8. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam

9775

Tebrikler - 8. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Küçük Ağa" bir diriliş romanıdır. Bir devletin küllerinden yeni bir devletin doğuşu sırasında ortaya çıkan karışıklıklar nedeniyle yitirilen bilinç neticesinde oluşan kaotik ortam, bir milletin kolektif ruhunu harekete geçirmiştir. Böylece kurtuluşa "Kurtuluş Savaşı"nı vererek ulaşan Türk milletinin oldukça zor günlerde geçirdiği ruhi büyüme sürecini romanın baş kahramanı, Çolak Salih'in şahsında görürüz.

Bu paragrafta söz konusu eserin hangi yönü üzerinde durulmaktadır?

A
İçeriği
B
Üslubu
C
Okurda oluşturduğu etki
D
Yazılış hikayesi
Soru 2

İlk dönem şiirlerinde saf şiir anlayışına bağlı kalan Necip Fazıl Kısakürek, şiirde biçim ve içeriği birbirini tamamlayan, birbirinden ayrılmaz unsurlar olarak değerlendiren sanatçılardandır. Daha çok içeriğe dayanan bir şiir kurma çabası içinde olmasına rağmen, biçimin edebî eser üzerindeki belirleyiciliğine dikkat etmiş ve biçimin sağladığı olanaklardan fazlasıyla yararlanmıştır. Hatta onun ilk dönem şiirlerinde biçim ve dil içeriği belirleyen, ona öncülük eden yapıda gelişir.

Bu parçaya göre Necip Fazıl’ın şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Şiirimize yeni bir soluk getirdiği
B
Soyut konuların işlendiği
C
Hem biçime, hem içeriğe önem verildiği
D
Kalıcı eserler olduğu
Soru 3

I. Annem beni okula götürürken ben heyecanlı adımlarla onun ardından gidiyordum.

II. Okulun önündeki kalabalık o kadar artmıştı ki kapıcı ve memurlar, dış kapının önünü açık tutmakta güçlük çekiyorlardı.

III. Okula yaklaşınca okulun önündeki kalabalığı gördük.

IV. Yaz tatilinden sonra okulların açıldığı ilk gün hep heyecanlı olmuşumdur.

V. Biraz sonra okulun önüne geldik ve kalabalığın arasına biz de katıldık.

Numaranmış cümlelerle olayların oluş sırasına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A
III-IV-V-I-II
B
IV- III-V- II- I
C
IV- I- III- II-V
D
III-II-V-IV-I
Soru 4
Türk kültür hayatındaki son on iki yıllık gelişme cumhuriyetin kuruluşundan sonra yapılan reformlardan hız almıştır. Tanzimat döneminin reformlarıyla başlayan dönem Türkiye’de Doğu - İslam müesseseleriyle Avrupa’dan müesseselerin yan yana yaşadıkları bir geçiş dönemidir. Cumhuriyetin kuruluşuyla girişilen reformlar ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası olan ikililiğe son vermiş, Türkleri kesin olarak batı kültürü ve medeniyeti çevresine sokmuştur.

Yukarıdaki paragraftan Türk kültür hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?

A
Türkiye’de yaşanan ikililik Türklerin batı kültürü ve medeniyeti çevresine girmesini zorlaştırmıştır.
B
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Doğu-Batı kültür öğeleri bir arada devam etmiştir.
C
Cumhuriyet döneminde yapılan reformlar bazı alanlarda ikililiğe yol açmıştır.
D
Osmanlı İmparatorluğu‘nda Tanzimat‘tan sonra ikililik yaşanmıştır.
Soru 5
Eleştirmen olarak, bugünün nabzını tutmak kolay değil. Bazen yazdığınız bir eleştiriyle ilgili olarak " Siz iyi dosttunuz, ne oldu da bu eleştiriyi yaptınız ?" türünden sorularla bile karşılaşıyorsunuz. Ama ben kitabı eleştirdim dostluğumuzu değil, demek zorunda hissediyorsunuz kendinizi.

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Eleştiri yapılırken ölçüyü kaçırmamak gerekir.
B
Eleştirmen, kendi döneminin değer ölçülerini belirler.
C
Kitap eleştirisi ile dostluk birbirinden ayrı düşünülmelidir.
D
Gerçek dostlar birbirini eleştirmeyi de bilmelidir.
Soru 6

Taşınmak, yeni bir yaşama doğru göçmek kolay mıdır? Başkaları için, belki de kolay bir iştir; onlara göre taşınan sadece eşyadır. Peki ya gözyaşları, sevinçler... onlar taşınabilir mi? Duvar süslerinin kabartmalarına sinen bakışlarınızdaki anlamı söküp taşımanızın olanaksız olduğunu onlar bilemez.

Bu parçaya göre, “göç”ü zor kılan asıl sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni bir ortama alışmanın sıkıntısı
B
Geride bırakılacak hatıralar
C
Taşınacak eşyaların ağırlığı
D
Gidilecek yerin belirsizliği
Soru 7

İçgüdüleriyle hareket eden bir hayvanın dünyada bulunuşuna benzemez insanın doğada bulunuşu. Doğayı anlamak, doğadan aldıklarıyla onu yeniden yaratmak, değiştirmek çabası daima önde gelmiştir insan için.

Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğa, insan dışındaki varlıklara egemen olmuştur.
B
Tarih boyunca insana kendi aklı yol göstermiştir.
C
İnsanlarla hayvanlar arasında önemli farklılıklar vardır.
D
Doğayı yeniden oluşturmak insanın en önemli özelliğidir.
Soru 8

Peri Bacaları’nı gezerken dünyayı unutuyorsun. Öteki, gerçek dünyayı; ağacı, kuşu, evlerle ilgini bıçak gibi kesip o dünyada hiç yaşamamışsın gibi bu Peri Bacaları dünyasına kendini kapıp koyuveriyorsun.

Bu parçada yansıtılan duygular aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Özlem - merak
B
Kaygı- korku
C
Beğenme - endişe
D
Beğenme - şaşırma
Soru 9

Kişi, kararlarını alırken hiçbir baskı altında kalmamalıdır. İster özel hayatında ister iş yaşamında, kişi ne istiyorsa onu yapmalı.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsan her alanda özgürce karar verebilmelidir.
B
Ömrümüzü yararlı işlerle değerlendirmeliyiz.
C
Kişi, karar alma durumunda, toplumun beklentilerini de dikkate almalıdır.
D
Kişisel yaşantımızda ve iş hayatımızda kararlarımızı alırken cesur olmalıyız.
Soru 10
İç rahatlığıyla davranmak, iç rahatlığıyla konuşmak, özellikle iç rahatlığıyla düşünmek erdemli, insanın işidir. İnsanın kendi içinde tutarlılığı da buna bağlıdır. Eylemi ile düşüncesini bütünleştirmiş, ağzından çıkan sözün sorumluluğunu kavramış bir insan çağımızın gerçek insanıdır.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi erdemli insanın özelliklerinden biri olamaz ?

A
Yaptıklarının, düşüncelerini yansıtıyor olması
B
İç rahatlığıyla düşünüyor olması
C
Her sözünün bilincinde olması
D
Söz ve hareketleri arasında uyum olması
Soru 11

“Kırmızı Balık” isimli kitapta, dünyayı tanımayan, okuma yazma bilmeyen, yaşamı sorgulamayan genç bir balıkçıya “Denizin rengi niye mavi?” diye sorar kırmızı balık. O güne kadar sorup sorgulamadan, hiçbir şeyi merak etmeden bir yaşam sürdüren genç balıkçının dünyası, bu soru ile birdenbire değişir. Bilgiye koştukça balıkla dolar ağları. O, bilginin ardından giden bir araştırmacıdır artık.

Bu parçada anlatılmak isteneni en iyi özetleyen cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araştıran, sorgulayan insan başarılı olur.
B
Hayallerimiz bizim en iyi kılavuzumuzdur.
C
Kitap okuyarak bilgimizi artırır, hayatımızı renklendiririz.
D
Çalışmak, insanın bütün hedeflerini gerçekleştirir.
Soru 12

Büyük yazarları büyük yapan biraz da tavırlardır. Ünlü olmak, kitaplarının çok satması, medyanın ilgi göstermesi onların akıllarına düşmez. Ünlüler için önemli olan edebiyattır, yazmaktır.

Bu parçaya göre “büyük yazar”ın özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halk tarafından tanınan biri olması
B
Kitaplarının satış rekorları kırması
C
Yazılı ve görsel basında ondan bahsedilmesi
D
Yazmayı yaşam biçimi olarak görmesi
Soru 13

Kitap okumayan biri, hayatın ayrıntılarından habersiz kalır. Yalnızca yüzeysel yaşar hayatı. Bir rüzgâr estiğinde de yüzeysel tabakayı, alır götürür. Boşluk kalır geriye. İşte kitaplar bu boşluğu doldurur. İnsana hayatın ayrıntılarını gösterir. Böylece, zenginleşmiş bir hayatı sunar.

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitap okumayan insanlardan oluşan toplum, geri kalmaya mahkûmdur.
B
Kitap, boş vakitlerimizi değerlendirmemizi sağlar.
C
Kitaplar, hayatı anlamamızda bize, yardımcı olur.
D
Kitaplar, bize farklı dünyaların kapısını aralayan araçlardır.
Soru 14
” Başkalarının uyarılarını ve eleştirilerini her zaman dikkate alamaya çalışan bir yapım var. Bu sayede kendi yanlışlarımı daha net görebiliyorum. Bunun yanında bir yanlışlık ve haksızlık yapıldığında buna müdahale etmenin de bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum. Yoksullara ve kimsesizlere ise gücüm yettiği kadar el uzatmaya çalışıyorum. ”

Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A
Uyumsuz
B
Yardımsever
C
Duyarlı
D
Eleştiriye açık
Soru 15

Bütün hayatları okul onların, yazın bile okul! Ve çoğu üretmenin, alın terinin ne olduğunu hiç bilmeden yirmili yaşların orta]arına kadar sadece kitaplardaki hayatın izini sürüyor. Asla büyümüyor, hayatın ve özgürlüğün cahili olarak yetiştiriyorlar. Sürekli tüketmeye, hiçbir şey üretmeden tüketmeye şartlandırılıyorlar. Hayat, tasarlanmış bir alan gibi önlerinde hazır. Yaz okulları, kurslar, tatiller...

Bu parçada yazarın şikayet ettiği durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

A
Gençlerin okullarda donanımlı olarak yetişmemesi
B
Gençlerin üretmeden tüketmeye yönelmeleri
C
Gençlerin hayatı okul eksenli yaşaması
D
Gençlerin hayatı tekdüze ve kalıplarla yaşaması
Soru 16
Düşünce ve algıyı yıldırım kadar hızlandırmak güzel. Düşünce, fiziksel dünyanın hızını sollayabilir. Ama güzelliklerden alacağımız zevki uzatmak, böylesi hoş vakitlerin tadını çıkarmak gerekmez mi ? Bir Afrika deyişindeki gibi " Çiğne­mekten zevk alıyorsan, hemen yutmaya çalış­ma. "

Bu paragrafta, aşağıdakilerden hangisi önerilmektedir ?

A
Hızlı düşünerek çok iş yapabilmek
B
Yaşamın hızına ayak uydurmaya çalışmak
C
Güzel anları yaşarken acele etmemek
D
Boş vakitleri iyi değerlendirmek
Soru 17

Raşit'in evi, Celil'inkinden epeyce küçük ama Nana'yla Meryem'in kulübesine kıyasla bir malikaneydi. Alt katta bir hol, bir oturma odası, bir de mutfak yer alıyordu.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A
Tartışma
B
Betimleme
C
Açıklama
D
Öyküleme
Soru 18
Her sanatçı, toplumun ürünü olduğuna göre, büyük sanatçıları yetiştiren ortamın nasıl oluşturulduğunu düşünmek gerekir. Çünkü sanatçı, milyonların bir insana dönüşmesinin sonucunda çıkar ortaya. Sanat da, sanatçı da bir mucize değildir, bir emek ürünüdür.

Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Toplum ve Emek
B
Sanatı Korumak
C
Sanat ve Toplum
D
İnsan ve Sanat
Soru 19

Bir ülkenin eriştiği gelişmişlik düzeyinin ölçüsü, kişi başına düşen otomobil, televizyon, video, buzdolabı, vb. sayısı değildir. Gelişmişliğin ölçüsü o ülkede yayımlanan gazete ve kitapların sayısı ve bunların kişi başına düşen oranlarıdır.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Okuma oranı yüksek toplumlar teknoloji pek gelişmez.
B
Teknolojik gelişmeler okumaya ve yazmaya engel değildir.
C
Bir toplumun gelişmişlik göstergesi o toplumdaki edebi eser sayısıdır.
D
Teknoloji okuma oranını düşürür.
Soru 20

Her geçen gün soğumuş vadi boyunca esen kara kışın habercisi rüzgarlar, önüne kattığı sarı yaprakları sağa sola savururken yürüdüm yollardan. İçindeki odunların etrafa yaydığı çıtırtı sesleri eliğinde büyük bir gayretle yanmaya çalışan sobanın az ilerisindeki masada oturan öğretmenimiz kollarını masaya ellerini ise çenesine yaslamış, sevecen ve duygulu gözlerle bakıyordu her birimize. Üzerinde bir takım elbise, gömlek rengiyle son derece uyum sağlamış bir kravat vardı.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Paragrafın son cümlesinde, kişisel görüş belirtilmiştir.
B
Anlatımı güçlendirmek için benzetmelerden faydalanılmıştır.
C
Hem çevre hem de kişi betimlemesi yapılmıştır.
D
Paragrafta anlatım, birinci kişi ağzıyla yapılmıştır.
Soru 21

Bu tutumu saygıdeğer buluyorum. Biz okurlar, elbette sevdiğimiz ve yeni bir eserini bekleyip durduğumuz yazarların, şairlerin kitaplarını bir an evvel okumayı isteriz. Biraz bencilcedir bu düşünce. Yazan, bir yerlerde oturup bizim için durmadan bir şeyler üreten bir atölye gibi görürüz. Bizim bu beklentimiz ne kadar doğalsa, yazarın da yayımlamamak, bekletmek, hatta yazdıktan sonra eserini 'yakmak' gibi bir hakkı vardır. "Niçin yayımlamıyor?" sorusu kadar, "Neden yayımlasın ki!" sorusunun da hakikati ve geçerliliği vardır.

Bu parçaya göre yazarın saygı duyduğu tutum aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Yazarların, okurların dünyasına ayna tutmaları
B
Bir yazarın her yazdığını yayımlamaktan kaçınması
C
Okurların, sevdiği bir yazarın her eserini yayımlamasını istemeleri
D
Yazarları daha yakından tanıma istekleri
Soru 22

Anı kitabı yazmanın değişik nedenleri olabilir. Kayıt düşmek için de yazılabilir, ödeşmek için de. Bağışlamak için, insanın kendi gerçeklerini aktarması için... Daha ne bileyim; yaşadıklarından yeni bir hayat çıkarmak için bile insanlar anılarını kaleme alabilirler.

Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Yaşamdan Alınacak Dersler
B
Anı Yazmanın İncelikleri
C
Anı Yazmanın Nedenleri
D
Anıların Aktardıkları
Soru 23

Biz, birçok ihtiyacımızı başkasının yardımıyla giderebiliriz; ama duyarsızsak hiç kimsenin yardımını almamız mümkün değildir. Onun için bilimsiz veya bilgisiz toplumlar belki cahildir; ama duyarsız toplumlar barbardır.

Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yardımlaşma
B
Duyarsızlık
C
Bilgisizlik
D
Cahillik
Soru 24

Herkesi bağışlayan, bir bakıma, kendisinin de bağışlanacağı umudundadır. Kendini düzeltme onarma çabasından, yorgunluğundan kurtuluşun sevincindedir. Çevrendekileri bağışlaya bağışlaya, giderek kendiniz de onlara benzemiyor musunuz? Bağışladığınız her kişide biraz kendinizi buluyorsunuz, bağışladığınız her kişiyle biraz uyumlu hale geliyorsunuz. Başkalarını bağışlayarak hoş görerek kendi eksiklerinizde, kendi yargılarınızda direnmek iznini kendinizden koparıyorsunuz.

Yukarıdaki konuşmacı, düşüncelerini aktarmak için hangi anlatım biçimine başvurmuştur?

A
Tartışmacı Anlatım
B
Açıklayıcı Anlatım
C
Öyküleyici Anlatım
D
Betimleyici Anlatım
Soru 25

Günümüzde beyin fonksiyonlarını birbirinden ayırt etmenin çok zor olduğu görülmektedir. Beynin herhangi bir işlem sırasında birçok beyin merkezi birlikte hareket etmektedir. Beyin, iletişim ağlarıyla aynı yarı küre içinde veya farklı yarı küreler arasında çok hızlı iletim transfer etme yeteneğine sahiptir. Sağ ve sol yarı küre içinde düşünme modunu değiştirmek oldukça ko|aydır.

Bu metinde aşağıdaki anlatım tekniklerden hangisine başvurulmuştur?

A
Öyküleme
B
Betimleme
C
Açıklama
D
Tartışma
Soru 26

Dağcılık, geçtiğimiz yüzyılda Alpler’de, daha sonra da Himalayalar gibi tanınmayan yerlerde keşif olgusuyla paralel bir şekilde gelişti. Alpler’de dört bin metre dolaylarında yapılan etkinlikler daha çok teknik zorluklarıyla öne çıkıyordu. Himalayalar’daki tırmanışlarda ise dikkati çeken, yükseğin insan vücudu üzerindeki olumsuz etkileriydi.

Bu parçadan, aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A
Bazı dağlara tırmanışlarda çeşitli sorunlar yaşandığı
B
Dağcılık sporunun geçtiğimiz yüzyılda geliştiği
C
Dağcılık sporuyla, merak unsuru arasında bir ilişkinin varlığı
D
Bilinçsizce yapılan tırmanışların, pek çok kişinin yaşamına mal olduğu
Soru 27

Anneler ve babalar çocuklarının ilgilerini, yeteneklerini düşünmeden onları kendi istedikleri okullara girmeye zorluyorlar. Bu yüzden çocuklar, gençler istemedikleri, daha doğrusu ilgilerine, yeteneklerine yanıt vermeyen okullara, işlere girmek zorunda kalıyorlar. Ne yazık ki ilgi olmayınca sevgi olmuyor. Sevgi olmayınca da başarısızlık hiç bitmiyor. Bunlardan biri de benim. Ne işim var benim mühendislikte? Ben ressam olmak istiyordum ama mühendisliğe gönderildim. Başarısız olduğum söylenemese de mutsuz olduğum bir gerçek.

Bu metinde düşünceyi geliştirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurulmuştur?

A
Bir olay anlatmaya
B
Uzman birinin sözünü alıntılamaya
C
Konu ile ilgili örnek vermeye
D
Bir varlığın ayırıcı özelliklerini nitelemeye
Soru 28

Bana kalırsa, “anlat” hayatın büyülü sözcüklerinden biridir. İnsanoğlu, anlatmadan ve dinlemeden edemiyor. İnsanlar yıllardır anlatıyorlar. Bazıları anlatıyor, bazıları dinliyor. Bazıları hem dinliyor, hem anlatıyor. Bazıları yazıyor, bazıları okuyor. Bazıları hem okuyor, hem yazıyor. Anlatmadan yapamıyoruz. İnsanoğlu, anlatmasaydı, şimdiye dek çoktan ölmüştü belki de.

Bu parçada, “anlatma” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Çok eski zamanlardan beri sürdüğüne
B
Eski dönemlerde, daha çok önemsendiğine
C
Yazılı ve sözlü türlerinin olduğuna
D
İnsanın önemli bir ihtiyacı olduğuna
Soru 29

Batı’daki sanatçılara gıpta ile bakıyorum. Keşke bizim sanatçılarımız, yalnızca roman veya yalnızca şiir alanında eser vermekle yetinmeseler de Batılı sanatçılar gibi düşüncelerini deneme ve eleştiri gibi türlerde de gösterseler.

Bu parçaya göre, sanatçılarımızdan beklenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edebiyatın değişik türlerine yönelmeleri
B
Batılı yazarları taklit etmeleri
C
Tek bir türde ustalaşmaları
D
Eser vermeden önce araştırma yapmaları
Soru 30

Kalkıp yerimi verdim. Oturmak istemedi, ısrar ettim ve şöyle dedim: “Yaşlılara hürmetim vardır!” Oturdu; ama bu sözü şöyle bir kafasında tarttı sanki. Yersiz bir şaka olarak mı görmüştü, yaşlılığı kendine yakıştıramıyor da, ona mı bozulmuştu bilmiyorum. Keşke demez olaydım, diye geçirdim içimden.

Bu parçada hangi duyguya yer verilmemiştir?

A
Çekingenlik
B
Pişmanlık
C
Saygı
D
Alınganlık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön
9775
Yorum Listesi

full yaptım ve test güzel

YUSUF 2021-01-24 18:52:01

testler harika

reyhan 2021-02-23 16:30:45

Güzel en sevdiğim de çok soruyu birden vermesi emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler 😚

Lgs öğrencisi 2021-07-18 12:38:12

cidden sorular harika çok beğendim 1 yanlışım var sadece oda kaydırma oldu ve böyle birkaç sorunun bir arada verilmesi harika

isimsiz 2021-07-26 15:00:23

Yani test güzel ama yazıları yazan kişi çok ayrık yazmış

Elanur özbey 2021-09-20 12:29:17
Son Yorumlar
 • Mehmet Ali
  31 soruda 1 yanlış güzel test
 • zeki kapsül
  güzeldi ama abartılıkcak bir yanı yok daha iyisini görmüştüm
 • Ercan
  Çok guzel
 • abidin(birgül)
  2sindende ful çektim hakkınndaki düşüncem mükemmel bir site kesinlikle test çözebbilirsiniz