8. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri

3626

Tebrikler - 8. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
" Değişik sebeplerden dolayı dengeli düşünemez durumda olmak. "

Açıklamaya uygun düşen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Aklı bir karış havada olmak
B
Gökte ararken yerde bulmak
C
Hatır için çiğ tavuk yemek
D
Elden ayaktan düşmek
Soru 2
" Çalışan, didinen, ne istediğini bilen, bıkmadan usanmadan bunu dile getiren kişi geçim yolunu bulur; muhtaç duruma düşmez, aç kalmaz. "

Açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık.
B
Acıkmış kudurmuştan beterdir.
C
Açık ağız aç kalmaz.
D
Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde “korkmak” anlamında deyim kullanılmıştır ?
A
Yemek yapmayı unutunca etekleri tutuştu.
B
Geç kalacağım diye aklım çıktı.
C
Babası eve geldiğinde burnundan soluyordu.
D
Paraları görünce gözleri yuvalarından çıktı.
Soru 4
Düşündüğünü doğru dürüst ifade edememek.

Açıklamaya uygun düşen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Deveye hendek atlatmak
B
Yelkenleri suya indirmek
C
Aklı bir karış havada olmak
D
İki lafı bir araya getirememek
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir ?
A
Bu, senin kulağına küpe olsun, bir daha aynı hatayı yapmazsın.
B
İşin başına kendisi geçti, işi o yönetiyor, dizginleri ele aldı artık.
C
Dayısının cimriliği herkesçe bilinir, eli sıkılığıyla tanınır.
D
Her şeyi kendim yapmak zorundayım bundan böyle; iş başa düştü.
Soru 6
Aşağıdaki deyimlerden hangisi “ İyi olmayan bir şeyi, iyi gibi göstermek “ anlamına gelmektedir ?
A
Gözü tutmak
B
Göz boyamak
C
Göze gelmek
D
Göz dikmek
Soru 7
" Kimi atasözleri, uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak doğa olaylarının nasıl oluştuğunu dile getirir. "

Bu atasözlerinden hangisi, doğa olayları ile ilgilidir ?

A
Taşıma suyla değirmen dönmez.
B
İyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı.
C
Su uyur, düşman uyumaz.
D
Tarla çayırda, bağ bayırda.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gün” sözcüğü, bir deyim içinde yer almamıştır ?
A
Size gün doğdu demek.
B
Amacı gün gibi aşikar.
C
Günbegün işler yoluna girecek.
D
Bazı olaylar gün ışığına çıkarıldı.
Soru 9
Bir çıkar sağlamak için birilerine tuzak kuran, onları aldatan, onlara zarar vermeye çalışan kimse, yapmaya çalıştığı kötülüğe kendisi düşer; zarara uğrar.

Açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Ava giden avlanır.
B
Kör ile yatan şaşı kalkar.
C
Öfkeyle kalkan zararla oturur.
D
Keskin sirke küpüne zarar.
Soru 10
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi çalışmanın önemini anlatmaktadır ?
A
İşleyen demir pas tutmaz.
B
Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
C
Damlaya damlaya göl olur.
D
Sakla samanı gelir zamanı.
Soru 11
'' Çoban kulübesinde padişah rüyası görmek '' deyiminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Değişik sebeplerden dolayı dengeli düşünemez durumda olmak
B
Bir kişiyi gücendirmek için yapılması güç olan şeyleri bile yapmak
C
Birine yapılması çok zor, hemen hemen imkansız olan işleri yaptırabilmek
D
İçinde bulunduğu duruma uygun düşmeyen düşler kurmak
Soru 12
Aşağıdaki deyimlerden hangisi " arabozanlık etmek "  anlamındadır ?
A
Yelkenleri suya indirmek
B
Atla arpayı dövüştürmek
C
Sapla samanı karıştırmak
D
Kaş yapayım derken göz çıkarmak
Soru 13
  1. Dert gezmiş, derman beraber gezmiş.
  2. Dertsiz baş olmaz
  3. Dert gider ama yeri boş kalmaz
  4. Dertsiz baş bostan korkuluğunda
  5. Dert gitmez, değişir.
Yukarıdaki numaralanmış atasözlerini anlamlarına göre gruplandırırsak hangisi dışta kalır ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır ?
A
İyi şiirler yazamamasına rağmen sürekli boy göstermeye çalışmasıyla eleştirmenlere yaka silktirtti.
B
İyi şiir yazamıyor olabilir ama hikayecilikte çoğu yazara taş çıkarttığı da unutulmamalıdır.
C
Eski şairlere ettiği hakaretler yüzünden tüm eleştirmenler onu boykot ediyor.
D
Yabancı dil bilmeden yapmaya çalıştığı şiir çevirileri, şiir felaketlerine yol açtı.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim yoktur ?
A
Senin başarılarınla göğsüm kabarıyor oğlum.
B
Eski hatıraları gözünde canlanınca derin derin göğüs geçirdi.
C
Gölge etme de şu işi zamanında yapayım.
D
Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır.
Soru 16

I. İleri gitmek

II. Haddini bildirmek

III. Çizmeden yukarı çıkmak

IV. Yolunu kesmek

Yukarıdaki deyimlerden hangi ikisi aynı anlamdadır?

A
I-II
B
II-III
C
I-III
D
II-IV
Soru 17

“Kabuğuna çekilmek” deyiminin anlamı nedir?

A
Kabuklu olan bir canlının büzülerek küçülmesidir.
B
Kendi sorumluluğunun dışında kimsenin işiyle uğraşmamaktır.
C
Bütün gün işinin sonucunu almak için uğraşmıştır.
D
Kendi hayal âlemi içinde derin düşüncelere dalmaktır.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Açık vermek” deyimi diğer üçünden farklı anlamda kullanılmıştır?

A
Ailemizin bütçesi her ay açık veriyor.
B
Dikkatsiz vezneciler sık sık açık verirler.
C
Dikkatsiz konuştuğu için açık verdi.
D
Orta direk açık vermeden nasıl yaşar bu devirde?
Soru 19
“Uluslar, kendi güçlerine ve kaynaklarına dayanarak kalkınmalıdır.” düşüncesi ile aynı doğrultuda olan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Elin hamur, karnın aç.
B
El kazanı ile aş kaynamaz.
C
Denize düşen yılana sarılır.
D
El el ile değirmen yel ile.
Soru 20

“Yayla halkı, İnce Memed’i bütün düşmanlarına karşı - - - - korumaya karar verdi.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle “sıkıntıları ve tehlikeleri göze alarak” anlamı kazanır?

A
…kesenin ağzını açarak
B
…kendini ateşe atarak
C
…dil dökerek
D
…mahalleyi ayağa kaldırarak
Soru 21

Hangi deyim “sadece kendi bildiğini yapmak, başkalarını dinlememek” anlamını vermektedir?

A
Burnu Kafdağı’nda olmak
B
Burnu havada olmak
C
Burnundan kıl aldırmamak
D
Burnunun dikine gitmek
Soru 22

“O çantayı almayı çok istiyordum, alamadım. Hâlâ da çok istiyorum. Sizin anlayacağınız - - - -.” cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse anlamca bütünlüğe kavuşur?

A
…çantaya gözüm kaydı.
B
…çantaya göz kulak oldum.
C
…çantada gözüm kaldı.
D
…çantayı göz önüne aldım.
Soru 23

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

A
Çocuğun ağaca çıktığını duyunca yüreğim ağzıma geldi, ne yapacağımı bilemedim.
B
Bu adamcağız yaşlanınca elden ayaktan düştü, çalışamaz duruma geldi.
C
Olayın böyle sonuçlanacağı içime doğmuş, sürekli huzursuzluk duymuştum.
D
Öğretmenine içini dökmüş, ondan sorunlarının çözümü için yardım istemiş.
Soru 24

Verilen cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?

A
Gürültüden başım kazan gibi oldu.
B
İnsanlık ilkelerini baş tacı etmeliyiz.
C
Bu güzel sözleri dili sürçtüğü için mi söylemiş?
D
Düşünceleri her dem tazeliğini koruyor.
Soru 25

Verilen atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerine ters düşmektedir?

A
Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
B
Akıllı köprü arayana dek, deli suyu geçer.
C
Akıl adama sermayedir.
D
Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
Soru 26

Hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

A
Dostları için özveriden çekinmezdi, arkadaş canlısıydı.
B
Gene aynı şeyleri söylüyor, ısıtıp ısıtıp önüme getiriyor.
C
Ortada fol yok yumurta yok, ne söylenip duruyorsun.
D
Bahçeyi bellerken yoruldum, dilim bir karış dışarı çıktı.
Soru 27

“Bilgisiz, yeteneksiz kişi kendisine verilen görevde tutunamaz.” cümlesinde verilen düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?

A
İş bilenin kılıç kuşananın.
B
İşleyen demir pas tutmaz.
C
İş insanın aynasıdır.
D
Boş çuval dik durmaz.
Soru 28
“Akıl yaşta değil baştadır fakat aklı başa yaş getirir.” sözüne anlam yönünden benzeyen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yaşlılar gençlerden daha akıllıdır.
B
Akıl, katılımla kazanılır.
C
Doğuştan getirilen akıl, zamanla olgunlaşır.
D
Aklın yaşlılıkla ve gençlikle ilgisi yoktur.
Soru 29
“İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.” atasözüyle aşağıdakilerden hangisinin ilgisi yoktur?
A
Huylu huyundan ne yapılsa vazgeçmez.
B
Can çıkmadan huy çıkar mı?
C
Huy canın altındadır, onu değiştiremeyiz.
D
Huyunu bilmediğin kimselere güvenme.
Soru 30
“Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.” atasözünün anlamı hangisidir?
A
Bir işe karışan çok olursa, o iş gecikir.
B
Acele iş iyi olmaz.
C
Çokluk olan yerde anlaşmazlık olur.
D
Bir işin iyi olması için iş bölümü şart.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön
3626
Yorum Listesi
Son Yorumlar