8. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam

5467

Tebrikler - 8. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir ülkenin eriştiği gelişmişlik düzeyinin ölçüsü, kişi başına düşen otomobil, televizyon, video, buzdolabı, vb. sayısı değildir. Gelişmişliğin ölçüsü o ülkede yayımlanan gazete ve kitapların sayısı ve bunların kişi başına düşen oranlarıdır.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknoloji okuma oranını düşürür.
B
Teknolojik gelişmeler okumaya ve yazmaya engel değildir.
C
Okuma oranı yüksek toplumlar teknoloji pek gelişmez.
D
Bir toplumun gelişmişlik göstergesi o toplumdaki edebi eser sayısıdır.
Soru 2

Kişi, kararlarını alırken hiçbir baskı altında kalmamalıdır. İster özel hayatında ister iş yaşamında, kişi ne istiyorsa onu yapmalı.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişisel yaşantımızda ve iş hayatımızda kararlarımızı alırken cesur olmalıyız.
B
Kişi, karar alma durumunda, toplumun beklentilerini de dikkate almalıdır.
C
İnsan her alanda özgürce karar verebilmelidir.
D
Ömrümüzü yararlı işlerle değerlendirmeliyiz.
Soru 3

Dağcılık, geçtiğimiz yüzyılda Alpler’de, daha sonra da Himalayalar gibi tanınmayan yerlerde keşif olgusuyla paralel bir şekilde gelişti. Alpler’de dört bin metre dolaylarında yapılan etkinlikler daha çok teknik zorluklarıyla öne çıkıyordu. Himalayalar’daki tırmanışlarda ise dikkati çeken, yükseğin insan vücudu üzerindeki olumsuz etkileriydi.

Bu parçadan, aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A
Bilinçsizce yapılan tırmanışların, pek çok kişinin yaşamına mal olduğu
B
Dağcılık sporunun geçtiğimiz yüzyılda geliştiği
C
Bazı dağlara tırmanışlarda çeşitli sorunlar yaşandığı
D
Dağcılık sporuyla, merak unsuru arasında bir ilişkinin varlığı
Soru 4
Türk kültür hayatındaki son on iki yıllık gelişme cumhuriyetin kuruluşundan sonra yapılan reformlardan hız almıştır. Tanzimat döneminin reformlarıyla başlayan dönem Türkiye’de Doğu - İslam müesseseleriyle Avrupa’dan müesseselerin yan yana yaşadıkları bir geçiş dönemidir. Cumhuriyetin kuruluşuyla girişilen reformlar ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası olan ikililiğe son vermiş, Türkleri kesin olarak batı kültürü ve medeniyeti çevresine sokmuştur.

Yukarıdaki paragraftan Türk kültür hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?

A
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Doğu-Batı kültür öğeleri bir arada devam etmiştir.
B
Türkiye’de yaşanan ikililik Türklerin batı kültürü ve medeniyeti çevresine girmesini zorlaştırmıştır.
C
Cumhuriyet döneminde yapılan reformlar bazı alanlarda ikililiğe yol açmıştır.
D
Osmanlı İmparatorluğu‘nda Tanzimat‘tan sonra ikililik yaşanmıştır.
Soru 5

Kitap okumayan biri, hayatın ayrıntılarından habersiz kalır. Yalnızca yüzeysel yaşar hayatı. Bir rüzgâr estiğinde de yüzeysel tabakayı, alır götürür. Boşluk kalır geriye. İşte kitaplar bu boşluğu doldurur. İnsana hayatın ayrıntılarını gösterir. Böylece, zenginleşmiş bir hayatı sunar.

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitaplar, hayatı anlamamızda bize, yardımcı olur.
B
Kitap okumayan insanlardan oluşan toplum, geri kalmaya mahkûmdur.
C
Kitaplar, bize farklı dünyaların kapısını aralayan araçlardır.
D
Kitap, boş vakitlerimizi değerlendirmemizi sağlar.
Soru 6

Bu tutumu saygıdeğer buluyorum. Biz okurlar, elbette sevdiğimiz ve yeni bir eserini bekleyip durduğumuz yazarların, şairlerin kitaplarını bir an evvel okumayı isteriz. Biraz bencilcedir bu düşünce. Yazan, bir yerlerde oturup bizim için durmadan bir şeyler üreten bir atölye gibi görürüz. Bizim bu beklentimiz ne kadar doğalsa, yazarın da yayımlamamak, bekletmek, hatta yazdıktan sonra eserini 'yakmak' gibi bir hakkı vardır. "Niçin yayımlamıyor?" sorusu kadar, "Neden yayımlasın ki!" sorusunun da hakikati ve geçerliliği vardır.

Bu parçaya göre yazarın saygı duyduğu tutum aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Yazarları daha yakından tanıma istekleri
B
Yazarların, okurların dünyasına ayna tutmaları
C
Bir yazarın her yazdığını yayımlamaktan kaçınması
D
Okurların, sevdiği bir yazarın her eserini yayımlamasını istemeleri
Soru 7

İçgüdüleriyle hareket eden bir hayvanın dünyada bulunuşuna benzemez insanın doğada bulunuşu. Doğayı anlamak, doğadan aldıklarıyla onu yeniden yaratmak, değiştirmek çabası daima önde gelmiştir insan için.

Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsanlarla hayvanlar arasında önemli farklılıklar vardır.
B
Tarih boyunca insana kendi aklı yol göstermiştir.
C
Doğa, insan dışındaki varlıklara egemen olmuştur.
D
Doğayı yeniden oluşturmak insanın en önemli özelliğidir.
Soru 8

Bana kalırsa, “anlat” hayatın büyülü sözcüklerinden biridir. İnsanoğlu, anlatmadan ve dinlemeden edemiyor. İnsanlar yıllardır anlatıyorlar. Bazıları anlatıyor, bazıları dinliyor. Bazıları hem dinliyor, hem anlatıyor. Bazıları yazıyor, bazıları okuyor. Bazıları hem okuyor, hem yazıyor. Anlatmadan yapamıyoruz. İnsanoğlu, anlatmasaydı, şimdiye dek çoktan ölmüştü belki de.

Bu parçada, “anlatma” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Eski dönemlerde, daha çok önemsendiğine
B
İnsanın önemli bir ihtiyacı olduğuna
C
Yazılı ve sözlü türlerinin olduğuna
D
Çok eski zamanlardan beri sürdüğüne
Soru 9
Eleştirmen olarak, bugünün nabzını tutmak kolay değil. Bazen yazdığınız bir eleştiriyle ilgili olarak " Siz iyi dosttunuz, ne oldu da bu eleştiriyi yaptınız ?" türünden sorularla bile karşılaşıyorsunuz. Ama ben kitabı eleştirdim dostluğumuzu değil, demek zorunda hissediyorsunuz kendinizi.

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Eleştiri yapılırken ölçüyü kaçırmamak gerekir.
B
Kitap eleştirisi ile dostluk birbirinden ayrı düşünülmelidir.
C
Eleştirmen, kendi döneminin değer ölçülerini belirler.
D
Gerçek dostlar birbirini eleştirmeyi de bilmelidir.
Soru 10

Herkesi bağışlayan, bir bakıma, kendisinin de bağışlanacağı umudundadır. Kendini düzeltme onarma çabasından, yorgunluğundan kurtuluşun sevincindedir. Çevrendekileri bağışlaya bağışlaya, giderek kendiniz de onlara benzemiyor musunuz? Bağışladığınız her kişide biraz kendinizi buluyorsunuz, bağışladığınız her kişiyle biraz uyumlu hale geliyorsunuz. Başkalarını bağışlayarak hoş görerek kendi eksiklerinizde, kendi yargılarınızda direnmek iznini kendinizden koparıyorsunuz.

Yukarıdaki konuşmacı, düşüncelerini aktarmak için hangi anlatım biçimine başvurmuştur?

A
Tartışmacı Anlatım
B
Betimleyici Anlatım
C
Öyküleyici Anlatım
D
Açıklayıcı Anlatım
Soru 11

"Küçük Ağa" bir diriliş romanıdır. Bir devletin küllerinden yeni bir devletin doğuşu sırasında ortaya çıkan karışıklıklar nedeniyle yitirilen bilinç neticesinde oluşan kaotik ortam, bir milletin kolektif ruhunu harekete geçirmiştir. Böylece kurtuluşa "Kurtuluş Savaşı"nı vererek ulaşan Türk milletinin oldukça zor günlerde geçirdiği ruhi büyüme sürecini romanın baş kahramanı, Çolak Salih'in şahsında görürüz.

Bu paragrafta söz konusu eserin hangi yönü üzerinde durulmaktadır?

A
İçeriği
B
Yazılış hikayesi
C
Okurda oluşturduğu etki
D
Üslubu
Soru 12

Günümüzde beyin fonksiyonlarını birbirinden ayırt etmenin çok zor olduğu görülmektedir. Beynin herhangi bir işlem sırasında birçok beyin merkezi birlikte hareket etmektedir. Beyin, iletişim ağlarıyla aynı yarı küre içinde veya farklı yarı küreler arasında çok hızlı iletim transfer etme yeteneğine sahiptir. Sağ ve sol yarı küre içinde düşünme modunu değiştirmek oldukça ko|aydır.

Bu metinde aşağıdaki anlatım tekniklerden hangisine başvurulmuştur?

A
Öyküleme
B
Tartışma
C
Betimleme
D
Açıklama
Soru 13
Her sanatçı, toplumun ürünü olduğuna göre, büyük sanatçıları yetiştiren ortamın nasıl oluşturulduğunu düşünmek gerekir. Çünkü sanatçı, milyonların bir insana dönüşmesinin sonucunda çıkar ortaya. Sanat da, sanatçı da bir mucize değildir, bir emek ürünüdür.

Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Toplum ve Emek
B
İnsan ve Sanat
C
Sanatı Korumak
D
Sanat ve Toplum
Soru 14

Kalkıp yerimi verdim. Oturmak istemedi, ısrar ettim ve şöyle dedim: “Yaşlılara hürmetim vardır!” Oturdu; ama bu sözü şöyle bir kafasında tarttı sanki. Yersiz bir şaka olarak mı görmüştü, yaşlılığı kendine yakıştıramıyor da, ona mı bozulmuştu bilmiyorum. Keşke demez olaydım, diye geçirdim içimden.

Bu parçada hangi duyguya yer verilmemiştir?

A
Alınganlık
B
Pişmanlık
C
Çekingenlik
D
Saygı
Soru 15

“Kırmızı Balık” isimli kitapta, dünyayı tanımayan, okuma yazma bilmeyen, yaşamı sorgulamayan genç bir balıkçıya “Denizin rengi niye mavi?” diye sorar kırmızı balık. O güne kadar sorup sorgulamadan, hiçbir şeyi merak etmeden bir yaşam sürdüren genç balıkçının dünyası, bu soru ile birdenbire değişir. Bilgiye koştukça balıkla dolar ağları. O, bilginin ardından giden bir araştırmacıdır artık.

Bu parçada anlatılmak isteneni en iyi özetleyen cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayallerimiz bizim en iyi kılavuzumuzdur.
B
Araştıran, sorgulayan insan başarılı olur.
C
Çalışmak, insanın bütün hedeflerini gerçekleştirir.
D
Kitap okuyarak bilgimizi artırır, hayatımızı renklendiririz.
Soru 16

Anı kitabı yazmanın değişik nedenleri olabilir. Kayıt düşmek için de yazılabilir, ödeşmek için de. Bağışlamak için, insanın kendi gerçeklerini aktarması için... Daha ne bileyim; yaşadıklarından yeni bir hayat çıkarmak için bile insanlar anılarını kaleme alabilirler.

Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Anı Yazmanın İncelikleri
B
Anı Yazmanın Nedenleri
C
Anıların Aktardıkları
D
Yaşamdan Alınacak Dersler
Soru 17

Anneler ve babalar çocuklarının ilgilerini, yeteneklerini düşünmeden onları kendi istedikleri okullara girmeye zorluyorlar. Bu yüzden çocuklar, gençler istemedikleri, daha doğrusu ilgilerine, yeteneklerine yanıt vermeyen okullara, işlere girmek zorunda kalıyorlar. Ne yazık ki ilgi olmayınca sevgi olmuyor. Sevgi olmayınca da başarısızlık hiç bitmiyor. Bunlardan biri de benim. Ne işim var benim mühendislikte? Ben ressam olmak istiyordum ama mühendisliğe gönderildim. Başarısız olduğum söylenemese de mutsuz olduğum bir gerçek.

Bu metinde düşünceyi geliştirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurulmuştur?

A
Bir olay anlatmaya
B
Bir varlığın ayırıcı özelliklerini nitelemeye
C
Uzman birinin sözünü alıntılamaya
D
Konu ile ilgili örnek vermeye
Soru 18

Taşınmak, yeni bir yaşama doğru göçmek kolay mıdır? Başkaları için, belki de kolay bir iştir; onlara göre taşınan sadece eşyadır. Peki ya gözyaşları, sevinçler... onlar taşınabilir mi? Duvar süslerinin kabartmalarına sinen bakışlarınızdaki anlamı söküp taşımanızın olanaksız olduğunu onlar bilemez.

Bu parçaya göre, “göç”ü zor kılan asıl sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşınacak eşyaların ağırlığı
B
Yeni bir ortama alışmanın sıkıntısı
C
Gidilecek yerin belirsizliği
D
Geride bırakılacak hatıralar
Soru 19

I. Annem beni okula götürürken ben heyecanlı adımlarla onun ardından gidiyordum.

II. Okulun önündeki kalabalık o kadar artmıştı ki kapıcı ve memurlar, dış kapının önünü açık tutmakta güçlük çekiyorlardı.

III. Okula yaklaşınca okulun önündeki kalabalığı gördük.

IV. Yaz tatilinden sonra okulların açıldığı ilk gün hep heyecanlı olmuşumdur.

V. Biraz sonra okulun önüne geldik ve kalabalığın arasına biz de katıldık.

Numaranmış cümlelerle olayların oluş sırasına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A
IV- III-V- II- I
B
III-IV-V-I-II
C
IV- I- III- II-V
D
III-II-V-IV-I
Soru 20

Raşit'in evi, Celil'inkinden epeyce küçük ama Nana'yla Meryem'in kulübesine kıyasla bir malikaneydi. Alt katta bir hol, bir oturma odası, bir de mutfak yer alıyordu.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A
Tartışma
B
Öyküleme
C
Açıklama
D
Betimleme
Soru 21
İç rahatlığıyla davranmak, iç rahatlığıyla konuşmak, özellikle iç rahatlığıyla düşünmek erdemli, insanın işidir. İnsanın kendi içinde tutarlılığı da buna bağlıdır. Eylemi ile düşüncesini bütünleştirmiş, ağzından çıkan sözün sorumluluğunu kavramış bir insan çağımızın gerçek insanıdır.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi erdemli insanın özelliklerinden biri olamaz ?

A
İç rahatlığıyla düşünüyor olması
B
Söz ve hareketleri arasında uyum olması
C
Her sözünün bilincinde olması
D
Yaptıklarının, düşüncelerini yansıtıyor olması
Soru 22

Biz, birçok ihtiyacımızı başkasının yardımıyla giderebiliriz; ama duyarsızsak hiç kimsenin yardımını almamız mümkün değildir. Onun için bilimsiz veya bilgisiz toplumlar belki cahildir; ama duyarsız toplumlar barbardır.

Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duyarsızlık
B
Cahillik
C
Yardımlaşma
D
Bilgisizlik
Soru 23

İlk dönem şiirlerinde saf şiir anlayışına bağlı kalan Necip Fazıl Kısakürek, şiirde biçim ve içeriği birbirini tamamlayan, birbirinden ayrılmaz unsurlar olarak değerlendiren sanatçılardandır. Daha çok içeriğe dayanan bir şiir kurma çabası içinde olmasına rağmen, biçimin edebî eser üzerindeki belirleyiciliğine dikkat etmiş ve biçimin sağladığı olanaklardan fazlasıyla yararlanmıştır. Hatta onun ilk dönem şiirlerinde biçim ve dil içeriği belirleyen, ona öncülük eden yapıda gelişir.

Bu parçaya göre Necip Fazıl’ın şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Soyut konuların işlendiği
B
Şiirimize yeni bir soluk getirdiği
C
Hem biçime, hem içeriğe önem verildiği
D
Kalıcı eserler olduğu
Soru 24

Bütün hayatları okul onların, yazın bile okul! Ve çoğu üretmenin, alın terinin ne olduğunu hiç bilmeden yirmili yaşların orta]arına kadar sadece kitaplardaki hayatın izini sürüyor. Asla büyümüyor, hayatın ve özgürlüğün cahili olarak yetiştiriyorlar. Sürekli tüketmeye, hiçbir şey üretmeden tüketmeye şartlandırılıyorlar. Hayat, tasarlanmış bir alan gibi önlerinde hazır. Yaz okulları, kurslar, tatiller...

Bu parçada yazarın şikayet ettiği durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

A
Gençlerin üretmeden tüketmeye yönelmeleri
B
Gençlerin okullarda donanımlı olarak yetişmemesi
C
Gençlerin hayatı okul eksenli yaşaması
D
Gençlerin hayatı tekdüze ve kalıplarla yaşaması
Soru 25

Peri Bacaları’nı gezerken dünyayı unutuyorsun. Öteki, gerçek dünyayı; ağacı, kuşu, evlerle ilgini bıçak gibi kesip o dünyada hiç yaşamamışsın gibi bu Peri Bacaları dünyasına kendini kapıp koyuveriyorsun.

Bu parçada yansıtılan duygular aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Beğenme - endişe
B
Kaygı- korku
C
Özlem - merak
D
Beğenme - şaşırma
Soru 26

Batı’daki sanatçılara gıpta ile bakıyorum. Keşke bizim sanatçılarımız, yalnızca roman veya yalnızca şiir alanında eser vermekle yetinmeseler de Batılı sanatçılar gibi düşüncelerini deneme ve eleştiri gibi türlerde de gösterseler.

Bu parçaya göre, sanatçılarımızdan beklenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edebiyatın değişik türlerine yönelmeleri
B
Batılı yazarları taklit etmeleri
C
Eser vermeden önce araştırma yapmaları
D
Tek bir türde ustalaşmaları
Soru 27

Her geçen gün soğumuş vadi boyunca esen kara kışın habercisi rüzgarlar, önüne kattığı sarı yaprakları sağa sola savururken yürüdüm yollardan. İçindeki odunların etrafa yaydığı çıtırtı sesleri eliğinde büyük bir gayretle yanmaya çalışan sobanın az ilerisindeki masada oturan öğretmenimiz kollarını masaya ellerini ise çenesine yaslamış, sevecen ve duygulu gözlerle bakıyordu her birimize. Üzerinde bir takım elbise, gömlek rengiyle son derece uyum sağlamış bir kravat vardı.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Hem çevre hem de kişi betimlemesi yapılmıştır.
B
Paragrafın son cümlesinde, kişisel görüş belirtilmiştir.
C
Anlatımı güçlendirmek için benzetmelerden faydalanılmıştır.
D
Paragrafta anlatım, birinci kişi ağzıyla yapılmıştır.
Soru 28
Düşünce ve algıyı yıldırım kadar hızlandırmak güzel. Düşünce, fiziksel dünyanın hızını sollayabilir. Ama güzelliklerden alacağımız zevki uzatmak, böylesi hoş vakitlerin tadını çıkarmak gerekmez mi ? Bir Afrika deyişindeki gibi " Çiğne­mekten zevk alıyorsan, hemen yutmaya çalış­ma. "

Bu paragrafta, aşağıdakilerden hangisi önerilmektedir ?

A
Güzel anları yaşarken acele etmemek
B
Boş vakitleri iyi değerlendirmek
C
Hızlı düşünerek çok iş yapabilmek
D
Yaşamın hızına ayak uydurmaya çalışmak
Soru 29
” Başkalarının uyarılarını ve eleştirilerini her zaman dikkate alamaya çalışan bir yapım var. Bu sayede kendi yanlışlarımı daha net görebiliyorum. Bunun yanında bir yanlışlık ve haksızlık yapıldığında buna müdahale etmenin de bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum. Yoksullara ve kimsesizlere ise gücüm yettiği kadar el uzatmaya çalışıyorum. ”

Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A
Eleştiriye açık
B
Uyumsuz
C
Yardımsever
D
Duyarlı
Soru 30

Büyük yazarları büyük yapan biraz da tavırlardır. Ünlü olmak, kitaplarının çok satması, medyanın ilgi göstermesi onların akıllarına düşmez. Ünlüler için önemli olan edebiyattır, yazmaktır.

Bu parçaya göre “büyük yazar”ın özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazmayı yaşam biçimi olarak görmesi
B
Halk tarafından tanınan biri olması
C
Kitaplarının satış rekorları kırması
D
Yazılı ve görsel basında ondan bahsedilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön
5467
Yorum Listesi

full yaptım ve test güzel

YUSUF 2021-01-24 18:52:01

testler harika

reyhan 2021-02-23 16:30:45

Güzel en sevdiğim de çok soruyu birden vermesi emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler 😚

Lgs öğrencisi 2021-07-18 12:38:12

cidden sorular harika çok beğendim 1 yanlışım var sadece oda kaydırma oldu ve böyle birkaç sorunun bir arada verilmesi harika

isimsiz 2021-07-26 15:00:23
Son Yorumlar