4. Sınıf Fen Bilimleri
4. Sınıf Fen Bilimleri Hakkında

4. Sınıf Fen Bilimleri Testleri ve Soruları Çöz, Cevapları Karşılaştır.

4. Sınıf Fen Bilimleri Test Çöz

Çocukların hayatı daha iyi anlayabilmesi, yaşadığımız dünyanın nasıl bir oluşum olduğunu kavrayabilmesi için Fen Bilimleri dersi son derece önemlidir. Milli Eğitim tarafından hazırlanan ders müfredatı ile birlikte 4. sınıf fen bilimleri dersleri yaşanılan dünya, çevre, bilim ve teknolojiye dair birçok kazanım elde etmelerini sağlar.

Fen bilimleri dersleri ile birlikte sorgulamayı, merak etmeyi, sonuca ulaşmak için izlenmesi gereken adımları öğrenen öğrenciler yaşamı anlamlandırabilme kabiliyeti kazanırlar. Bilimsel yöntemlere dayalı olarak deneyler yaparak neden ve sonuç kavramlarını daha iyi anlama olanağı bulurlar. Bu derslerin konuları sayesinde düşünme, konulara eleştirel bir bakış açısı ile yaklaşabilme becerisi elde ederler.

4. Sınıf Fen Bilimlerinde İşlenen Konular

Öğrencilerin fen bilimleri dersinde birinci ve ikinci dönemde görmesi gereken belli bir ünite sayısı vardır. 7 üniteden oluşan bu dersin her ünitesi farklı bölümlerden oluşuyor ve her bölümde de farklı konular yer alıyor. 2 ayrı bölümden oluşan birinci ünitede yer kabuğunun yapısı ve Dünya’mızın hareketleri bölümlerini öğrenirler. Yer kabuğunun oluştuğu kayaçlar, madenler, fosiller, Dünya’nın hareketleri ve sonuçları bu kapsamda verilir.

İkinci ünitede ise besinler konularını öğrenecek olan öğrenciler, besinlerin özellikleri, gerekliliği, görevleri, sağlıklı yaşam için ne tür beslenmek gerektiği hakkında bilgi edinirler. Kuvvet kavramının işleneceği üçüncü ünitede ise kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri ve mıknatısların uyguladığı kuvvet hakkında detaylı bilgi edinirler.

Dördüncü ünitede geniş kapsamlı bir maddenin özellikleri ünitesi işlenir. Beşinci ünitede aydınlatma ve ses teknolojilerini içeren konulara yer verilir. Altıncı ünitede insan ve çevre konularına değinen öğretmenler son ünitede ise elektrik devreleri konularını kapsamlı olarak öğrencilere anlatırlar. 4. Sınıf fen bilimleri testleri çözerek çocuklar birçok farklı kazanım elde ederler.

4. Sınıf Fen Bilimleri ile Öğrenci Neler Kazanır?

4. sınıf fen bilimleri derslerini gören öğrenciler belli konularda kazanım elde ederler. Bu ders kapsamında öğrenciler toplamda 7 ünite öğrenirler ve 46 kazanım elde ederler. İlk ünitede yer kabuğunun ne tür kayaçlardan oluştuğunu öğrenirler. Daha sonra kayaçlar ile madenleri ilişkilendirmeyi öğrenirler. Fosillerin oluşumunu açıklayabilirler.

Dünya’nın dönme hareketlerini ve bu hareketlerden kaynaklı olan hareketleri açıklarlar. Besinler ve özellikleri ünitesinde öğrencileri bilgiler ile canlı yaşamı için gerekli olan besinler arasındaki ilişkiyi kavrarlar. Su ve minerallerin hemen her besinde olduğunun bilincine varırlar. İnsan sağlığı açısından dengeli beslenmenin önemini açıklama kabiliyeti kazanırlar.

Kuvvetin etkilerini kavrar ve bu etkilere yönelik deneyler yaparlar. Mıknatısların farklı kutupları olduğunu öğrenirler. Madde ünitesinde maddelerin beş duyu organları ile algılanabildiklerini kavrarlar ve temel özelliklerini açıklayabilirler. Aydınlatma ve ses teknolojileri üzerine bilgilerini açıklayabilirler. Bunların yanında insan ve çevre kazanımları sayesinde geri dönüşümün önemi gibi konularda birçok bilgi edinirler.

4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinin Çocuk Gelişimindeki Önemi

4. sınıf fen bilimleri dersleri çocukların yaşadıkları dünyayı en iyi tanıdıkları ve anlamlandırdıkları derslerden biridir. Dünya ve çevrelerine karşı algılarının açılmasını sağlayan bir derstir. Madde kavramı hakkında bilgi edinerek bilinçli birer birey olmalarında son derece önemli konular içerir. Aynı zamdan liseye giriş sınavlarında ve bu süreçten sonraki fizik ve kimya gibi sayısal derslerin de temelini oluşturan bir derstir.

Öğrencilerin bu derslerde başarı gösterebilmeleri için güncel müfredata uygun testler çözmesi son derece önemlidir. Bu testleri çözebilmeleri için sitemizde birçok farklı konuda soru ve cevap bölümleri yer alıyor. Öğrenciler bilgilerini pekiştirmek, sayısal alanda ki soru çözme yeteneklerini geliştirmek isterlerse sitemizde bulunan testleri rahatlıkla çözebilirler.