8. Sınıf Matematik Doğrusal Denklemler – 2 –

1056

Tebrikler - 8. Sınıf Matematik Doğrusal Denklemler - 2 - adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Can' ın yaşı babasının yaşının (frac15)' inden 4 eksiktir. İkisinin yaşları toplamı 50 ise babasının yaşını veren denklem aşağıdakilerden hangisidir ?
A
x + (frac{x}5) - 4 = 50
B
x + (frac{x}5) + 4 = 50
C
x - (frac{x}5) - 4 = 50
D
x - (frac{x}5) + 4 = 50
Soru 2
(frac{x}3) + (frac{x}5) = 24

denklemini sağlayan x değeri kaçtır ?

A
60
B
45
C
30
D
15
Soru 3
A(5, b - 4 ) noktası x ekseni üzerinde ise b kaçtır ?
A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 4
4x = 2y doğrusuna paralel olan doğru aşağıdakilerden hangisidir ?
A
8x + 6y + 8 = 0
B
4x + 2y + 4 = 0
C
8x - 4y + 8 = 0
D
-8x - 4y + 8 = 0
Soru 5
Aşağıda denklemi verilen doğrulardan hangisinin grafiği orijinden geçer ?
A
3x + 2y - 12 = 0
B
3x - y = 0
C
4x - 1 = 0
D
y - 4 = 0
Soru 6
(frac{x-4}2) = (frac{x+2}3)

Yukarıdaki denklemde x' in değeri kaçtır ?

A
15
B
16
C
 (frac{16}3) 
D
 (frac{11}3) 
Soru 7
(frac{x}2) + (frac{x}3) -  (frac{x}4) = 1

Yukarıdaki denklemde x' in değeri kaçtır ?

A
 (frac{12}7) 
B
 (frac{13}7) 
C
2
D
 (frac{9}4) 
Soru 8
Eğimi (frac23) olan ve ( -2, 1 ) noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir ?
A
3y - 2x + 7 = 0
B
2x - 3y +7 = 0
C
2x + 3y - 1 = 0
D
3y - 2x + 1 = 0
Soru 9

Kareli zeminde O noktasından geçen doğru N, M, L, K noktalarından hangisinden geçerse eğimi % 50 olur ?

A
N
B
M
C
L
D
K
Soru 10
Eğimi -1 olan ve ( 2, -3 ) noktasından geçen doğru aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
A
y + x - 16 = - 15
B
y + x + 46 = 50
C
y = -x - 12
D
3y + 3x - 10 = - 13
Soru 11
x = -5, 

5y = 15

doğruları ve eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç br2 dir ?

A
15
B
25
C
45
D
75
Soru 12
  1. y = 3x doğrusunun grafiği orijinden geçer.
  2. 6x = 12 doğrusunun grafiği y eksenine paraleldir.
  3. 3y = -5 doğrusunun grafiği x eksenine paraleldir.
  4. 2x + 3y = 5 doğrusu ( 1,1 ) noktasından geçmez.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 13
Bir taksinin açılış ücreti 3 liradır ve gidilen her kilometre için 7 TL alınmaktadır. Buna göre alınan yol '' y '' ( km ) ile, ücret '' x '' ( lira ) arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir ?
A
x = 7y + 3
B
x = 3y + 7
C
y = 7x + 3
D
y = 3x + 7
Soru 14
A( 1 , -4 ), B(-4 , 16 ) ve C(a , b ) noktaları doğrusaldır. a ve b birer tam sayı olduğuna göre a + b aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
A
-8
B
-6
C
-4
D
-2
Soru 15

Yukarıdaki rampanın eğimi kaçtır ?

A
(frac45) 
B
(frac35) 
C
(frac34) 
D
(frac23) 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön
1056
Yorum Listesi