4. Sınıf Matematik
4. Sınıf Matematik Hakkında

4. Sınıf Matematik Testleri ve Soruları Çöz, Cevapları Karşılaştır.

4. Sınıf Matematik Testi Çöz

İlköğretimde 4. Sınıf her zaman öğrencilerin zorlandığı bir düzeydir. Ancak konulara hâkim olan öğrenciler ve yeterli test çözümlerine ağırlık verenler bir üst sınıfa daha kolay şekilde çıkabilme imkânı buluyorlar. 4. Sınıf Matematik dersleri de öğrencilerin bu sınıfta görecekleri dersler arasındadır.

Matematik dersleri ile birlikte sayısal zekâlarını geliştiren öğrenciler bu dersler sayesinde hem hesap yapabilme kabiliyeti kazanırlar hem de problem çözme yeteneklerini geliştirirler. Bu derslerde en çok önem verilen ise hızlı işlem yeteneği geliştirmek, sayısal hesaplar karşısında pratik bir şekilde düşünebilme kabiliyeti kazanabilmektir.

Tüm okul süreci ve hatta hayat boyu gerekli olacak olan matematik bilgileri öğrenciler için başarının anahtarı olarak görülüyor. Sayısal zekânın gelişmesi ve sınavlarda işlem hızı kazanabilmeleri için müfredat konularına tam olarak hâkim olmak gerekiyor.

4. Sınıf Matematik Konu ve Ünite Sayıları

4. sınıf matematik ders müfredatları her sene Milli Eğitim tarafından belirleniyor. Yıldan yıla çok fazla değişmeyen konular kolaydan zora doğru gidiyor. İyi bir temel ile bu sınıf seviyesine gelen öğrenciler rahatlıkla her konuyu rahatlıkla öğrenebiliyorlar. Matematik dersinde öğrenciler 17 ayrı konu öğreniyor. 6 üniteden oluşan matematik dersi iki ayrı dönemde işleniyor. Güncel müfredata göre öğrenciler 4. sınıfta her ders için belli bir saat bazında dersleri görecekler ve sonrasında yeterlilik testleri ve sınavları ile bilgilerini ölçebileceklerdir.

4. Sınıf Matematik Güncel Ders Müfredatı

Milli Eğitim tarafından güncellenen matematik ders müfredatı içerisinde her ünitede belli konular bulunuyor. Birinci ünite kapsamında doğal sayılar, doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini öğrenirler. İkinci ünitede doğal sayılarla toplama ve çıkarma işleminin pekiştirilmesi sağlanır. Üçüncü ünitede doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini öğrenirler.

Dördüncü ünitede kesirler, kesirlerle işlemler, zaman ölçme, veri toplama ve değerlendirme işlemlerini öğrenirler. Beşinci ünitede geometrik cisimler ve şekiller, geometride temel kavramlar, uzamsal ilişkiler, uzunluk ölçme işlemlerini yapabilme kabiliyeti kazanırlar.

Altıncı ünitede ise çevre ölçme, alan ölçme, tartma, sıvı ölçme konularında beceri elde ederler. Bu derslerin tamamı Milli Eğitim tarafından belirlenen ders saati süresinde işlenir. 4. Sınıf Matematik ders konuları ile öğrenciler birçok kazanım elde ederler.

4. Sınıf Matematik Ders Kazanımları

4. sınıf matematik ders konularını tam olarak kavrayan öğrenciler her ünite ile birlikte birçok kazanım elde eder. Sayılar ve işlem konularında öğrenciler 4, 5, 6 basamaklı sayıları okuyabilir ve yazabilirler. 10.000’ kadar yüzer ve biner şekilde sayabilirler. Yine bu basamaklı sayıları bölüklerine ayırmayı öğrenir ve basamak değerlerini çözümlerler.

Doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlamayı öğrenirler. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi kapsamında en fazla dört basamaklı sayılarla toplama çıkarma yapabilme becerisi kazanırlar. İki basamaklı doğal sayıları zihinden toplamayı ve çıkarmayı öğrenirler. Toplama ve çıkarma işlemi gerektiren konularda problem çözebilme becerisi kazanırlar. Aynı şekilde bölme ve çıkarma işlemlerinde de becerilerini geliştirirler. En fazla dört basamaklı olan bir sayıyı bir basamaklı sayıya bilebilecek kabiliyeti kazanır. Çarpma ve bölme işlemlerinin arasında bulunan ilişkileri kavrar ve açıklar.

4. Matematik Dersinin Önemi

Öğrencilerin tüm sınav hayatları boyunca karşılarına çıkabilecek olan birçok konunun temeli dördüncü sınıftan itibaren şekillenmeye başlar. Öğrenciler daha zor ve karmaşık işlemleri yapmayı bu sınıf düzeyinde öğrenmeye başlar. 4. Sınıf Matematik derslerinin konularını takip etmek, testlerini çözmek isterseniz sitemizin konu ve test sayfalarından yararlanabilirsiniz. Her konu ve test sayfamız Milli Eğitim’in güncel müfredatına uygundur.