8. Sınıf Türkçe Cümle Çeşitleri

5350

Tebrikler - 8. Sınıf Türkçe Cümle Çeşitleri adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin yerine göre farklıdır ?
A
Onur duyarız sizinle tanışmaktan.
B
Yaşlanınca huzur evine yerleşeceğim.
C
Dağları, ovaları ve tepeleri aştım.
D
Hatırlarsan seni bu konuda uyarmıştım.
Soru 2
Aşağıdaki dizelerden hangisi, yüklemi sözcük türüne göre diğerlerinden farklıdır ?
A
Gönlüm, yaz olduğunda Bebek bahçesindedir.
B
Yeşil pencerenden bir gül at bana.
C
Bir alev yağmurudur gözlerinin her bakışı.
D
Seslemdeki her nağmede hâlâ sesin var.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinde eksiltili bir cümle vardır ?
A
İnsanı bazen kendi yalnızlığı çağırır
B
Öfkeleri, ümitleri, susuşları diner bir gün
C
İnsan, sevgisiz kalabilir mi hiç
D
Bütün doğaya hâkim olan sessiz bir çığlık
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir isim cümlesidir ?
A
Yollar, her zaman olduğu gibi yine tenhaydı
B
Günlerce sürer bu bitmeyen yolculuk
C
Şarkısını dinleyeceksin serin esen rüzgârların
D
Yıldızlar gökyüzünde şimşek gibi savrulur
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir ?
A
Kaçar tane ekmek istiyorsunuz ?
B
Kaçıncı sınıftasınız ?
C
Bu yazıdan kaç kopya istersiniz ?
D
Kaç da göreyim seni, bilmiyorum ?
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir cümledir ?
A
Yamaçtaki siyah keçiler otluyor
B
Esmer tenli çoban, uzak bir yerde oturuyor
C
Masmavi denizin ortasında bir canlı bile yok
D
Gemi keskin düdük sesiyle bizi selamlıyor
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir ?
A
Bugüne kadar kimse beni anlamadı.
B
Dersleriyle ilgilenmiyor değilim.
C
Yaşadıklarımı unutur muyum hiç.
D
Dünkü film çok da güzel değildi.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi "kurallı" bir cümledir ?
A
Ağacın dallarını kesiyorum
B
Bir bölük izci gönderdik oraya
C
Ağaçlar çiçek açar baharda
D
Üzme anneni yavrucuğum
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre farklıdır ?
A
Kaldırımlarda boy boy insan gölgeleri kımıldar.
B
Kızgın güneş altında uyuyan bir denize benziyorsun.
C
Gürül gürül akan çeşme başında biz yine susuzuz.
D
Benim de tabutumu taşıyacak üç beş dost bulunur.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde şart anlamı vardır ?
A
Şu kitabı okusam ...
B
Biraz güneşte kararsam ...
C
Ah, oraya bir varsam ...
D
Bunu öğretmenime sorsam ...
Soru 11
Aşağıdaki dizelerden hangisi bir isim cümlesi değildir ?
A
Kars'ım Ankara'yım, Van'ım, Bolu'yum
B
Boğazlardan aşan fetih yoluyum
C
Muradına ermiş Anadolu'yum
D
Yıldız, "Yıldızınım." diye göz kırpar
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ünlem cümlesi değildir ?
A
Bravo bizim takıma.
B
Vah zavallı çocuk.
C
Aman toz fırtınası geliyor.
D
Niçin bu kadar ısrar ediyorsun.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, yapısı bakımından basit bir cümledir ?
A
Bakan meclisten çıkarken gazeteciler etrafını sardı.
B
Her sabah pastanenin önünden geçer.
C
Ömer evden ayrıldığında biz evde değildik.
D
Akşamları çocuğunu gezdirmek için parka gider.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi devrik eylem (fiil) cümlesidir ?
A
Tamirden anladığını söyledi sessizce
B
Akşam yemeğinde görüşürüz
C
Çalışkan öğrencilerden biriydi o
D
Çok güzelmiş bahçedeki çiçekler
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yapısına gö­re ötekilerden farklıdır ?
A
Arkadaşlarınız haksız yere azar işittiler.
B
İyi şiir, düzyazının niteliklerine sahip olma­lıdır.
C
Ezberci eğitim sisteminde akıl, paslanmaya başlamıştır.
D
Bir romancı, kişilerini gerçek yaşamdan seçmelidir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre isim cümlesidir?

A
En iyi anne, çocuklarına sevgiyle yaklaşan annedir.
B
Hiç yolcusu yokmuş gibi alır sessizce yol.
C
Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmasa.
D
Beni günlerdir niçin aramıyorsun?
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre fiil cümlesidir?
A
Senin gidişine benden başka ağlayan yokmuş.
B
Bir çocuk doğurur yetim kalmış gecekondulardan yükselen umutlar.
C
Bir sanat eserinde herkesin aynı tadı alamayacağı kesindir.
D
Önceden de çok başarılıymış bu okulun öğrencileri.
Soru 18
Yapısı yönüyle diğerlerinden farklı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir
A
Başarıya ulaşmak isteyen kimse, sevdiği işi yapmalı.
B
Yumurta sarısı gibi olan güneşi gözümüzü kırpmadan rahatça seyredebiliyorduk.
C
Anadolu'nun bereketli toprakları, Anadolu'yu sıkıntılardan kurtaran insanlara borcunu ödüyordu.
D
Gereksiz ve zamansız tenkitler, insan ilişkilerini bozar.
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumludur?
A
Köyden Ankara'ya gelmeyi o da istemiyor değil.
B
Gölgesine oturulacak ağacın dalı kesilmez.
C
Bu problemin çözümünü anlamış değilim.
D
Ankara'da yaşamanın zorlukları onu etkilemedi.
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğe dizilişine göre ötekilerden farklıdır?

A
Hikayeler, bizi yeryüzünün zorluklarından, yasalarından, törelerinden uzaklaştırır.
B
Boş zamanlarımda spor yapmanın yararını sonunda anladım.
C
Hastalıkların tedavisinde ilkel yöntemlerin kullanılması doğru değildir.
D
Sabah olunca gitmenin daha uygun olacağını söylemişti zaten.
Soru 21
Aşağıdaki cümlelerin hangisi sıralı bir cümledir?
A
İnsanları yönlendiren önemli araçlardan biri de gazetedir.
B
Ay ışığı dut ağacının yapraklarından süzülür, odaya yıldız yıldız dökülürdü.
C
Arkadaşını karşısında görünce çok şaşırdı.
D
Televizyon dizileri eskisi kadar ilgi çekici değil.
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi yapıca bileşik cümle de­ğildir?

A
Bunları söyleyen o değilmiş gibi susuyordu.
B
Biriktirmiş olduğu paranın tamamını harcamayı düşünüyordu.
C
Bizim oranın insanı her konuda anlayışlıdır.
D
Törende görev alacak öğrenciler sınıfta kalsın.
Soru 23

Aşağıdaki cümlelerin hangisi ünlem cümlesidir?

A
Adam yüzünü çevirerek göle uzun uzun baktı
B
Bahçedeki çiçekler çok güzeldi
C
Aman, dikkat edin, çarpılacaksınız
D
Bu dünyanın gamını da kederini de çekiyorum
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi şartlı bileşik cümlesidir?
A
Gökyüzü aydınlık cümbüşü içinde yıldızlarla dolmuştu.
B
Masanın üzerindeki kitabı okudu; ama gazeteye bakmadı.
C
Kitapçıda o kitabı bulursan bir de bana alırsın.
D
Bu olayın böyle sonuçlanacağını daha önceden söylemeliydin.
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi bileşik ve devrik cümle­dir?

A
İnerken çiçekli bir uçuruma Gönül yoldaşından ayrılır mısın
B
Ne ötersin bülbül dertli dertli Sen de ben gibi yaralı mısın
C
Yükselir perde perde içli sesi En uzun sesiyle bir zaman
D
Günün kızıl ufuktan gördüğü şelaleden Köpükler yok oluyor mavileşen dağlara
Soru 26

Bir an, gözümün önüne zavallı arkadaşım geldi ve kalbime acı bir hüzün saplandı.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı yönünden yukarıdakiyle aynı özelliktedir?

A
Çamların arasından geçen su yolunu izleyerek geldik buraya.
B
Bugüne kadar ona her konuda yardımcı oldum ve hiçbir zaman onu yalnız bırakmadım.
C
Bu evde bütün gün Hakan abimin bomboş oturduğunu sanıyorlar.
D
Emekli oluncaya kadar bir kez bile tatile çıkmamıştı.
Soru 27

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yan cümlecik vardır?

A
Gittikçe kirlenen hava, insan sağlığını olumsuz etkiliyor.
B
Sen de yardımcı olursan bütün işleri akşama bitiririz.
C
Bu adam ne oturduğu yerden kalkıyor ne de bir söz söylüyordu.
D
Bu sözlerin kırıcı olduğunu biliyorum; ama o da bu sözleri hak etti
Soru 28

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cümlecik temel cümlenin öznesi durumundadır?

A
Yazar, herkesin severek okuduğu bu kitabı otuz yıl önce kaleme almıştı.
B
Dillerini anlayamadığımız insanların psikolojik durumlarını bilmemiz çok zor.
C
Senin, derslere vaktinde girdiğini kimse görmemiş.
D
Kopya çekildiği anlaşılınca sınav iptal edildi.
Soru 29

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik nesne görevindedir?

A
Türkiye'de insan sağlığını hiçe saymak bir alışkanlık halini aldı.
B
Bütün öğrenciler burayı gülerek terk ettiler.
C
Batılı insanlar bizi anladığında biz çok ileri seviyede olacağız.
D
Delicesine koşturduğumuz atları ahıra az önce bağladık.
Soru 30

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre farklıdır?

A
İnsanlara, her durumda iyilikle yaklaşmalıyız.
B
Ümidini bağladığı yerden eli boş dönmek zorunda kaldı.
C
İlk kitapla sonuncusu arasında, önemli farklar var, bence.
D
Sizi gönülden seviyorum; ancak size bunu ifade edemiyorum.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön
5350
Yorum Listesi