştır ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 4
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devletinin savunma gücü kırılmıştır?
A
Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.
B
İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek her hangi bir durum ortaya çıkarsa, her hangi bir önemli noktayı işgal edebilecektir.
C
Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.
D
Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
Soru 5
 1. Havza Genelgesi
 2. Amasya Genelgesi
 3. Erzurum Kongresi
 4. Sivas Kongresi
Yukarıdakilerden hangisinde Kurtuluş Savaşı'nın amacı ve gerekçesi belirtilmiştir ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 6
Birinci Dünya Savaşı’ nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
Fransız ihtilali – Sanayi devrimi
B
Açlık – Irkçılık
C
Sanayi devrimi – Irkçılık
D
Fransız ihtilali – Açlık
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı ayaklanmalardan biridir ?
A
Ermeni Ayaklanması
B
Koçkiri Ayaklanması
C
Anzavur Ayaklanması
D
Çerkez Ethem Ayaklanması
Soru 8
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trakya Paşaeli Cemiyeti
B
Redd-i İlhak Cemiyeti
C
Kilikyalılar Cemiyeti
D
Milli Kongre Cemiyeti
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçlarından değildir ?
A
İtilaf Devletleri amaçlarına ulaşamadı ve mağlup oldular. İttifak Devletleri gücünü artırdı.
B
I. Dünya Savaşı'nın süresi uzadı.
C
Rusya, I. Dünya Savaşı'ndan çekilmek zorunda kaldı.
D
Avrupa'nın siyasi haritası değişti
Soru 10
I.Dünya Savaşı’nı sonuçlandıran antlaşmalardan hangisi bir öncekini tamamlayıcı ve tekrarlayıcı niteliktedir?
A
Versay
B
Sevr
C
Nöyyi
D
Triyanon
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?
A
Kaybedilen yerleri geri almak
B
İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak
C
Sömürgeler elde etmek
D
Yeni cepheler açmak
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir?
A
Yeni cepheler açmak
B
Halifelik nüfuzundan yararlanmak
C
İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak
D
Ruslarla işbirliği yapmak
Soru 13
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu’nun işgallere uğraması ihtimaline karşı kurulmuş olan bölgesel kurtuluş hareketleridir.

Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade, ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir?

A
İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
B
Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
C
Milli Kongre Cemiyeti
D
Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
Soru 14
Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna gitti. Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir?
A
İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı tepkisiz kalması
B
İstanbul Hükümeti’nin halkı bizzat desteklemesi
C
İşgallerin bölgesel olması
D
Halkın elinde daha fazla silah bulunması
Soru 15
 1. Pontus Rum Cemiyeti
 2. Etnik-i Eterya Cemiyeti
 3. Mavri Mira Cemiyeti
Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri azınlıkların kurduğu cemiyetlerdendir ?
A
1 ve 2
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
1, 2 ve 3
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön
3550
Yorum Listesi